Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

5 tehnika za donošenje odluka

// Kutak za menadžere i HR menadžere

Tehnike za donošenje odluka pomažu menadžerima da donesu najbolje moguće odluke sa informacijama koje su im dostupne. Pomoću ovih tehnika mogu se sagledati verovatne posledice odluka, značaj pojedinačnih faktora i može se na osnovu toga odrediti najbolji pravac delovanja.

Pet najčešće korišćenih tehnika za optimalno donošenje odluka su:

1. SWOT analiza predstavlja metod koji omogućava da se odluke donose u zavisnosti od faktora koji imaju najviše uticaja na poslovanje. Povezivanjem parametara snage (strenghts), slabosti (weakness), šansi (opportunities) i opasnosti - pretnji (threats) u jedinstvenu celinu donose se optimalne odluke po organizaciju.

2. Pareto analiza zasnovana je na tzv. Pareto principu, po kojem 20% rada stvara 80% prednosti. Pareto analiza je formalna tehnika za pronalaženje promena koje donose najveću korist. Naročito je korisna u situacijama kada postoji veliki broj alternativnih pravaca delovanja.

3. Analiza putem upoređivanja parova pomaže pri određivanju relativnog značaja različitih opcija. Ova analiza pomaže da se odrede prioriteti u slučaju kada postoji konflikt u zahtevima za resursima. Ona je takođe efektivno sredstvo poređenja dve potpuno različite opcije, kao recimo kod pitanja da li investirati u razvoj marketinga, informacionih tehnologija ili u nove mašine.

4. Stablo odlučivanja predstavlja tehniku odlučivanja između opcija putem projektovanja verovatnih ishoda. Ovaj metod poseduje veoma efektivnu strukturu pomoću koje se mogu uporediti opcije i ispitati mogući ishodi tih opcija.

Stablo odlučivanja koristi se za identifikaciju strategije sa kojom će se najverovatnije ostvariti cilj. Predstavlja efektivan metod donošenja odluka zato što:

  • jasno iznosi problem, tako da se mogu razmotriti sve opcije,
  • omogućava da se u potpunosti analiziraju moguće posledice odluka,
  • daje okvir za kvantifikovanje vrednosti ishoda i verovatnoće njihovog ostvarivanja,
  • pomaže da se donesu najbolje odluke na osnovu postojećih informacija i nagađanja.


5. Cost-benefit analiza je tehnika koja se sastoji od jednostavnog sabiranja koristi koja nastaje usled neke odluke i oduzimanja troškova povezanih sa njom. Troškovi mogu biti jednokratni ili kontinuirani. Koristi se najčešće ostvaruju vremenom. Zato je neophodno izračunati efekat vremena tako što se određuje period otplate, tj. period koji je potreban da se ostvari dovoljna korist da se nadoknade troškovi.Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Direct response tehnika kao način da se pridobiju novi kupci 6 strategija internet marketinga
Zašto je važno izgraditi lojalnost kupca? Izmerite koliko ste pod stresom

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.