Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

SWOT analiza

// Kutak za marketing stručnjake i prodavce

 

S-Strenghts (Jačina)
W-Weaknesses (Slabosti)
O-Opportunities (Šanse)
T-Threats (Pretnje)

SWOT analiza jedno je od marketinških pomagala koja preduzeća imaju na raspolaganju, a omogućuje im da izbegnu kratkovidost i da budu spremni na buduće izazove.

Radi se o konceptu koji treba da vam omogući sistematsku analizu pretnji i šansi kao i njihovo usaglašavanje sa jakim i slabim stranama preduzeća.

Koristeći SWOT analizu, preduzeća se vrlo lako mogu usmeriti na područja u kojima su jaka, kao i na ona u kojima leže njihove najveće mogućnosti.

SWOT analiza jeste metod koji omogućava da se biznis u potpunosti definiše na osnovu faktora koji imaju najviše uticaja na poslovanje.

Prvo je potrebno pronaći jake i slabe strane preduzeća (unutrašnje osobine i sposobnosti  biznisa), a zatim identifikovati šanse i opasnosti okruženja (faktori nezavisni od organizacije).

SWOT analiza se sastoji od procene snage, slabosti, mogućnosti, prilika i pretnji koje postoje u vođenju posla. Svaki od ovih faktora mora biti pažljivio razmotren u cilju dolaženja do što boljih rešenja za poslovanje.

Mogućnosti i pretnje su deo života.Veoma je bitno proceniti kakva je situacija u najbiližem okruženju ali i u celom svetu.Na primer neki poslovi se lakše održavaju i u recesiji, a ne samo kada je poslovna klima dobra.Ovakve stvari mogu biti od velike važnosti.Mogućnosti i pretnje takođe mogu biti veoma lične.Na primer roditeljske obaveze mogu biti problem jer preduzetnik nema dovoljno vremena da odgovori poslovnim zahtevima.

Tipična SWOT analiza izrađuje se kao kvadrat od četiri polja u kojima se definiše četiri faktora.

1. Sposobnosti-jake strane biznisa

U okviru prvog polja u SWOT analize daju se odgovori na sledeća pitanja: Zašto je firma uspešna? Šta je to što se radi dobro? Zašto su kupci zadovoljni saradnjom sa firmom?

Jake strane mogu biti dugogodišnje proizvodno iskustvo, širok asortiman proizvoda, visok stepen iskorišćenja kapaciteta, visok kvalitet proizvoda, razvijena saradnja s distribucionom mrežom, kvalitetan servis, renome na tržištu, kvalifikovan menadžment itd.

2. Slabosti - slabe strane biznisa

Slabe strane nekad mogu mnogo da utiču na produktivnost i performanse biznisa, utiču na proizvodnost ili nedostatak resursa, sposobnosti i mogućnosti. Šta je potrebno poboljšati u vezi biznisa(izlazak na tržište, resursi, upravljanje, kontrola) Šta je potrebno promeniti? Gde postoje rupe u poslovanju? Šta treba uraditi da bi se poboljšale performanse? Šta konkurenti rade bolje od nas?
Treba definisati što više slabosti, ne preskakati ih, napraviti listu grešaka, propusta i nedostataka kako bi se delovalo u cilju otklanjanja istih.

Slabe strane biznisa mogu biti zastarela tehnologija, mali proizvodni kapaciteti, visoki troškovi radne snage, nekonkurentan proizvod, neprilagođenost tržištu, loš dizajn i pakovanje proizvoda itd.

3. Šanse okruženja

Najlakše se uspeva ako se odgovori na pitanja koje su šanse za razvoj  biznisa? Šta kupci žele, a ne dobijaju od konkurenata?

Potrebno je da u smislu iskorišćenja šanse na tržištu poznajete trendove u sektoru biznisa u pogledu tržišta, konkurencije, tehnologije itd.

Šanse biznisa mogu biti: oživljavanje privredne aktivnosti, oživljavanja aktivnosti u grani, promene propisa, porast korisćenja proizvoda, jačanje kupovne snage stanovništva itd.

4. Opasnosti - pretnje okruženja

Opasnosti su ključ protiv koga treba usmeriti napore održanja biznisa i napredovanja na tržištu.
Ovde treba odgovoriti na pitanja:šta konkurencija čini da bi istisnula Vašu firmu sa tržišta? Sta konkurencija čini da bi onemogućila rast i razvoj firme? Kako konkurenti reaguju na potez koji Vaša firma napravi? Koji su trendovi na tržištu koji štete Vašem poslovanju?

Opasnosti okruženja su: nepovljni trendovi aktivnosti grane kojoj pripada preduzeće, nelikvidnost kupaca, jačanje domaće i strane konkurencije, postojanje sivog tržišta, nepostojanje strategije razvoja, zakonska regulativa, inflacija, visoka cena finansijskih sredstava itd.

SWOT analiza može biti prilično subjektivna i retko dvoje ljudi analizira preduzeće na isti način. Zato je treba koristiti kao svojevrstan vodič u poslovanju. Treba biti kratka, jednostavna i uvek napravljena u poređenju s konkurencijom. Poslovati mudro znači znati gde stojite danas i gde biste se mogli naći u budućnosti, u čemu je SWOT analiza od velike pomoći.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Vođstvo u organizaciji Poslujte, ali sa osmehom
Svesnost o procesima mišljenja 9 metoda planiranja marketinga

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.