BusinessAcademy je pravi izbor za unapređenje vaše karijere. Prijavite se!

English language Elementary

Opis kursa

Na ovom kursu polaznik se upoznaje sa osnovama gramatike engleskog jezika i stiče sposobnost učestvovanja u jednostavnoj razmeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije na elementarnom nivou.

Cilj kursa

Da osposobi studenta za razumevanje osnovnih instrukcija ili informacija. Da osposobi studenta za učestvovanje u jednostavnim razgovorima na poznatu temu.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.