Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Multinacionalne kompanije

Opis kursa

Poslednjih godina dolazi do ekspanzije nastajanja multinacionalnih kompanija. Na kursu se obrađuje pojam, vrste, specifičnosti i karakteristike multinacionalnih kompanija. Takođe, na kursu će se polaznici upoznati sa oganizacionom strukturom i načinom rukovođenja u multinacionalnim kompanijama.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa Multinacionalne kompanije je da se polaznici upoznaju sa radom i načinom funkcionisanja privrednih subjekata na međunarodnom tržištu. U uslovima slobodnog protoka novca i kapitala, globalizacije i multinacionalnih i transnacionalnih organizacija, poznavanje ovakve vrste poslovanja postaje neminovnost i preduslov za razumevanje ambijenta koji definiše regionalna i lokalna tržišta.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentMeđunarodno poslovanje i Cambridge poslovni program.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.