Upisni rok je počeo

Međunarodni menadžment - Međunarodno poslovanje / International Management


Opis kursa:

Kurs Međunarodni menadžment obrađuje osnovne pojmove međunarodnog poslovanja, zatim elemente po kojima se međunarodno poslovanje razlikuje od onog unutar granica jedne zemlje, kao i razloge zog kojih je međunarodno poslovanje važno. U kursu su obrađene osnove koncepta međunarodnog poslovanja  i međunarodnog menadžmenta, odnosno osnovne osobenosti međunarodno orjentisanog poslovanja.


Cilj kursa:

Međunarodni menažment ima za cilj da polaznika obuči o osnovnim specifičnostima poslovanja međunarodno usmerenog menadžmenta u odnosu na menadžment unutar grenice jedne nacionalne privrede, kao i da obuči polaznika o načinu usmeravanja tih specifičnosti u korist svog poslovanja. 
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanje i Cambridge poslovni program.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.