Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs veštine jasne i uverljive prezentacije

Veštine prezentovanja u modernom poslovnom okruženju zauzimaju važno mesto, neovisno u kojoj kompaniji i na kojoj radnoj poziciji se trenutno nalazite.

Prezentaciju najkraće možemo definisati kao bilo koju vrstu izlaganja sadržaja pred jednom ili više osoba. Bez obzira da li je reč o držanju predavanja ili motivacionog govora pred mnogobrojnom publikom, sklapanju poslovnih dogovora, prodaji proizvoda i usluga kupcima, sprovođenju obuke ili intervjua, potebno je da u svom prezentovanju budete jasni, samopouzdani i uverljivi kako bi privukli i zadržali pažnju onoga ko vas sluša. To je od krucijalne važnosti jer mi tada ne prezentujemo samo sebe, svoje ideje i stavove, već i kompaniju u kojoj smo zaposleni.

Na ovom kursu će polaznici naučiti metode i tehnike održavanja uspešne prezentacije, kao i različite načine kontrolisanja nervoze i straha od javnog nastupa. Strah od javnog nastupa je jedan od najzastupljenijih strahova današnjice kojeg prati drhtanje glasa, ubrzano lupanje srca, mucanje, znojenje dlanova i upravo zbog toga će biti posvećenja posebna pažnja njegovom prevazilaženju. Uz dobru pripremu i vežbu, i vi možete postati dobar prezentator sa izgrađenjim samopouzdanjem koji će bez problema uvek moći da zadobije punu pažnju svojih slušalaca.

Zapamtite, najveća pretnja uspešno izvedenoj prezentaciji ste vi sami, stoga ne dozvolite da vas strah savlada. Ovaj kurs je pravi izbor ukoliko želite naučiti kako izbeći najčešće greške koje 97% predavača pravi i kako da budete među preostalih 3%.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnostiOdnosi s javnošću i Cambridge poslovni program.

Opis i cilj kursa Veštine jasne i uverljive prezentacije

Kurs „Veštine jasne i uverljive prezentacije“, kao što i sam naziv kaže, govori o veštinama koje je neophodno posedovati kako bi prezentacija bila što uverljivija i jasnija. U kursu će najpre biti reči o načinu pripreme prezentacije, detaljnom opisu svih koraka prilikom pripreme i realizacije – od odabira teme, definisanja publike, cilja prezentacije, pisanja govora, definisanja i odabira pomoćnih sredstava do definisanja naziva, vežbanja držanja govora i finalno do samog održavanja prezentacije. Spomenut ćemo i faktore koji pozitivno utiču i faktori koji negativno utiču na jasnost i uverljivost prezentacije, navešćemo najvažnija pravila za održavanje dobre prezentacije, kao i savete Stiva Džobsa za uspešnu prezentaciju, koja će neizostavno dovesti do željenih rezultata.

S obzirom na to da dosta ljudi ima strah od javnog nastupa, govorit ćemo detaljno o savladavanju treme, o tome koji su najčešći uzroci treme, kako se možete uspešno izboriti sa istom – predstavićemo nekoliko jednostavnih koraka i vežbi koje će sasvim izvesno uticati na to da smanjite tremu. Biće izneti i neki saveti o načinu komunikacije sa publikom za vreme prezentacije. Takođe, osim verbalne komunikacije, kurs prikazuje i kako se održava sama prezentacija, kao i to kakvu ulogu ima govor tela, to jest neverbalna komunikacija prilikom održavanja prezentacije. Predstavljeni su i saveti kako da se obučete prilikom prezentovanja u zavisnosti od cilja, svrhe i konteksta prezentacije. Svakako da je preporuka formalnije odeća, kojom odajete utisak profesionalne osobe. Dobićete mnogo primera na kojima možete uočiti dobro i loše realizovanu prezentaciju što će vam zasigurno pomoći da savladate nastavnu tematiku. Na kraju, biće detaljno opisani svi koraci kako bi se osiguralo profesionalno i uspešno održavanje prezentacije. Sve to objašnjeno je da bi prezentacija bila jasna i uverljiva a da vi postignete planirani cilj. 

Cilj kursa „Veštine jasne i uverljive prezentacije“ jeste da polaznika nauči da primenjuje prezentacione veštine prilikom izlaganja, kako bi prezentacija bila jasna, uspešna i uverljiva. Takođe, cilj ovog kursa je da polazniku otkrije načine dobrog prezentovanja, tajne izrade dobre prezentacije u PowerPointu, kao i značaj govora tela i načine savladavanja treme tokom prezentovanja. Polaznici koji uspešno savladaju nastavnu materiju biće u mogućnosti da lakše identifikuje i prevaziđu najčešće greške prilikom prezentovanja.

Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije će vam odgovoriti na pitanja

Koja su najvažnija pravila dobre prezentacije?

Ukoliko želite da ispunite njihova očekivanja, morate se pridržavati najvažnijih pravila dobre prezentacije.

 • Dođite ranije, kako biste imali dovoljno vremena da pregledate prostoriju i proverite opremu, pokrenete prezentaciju, proverite da li radi sve što vam je potrebno.
 • Trudite se da telo tokom čitave prezentacije bude uspravno.
 • Gledajte u publiku, ali nemojte počinjati prezentaciju dok ne bude tišina.
 • Postavite se kao lider, budući da tokom prezentacije to i jeste.
 • Pazite kako se krećete, posebno povedite računa o gestikulaciji i komentarima.
 • Recite slušaocima kada mogu da postavljaju pitanja.
 • Nemojte deliti slušaocima materijale ili brošure dok govorite; to će znatno umanjiti njihovu koncentraciju.
 • Budite oprezni prilikom upotrebe dijalekata ili slenga.
 • Koristite pauze u situacijama kada želite nešto da naglasite.
 • Govorite razgovetno. Obratite pažnju na to da ne izgubite snagu glasa na kraju rečenice ili dela prezentacije.
 • Stalno održavajte kontakt očima s publikom, ne gledajte u pod.
 • Omogućite slušaocima da se osećaju važnima. Prezentacija se radi zbog njih, uvek to imajte na umu.
 • Ohrabrite komunikaciju i interakciju sa slušaocima.

Šta podrazumeva pojam vizualizacije u kontektsu javnog nastupa?

Jedan od trikova koji je veoma koristan u pripremi za javni nastup jeste vizuelizacija. Vizuelizacija podrazumeva da u svojim mislima detaljno prolazite kroz scenu javnog nastupa, pri čemu sebe zamišljate kao osobu koja sa samopouzdanjem izlaže prezentaciju. Iako mi znamo da se radi samo o zamišljanju, ovu vizuelizaciju mozak registruje kao iskustvo, to jest kao nešto što smo stvarno proživeli. Na taj način, kada se nađete u stvarnoj situaciji izlaganja, bićete spremniji da spretno održite govor. Vizuelizacija je veoma korisna metoda, jer smanjuje faktor nepoznatog kada se nađete na mestu na kome držite predavanje. Ponekad je korisno govor držati pred grupom prijatelja. Kroz vežbanje sa prijateljima govornik se upoznaje sa načinom na koji je najbolje da se obraća grupi. Takođe, prijatelji mogu uočiti eventualne nedostatke u predavanju i segmente koje je potrebno unaprediti.  Što više uvežbavate svoj govor kroz vizuelizaciju, ili stvarno izlaganje pred prijateljima, ili čak pred ogledalom, to ste spremniji za prezentaciju. Prilikom pripreme za javni nastup važno je imati na umu publiku kojoj izlažete prezentaciju. Što ste bolje upoznati sa ciljnom grupom ljudi kojoj izlažete svoju prezentaciju, to ćete biti spremniji da svoj govor prilagodite karakteristikama publike.

Kakva je uloga glasa u prezentovanju?

Projekcija i varijacija su dva najvažnija aspekta glasa koji u velikoj meri utiču na efikasnost prezentacije. Prilikom prezentovanja uvek treba imati na umu činjenicu da je mali broj ljudi sposoban da svoj uobičajeni glas pretvori u glas za scenu. Tokom prezentacije pred publikom se ne možete osloniti na uobičajene povratne informacije, izraze lica, pokrete očiju kako biste saznali da li su slušaoci razumeli vašu poruku, tako da se morate pobrinuti da je vaša poruka apsolutno jasno interpretirana. Jednostavan, ali efikasan način da rešite ovaj potencijalni problem jeste da usporite izlaganje. Zapamtite, publika vas iz poštovanja najverovatnije neće prekidati, tako da nema potrebe da pokušavate da održite konstantni nivo jačine glasa tokom cele prezentacije. Govor tokom prezentacije mora biti dovoljno jasan i razgovetan, ali nikako i monoton.  Važno je da tokom prezentacije menjate visinu i brzinu vašeg govora, ističući one delove za koje želite da ostave poseban utisak na slušaoce. Prilikom izlaganja prezentacije treba izbegavati upotrebu komplikovanih reči i poštapalica. U svakom trenutku budite sigurni da znate kako se neka reč pravilno izgovara, jer pogrešan izgovor odvlači pažnju od sadržaja.

Plan i program

Modul 1 - Veštine jasne i uverljive prezentacije

Priprema prezentacije

 • Odabir teme
 • Definisanje cilja
 • Prikupljanje informacija
 • Pisanje govora
 • Odabir sredstava
 • Odabir naziva
 • Vežbanje
 • Održavanje prezentacije

Faktori koji pozitivno i negativno utiču na jasnoću i uverljivost prezentacije

 • Uzroci loše prezentacije
 • Najvažnija pravila dobre prezentacije

Javni nastup i savladavanje treme

 • Vežbanje i upućenost
 • Strah od javnog nastupa
 • Vizuelizacija
 • Vežbe disanja
 • Način komuniciranja sa publikom

Neverbalne komunikacije

 • Kako poboljšati govor svog tela?
 • Saveti za uspešno prezentovanje
 • Izgled predavača

Održavanje prezentacije

 • Glas i stav
 • Taktično podučavanje i briga za slušaoce

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se