Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Sistem nagrađivanja

Opis kursa

Nagrađivanje zaposlenih je stalna funkcija menadžmenta ljudskih resursa kako bi se ostvarili ciljevi biznis plana i organizacije kao celine. Od momenta ulaska u organizaciju pa do izlaska iz nje, svaki zaposleni je podložan ocenjivanju i proveri svojih psihofizičkih i radnih sposobnosti. Na kursu se obrađuje pojam nagrađivanja, sistem i cilj nagrađivanja zaposlenih. Obrađuju se instrumenti nagrađivanja, materijalne i nematerijalne nagrade.

Cilj kursa

Cilj nagrađivanja zaposlenih je usklađivanje individualnih interesa zaposlenih i strategijskih ciljeva kompanije. Osnovni cilj kursa je da pripremi polaznike da kao menadžeri ljudskih resursa nađu ravnotežu i usklade te interese. Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom nagrada i sistemom nagrađivanja.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.