Započnite karijeru HR menadžera od nule

Plan i program – Međunarodno poslovanje

Smer Međunarodno poslovanje namenjen je svima koji žele da dokažu i unaprede svoje kompetencije iz oblasti biznisa bilo na internacionalnom ili na domaćem planu. Na smeru Međunarodno poslovanje ovladaćete strategijskim, taktičkim i operativnim znanjima i naučićete da primenite naučne tehnike za donošenje profitabilnih poslovnih odluka, bez obzira na neizvesnost poslovnog okruženja.

Postanite lider na internacionalnom tržištu!

Da preuzmete plan i program u pdf formatu, kliknite na:
BusinessAcademy Međunarodno poslovanje – Plan i program

 

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:

 

BUSINESS SKILLS

BIZNIS, BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Preduzetništvo, Entrepreneurship 6 Izborni
Započeti biznis, Business Start-up 6 Izborni
Razvoj biznis plana, Business Plan Development 6 Obavezan
Poslovna dokumentacija 3 Izborni
Poslovno pravo, Business Law 3 Izborni
Međunarodno poslovno pravo, International Business Law 3 Obavezan
Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Etdics of Individuals and
Organization
3 Izborni
MARKETING, MARKETING fond  Obavezan / Izborni
Osnove marketinga, Marketing Basics 6 Obavezan
SWOT analiza, SWOT Analysis 3 Izborni
Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS 3 Izborni
Planiranje i segmentacija tržišta, Market Planning and Segmentation 3 Izborni
Strateški marketing, Strategic Marketing 6 Izborni
Upravljanje marketingom, Marketing Management 3 Izborni
Digitalni Marketing, Digital Marketing 6 Izborni
Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour 6 Izborni
Marketing planiranje, Marketing planning 6 Izborni
Brending, Branding 6 Izborni
Međunarodni marketing, International Marketing 6 Obavezan
PRODAJA, SALES fond  Obavezan / Izborni
Upravljanje prodajom, Sales Management 3 Obavezan
Upravljanje odnosima sa klijentima, Customer Relationships Management 3 Izborni
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING fond  Obavezan / Izborni
Finansijski menadžment, Finance Management 12 Izborni
Osnove ekonomije, Basics of Economics 12 Obavezan
Mikroekonomija, Microeconomics 12 Izborni
Makroekonomija, Macroeconomics 12 Izborni
Međunarodna ekonomija, International Economics 6 Obavezan
Ekonomija EU 3 Obavezan
Racio brojevi, Racio Numbers 6 Izborni
Finansijske institucije, Financial Institutions 6 Izborni
Međunarodne finansije, International Finance 6 Obavezan
Spoljna trgovina, Foreign Trade 6 Izborni
Računovodstvo, Accounting 12 Izborni
Računovodstvo troškova, Cost Accounting 6 Izborni
MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT
AND BUSINESS ORGANIZATION
fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta, Management Fundamentals 6 Obavezan
Funkcije menadžmenta, Management Functions 3 Izborni
Životni ciklus organizacije, Organization Life Cycle 3 Izborni
Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design 3 Izborni
Organizaciono ponašanje, Organizational Behavior 3 Izborni
Liderstvo, Leadership 3 Izborni
Kvantitativne metode u poslovanju, Quantitative Methods for Business 6 Izborni
Menadžment znanja, Knowledge Management 3 Izborni
Upravljanje lancem nabavke, Supply Chain Management 3 Izborni
Krizni menadžment, Crsis Management 3 Izborni
Upravljanje rizikom, Risk Management 3 Izborni
Strategijski menadžment, Strategic Management 6 Izborni
Ekološki menadžment, Environmental Management 3 Izborni
Multinacionalne kompanije, Multinational Companies 3 Obavezan
Upravljanje konfliktima, Conflict Management 3 Izborni
Planiranje i kontrola troškova, Expenditure Planning and Control 6 Izborni
Korporativna odgovornost 3 Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera 3 Izborni
Međunarodni standardi kvaliteta, International Quality Standards
3 Obavezan
Međunarodni menadžment, International Management 6 Obavezan
Inovacioni menadžment 3 Izborni
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT fond   Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics 6 Obavezan
Planiranje i selekcija ljudskih resursa, Human Resource Planning and Selection 3 Izborni
Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resource Finding 3 Izborni
Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contractingand termination of employment 6 Izborni
Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education 3 Izborni
Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation 3 Izborni
Procena uspešnosti zaposlenih, Employee Performance Assessment 3 Izborni
Sistem nagrađivanja, Compensation Systems 6 Izborni
Psihologija ličnosti, Personality Psychology 6 Izborni
Psihologija organizacije, Organization Psychology 3 Izborni
Zaštita na radu, Workplace Safety 3 Izborni
Mobing 3 Izborni
Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulations 3 Izborni
Sindikalno i nesindikalno radno okruženje, Unionized and Non-unionized
Work Environment
3 Izborni
Analiza posla, Work Analysis 3 Izborni
MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta projekata, Project Management Basics 6 Obavezan
Upravljanje investicijama, Investment Management 6 Izborni
Programski paket za upravljanje projektima, MS Project
6 Izborni
Metode i tehnike upravljanja projektima, Project Management Methods
and Techniques
3 Izborni
Finansiranje projekata, Project Financing 6 Izborni
Upravljanje međunarodnim projektima, International Project Management 3 Obavezan
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business 6 Izborni
Elektronsko poslovanje, E-business 6 Izborni
Blokčejn Tehnologije, Blockchain Technologies 3 Izborni
ODNOSI S JAVNOŠĆU fond  Obavezan / Izborni
Osnove odnosa s javnošću 6 Obavezan
Odnosi s javnošću u kriznim situacijama 6 Izborni
Korporativni identitet 6 Izborni
Planiranje i organizacije poslovnih događaja i akcija 6 Izborni
Lobiranje 3 Izborni
Interkulturalne komunikacije 3 Obavezan
Korporativne komunikacije 3 Izborni
IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS fond  Obavezan / Izborni
Osnove korišćenja računara, ECDL Computer Essentials 10 Obavezan
Osnove korišćenja interneta, ECDL Online Essentials
4 Obavezan
Obrada teksta, ECDL Word Processing 14 Obavezan
Tabelarne kalkulacije, EDCL Spreadsheets 16 Obavezan
Prezentacije, ECDL Presentation 12 Izborni
Obrada slika, ECDL Image Editing
12 Izborni
Obrada internet stranica, ECDL Web Editing
12 Izborni
STRANI JEZIK, FOREIGN LANGUAGE* fond  Obavezan / Izborni
Engleski jezik (početni/osnovni nivo)* 36 Obavezan
Engleski jezik (niži/srednji/viši nivo)* 36 Obavezan
Poslovni engleski jezik* 24 Izborni
Nemački jezik (A1 nivoA2 nivo)* 36 Bonus
Nemački jezik (B1 nivo / B2 nivo)* 36 Bonus
Nemački jezik (C1 nivo)* 36 Bonus
Poslovni nemački jezik* 21 Izborni
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)*
36 Pripremni kurs
ZAVRŠNI RAD, FINAL PAPER fond  Obavezan / Izborni
Završni rad – Biznis plan / Final Paper – Business Plan ** 15 Obavezan

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na programu Menadžment besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština – Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

Profesional Development Program No. of classes Obavezan / Izborni
TRANSVERZALNE VEŠTINE
Samospoznaja i samopouzdanje 3 Izborni
Samomotivacija i motivacija drugih 3 Izborni
Interpersonalne veštine 3 Izborni
Veštine adaptacije 3 Izborni
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje 3 Izborni
Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine 3 Izborni
Veštine savetovanja, koučinga i treninga 3 Izborni
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan 3 Izborni
Timski rad 3 Izborni
LIČNE VEŠTINE
Planiranje karijere, Life and Career Planning 3 Izborni
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing 3 Izborni
Poslovni bonton, Business bon ton 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3 Izborni
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers 6 Izborni
Inteligencija, Intelligence 3 Izborni
Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation 3 Izborni
Principi bogaćenja i investiranje 3 Izborni
Metodologija istraživanja, Research Methodology 3 Izborni
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
Organizacija vremena, Time Management 3 Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation 3 Izborni
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 6 Izborni
Upravljanje informacijama, Information Mangement 3 Izborni
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management 3 Izborni
Efektivno pregovaranje, Effective Negotiation 3 Izborni
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3 Izborni
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques 6 Izborni
SERTIFIKACIJA 3 Izborni

NAPOMENE:

  • Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.
  • Kurs Završni rad - Biznis plan (**) slušaju samo DL polaznici.
  • Polaznicima se na osnovu urađenog testa procjene znanja dodjeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.
  • Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Intermediate Level. 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se