BusinessAcademy je pravi izbor za unapređenje vaše karijere. Prijavite se!

Kurs Upravljanje međunarodnim projektima

Upravljanje projektima se kao naučna disciplina tokom vremena razvijalo. Faraoni su 2570. godine pre nove ere gradili piramide, a i dan-danas se vode polemike o tome kako je ovaj poduhvat izveden. Na osnovu drevnih zapisa se saznaje da je za svaku stranu piramide bio zadužen po jedan upravitelj, koji je nadgledao i snosio odgovornost za uspešnost realizacije ovog projekta. Može se doći do zaključka da je uspeh ovog projekta utemeljen na pažljivom planiranju, izvršenju i kontroli projekta. Nešto kasnije, 208. godine pre nove ere nastalo je još jedno svetsko čudo – Kineski zid. Kineski car iz dinastije Ćin naredio je milionima ljudi da započnu ovaj projekat. Na osnovu istorijskih podatka, radnici su bili raspoređeni u tri grupe: vojnici, obični ljudi i kriminalci. 

Evolucija upravljanja projektima desila se između 1900. i 1950. godine, kada je došlo do poboljšanja u raspodeli resursa i upravljanju projektnim zadacima. Anri Fajol i Henri Gant postavili su temelje ovom konceptu i proširili ga na svim poljima. Međunarodno upravljanje projektima (International Project Management – IPM) predstavlja upravljanje projektima koje uključuje višenacionalne resurse i timove koji zajedničkim snagama rade na ostvarenju ciljeva projekta.

Sa globalizacijom, projekti više nisu ograničeni na teritoriju jedne države. Na primer, kompanija za IT iz Indije lansira svoju platformu u evropske zemlje sa partnerom iz Singapura. Kako statistika govori, čak 44% projekata propadne usled neusklađenosti između poslovnih i projektnih ciljeva, te projektno planiranje može biti veoma pogubno ukoliko mu se ne pristupi ozbiljno.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanje i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Upravljanje međunarodnim projektima

Kurs Upravljanje međunarodnim projektima bavi se definisanjem pojmova koji karakterišu projekat i upravljanje projektima na međunarodnom nivou. Kurs se sastoji iz jednog modula, koji obuhvata šest nastavnih jedinica. Procesi upravljanja međunarodnim projektima prema standardu organizacije Project Management Institute (PMI) univerzalni su i primenjuju se u raznim fazama realizacije projekta, a svrstavaju se u pet grupa procesa: iniciranje, planiranje, realizacija, praćenje i kontrola međunarodnih projekata i zatvaranje projekta. Svaka grupa procesa u kursu je predstavljena detaljno.

U prvoj nastavnoj jedinici polaznici će imati priliku da pročitaju nešto više o razvoju formalnog upravljanja međunarodnim projektima. Takođe, naučiće koje su to sve prednosti standardizacije, koje su to univerzalne grupe procesa i funkcionalne oblasti upravljanja projektima. U sledećoj nastavnoj jedinici biće reči o fazama grupe procesa poznate kao iniciranje međunarodnih projekata. Uporedo će biti prikazano na koji način se realizuju procesi upravljanja projektima navedene grupe procesa. 

U trećoj nastavnoj jedinici pažnja je posvećena planiranju kao drugoj grupi procesa upravljanja međunarodnim projektima. U prethodnoj nastavnoj jedinici razmatran je prikaz iniciranja međunarodnih projekata, dok su u ovoj nastavnoj jedinici detaljno prikazani procesi grupe planiranja međunarodnih projekata. U četvrtoj nastavnoj jedinici polaznici će pročitati nešto više o realizaciji kao trećoj grupi procesa upravljanja međunarodnim projektima.

Upoznaće se sa univerzalnim funkcionalnim oblastima i njihovim procesima koji se primenjuju tokom realizacije projekta. Zatim, u petoj nastavnoj jedinici naučiće koji su to univerzalni procesi grupe procesa poznate pod nazivom praćenje i kontrola tokom upravljanja međunarodnim projektima. I za sam kraj, u šestoj nastavnoj jedinici, polaznici će se upoznati sa poslednjom univerzalnom grupom procesa upravljanja projektima, a to je zatvaranje projekta. Takođe, u ovoj nastavnoj jedinici detaljno su prikazane funkcionalne oblasti upravljanja integracijom i upravljanja nabavkom. 

Osnovni cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa univerzalnim procesima upravljanja projektima. Takođe, cilj je da se polaznik obuči za upravljanje projektima na međunarodnom nivou, te da se upozna sa specifičnostima upravljanja grupama procesa u okviru upravljanja projektom s ciljem pospešivanja ishoda međunarodnog projekta. 

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je upravljanje projektima?

Upravljanje projektima predstavlja naučnu disciplinu koja se tokom vremena razvijala. U današnje vreme celokupno poslovanje, ali i veliki broj rutinskih operacija i aktivnosti možemo posmatrati kao seriju projekata. Razvoj formalnog upravljanja projektima započeo je 50-ih godina prošlog veka kao potreba Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država za razvojem složenih vojnih sastava. Time se potvrđuje i činjenica da je područje upravljanja projektima nastalo iz tradicionalnih inženjerskih disciplina. Neformalne metode upravljanja projektima podrazumevaju upravljanje projektima na neformalnoj bazi, gde je autoritet projektnog rukovodioca minimalan. Ove metode bile su zastupljene u vojnoj industriji i građevini. Međutim, date metode većina organizacija usvojila je za vreme šezdesetih godina prošlog veka. Većinu projekata vodili su funkcionalni rukovodioci i većina projekata se izvršavala u okvirima jedne ili dve funkcionalne linije.

Šta su metode vrednovanja i selekcije?

Metode vrednovanja i selekcije predstavljaju alate i tehnike na osnovu kojih mogu da se izmere koristi i mane potencijalnih projekata. Na osnovu njihovih rezultata projektni rukovodioci mogu odabrati najkorisnije alternative. Najčešće se odluke donose kombinovanjem više različitih metoda. Na osnovu organizacione strukture i potreba svaka organizacija koristi sopstveni način projektovanja zahteva, metode vrednovanja i selekcije. Ukupne vrednosti koje projektni rezultat može imati za organizaciju mere se pomoću metode selekcije. Veličine koje se mere su tržišno učešće, finansijska korist, povraćaj na investicije i dr. Model ocenjivanja ne koristi se samo u procesu selekcije projekata već i u drugim segmentima poslovanja. Pravilo je da rukovodioci prvo definišu koji će se to kriterijumi koristiti u modelu, a koji najviše zavise od delatnosti organizacije i područja primene projekta. Kriterijumi mogu biti: očekivano tržišno učešće, očekivani profit, troškovi projekta itd.

Šta predstavlja upravljanje realizacijom projekta?

Upravljanje realizacijom projekta predstavlja proces u kome se usklađuju projektne aktivnosti s ciljem ispunjavanja svih planiranih aktivnosti koje su definisane planom upravljanja projektom. Tokom ovog procesa veoma je bitno prikupljati sve informacije o stepenu realizovanog posla, koje je potrebno formulisati u vidu izveštaja. U procesu realizacije projekta potroši se najveći deo vremena i budžeta. Projektni tim i rukovodioci projekta treba da na efikasan i efektivan način preduzmu sve aktivnosti kako bi se projekat realizovao prema planovima. Projektni rukovodilac mora efikasno upravljati timom i stejkholderima. Kako bi realizacija projekta bila uspešna, koriste se razne metode i tehnike. Metode i tehnike se koriste kako bi se delegirale aktivnosti članovima tima. Najefikasniji način ne opisuje samo ono što treba da se uradi nego i na koji način da se realizuje.

Plan i program predavanja

1. Proces i funkcija upravljanja međunarodnim projektima

 • Razvoj formalnog upravljanja projektima
 • Project Management Institute (PMI)
 • Osnovne karakteristike upravljanja projektima

2. Iniciranje međunarodnih projekata

 • Izrada idejnog rešenja projekta
 • Izrada preliminarnog izveštaja o obimu projekta

3. Planiranje međunarodnih projekata

 • Upravljanje integracijom
 • Upravljanje obimom
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje komunikacijom
 • Upravljanje rizikom 
 • Upravljanje nabavkom
 • Planiranje pregovaranja

4. Realizacija međunarodnih projekata

 • Upravljanje realizacijom projekta
 • Osiguranje kvaliteta realizacije
 • Formiranje projektnog tima
 • Razvijanje projektnog tima
 • Distribucija informacija
 • Zahtevanje odgovora od dobavljača
 • Izbor dobavljača

5. Praćenje i kontrola međunarodnih projekata

 • Praćenje i kontrola projektnih aktivnosti
 • Integrisana kontrola promena
 • Kontrola rezultata
 • Kontrola obima
 • Kontrola vremenskog plana
 • Kontrola troškova
 • Kontrola kvaliteta
 • Upravljanje projektnim timom
 • Izveštavanje o učinku
 • Upravljanje stejkholderima
 • Praćenje i kontrola rizika
 • Upravljanje ugovaranjem

6. Zatvaranje međunarodnih projekata

 • Zatvaranje projekta
 • Zatvaranje ugovora

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.