Upisni rok je počeo

Upravljanje međunarodnim projektima / International Project Management

Opis kursa

Kurs Upravljanje međunardnim projektima se bavi definisanjem pojmova koji karakterišu projekat i upravljanje projektima na međunarodnom nivou. Kurs obuhvata problematiku vezanu za harmonizaciju propisa, odnosno usklađivanje samog procesa upavljanja projektima sa propisima EU u zavisnosti od oblasti u kojoj se realizuje.

Cilj kursa

Cilj kursa je da obuči polaznika za upravljanje projektima na međunardonom nivou, upoznajući ga sa specifičnostima upravljanja projektima sa faktorom inostranosti u cilju pospešivanja ishoda međunarodnog projekta.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekata i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.