Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Upravljanje međunarodnim projektima

Upravljanje projektima se kao naučna disciplina tokom vremena razvijalo. Faraoni su 2570. godine pre nove ere gradili piramide, a i dan-danas se vode polemike o tome kako je ovaj poduhvat izveden. Na osnovu drevnih zapisa se saznaje da je za svaku stranu piramide bio zadužen po jedan upravitelj, koji je nadgledao i snosio odgovornost za uspešnost realizacije ovog projekta. Može se doći do zaključka da je uspeh ovog projekta utemeljen na pažljivom planiranju, izvršenju i kontroli projekta. Nešto kasnije, 208. godine pre nove ere nastalo je još jedno svetsko čudo – Kineski zid. Kineski car iz dinastije Ćin naredio je milionima ljudi da započnu ovaj projekat. Na osnovu istorijskih podatka, radnici su bili raspoređeni u tri grupe: vojnici, obični ljudi i kriminalci. 

Evolucija upravljanja projektima desila se između 1900. i 1950. godine, kada je došlo do poboljšanja u raspodeli resursa i upravljanju projektnim zadacima. Anri Fajol i Henri Gant postavili su temelje ovom konceptu i proširili ga na svim poljima. Međunarodno upravljanje projektima (International Project Management – IPM) predstavlja upravljanje projektima koje uključuje višenacionalne resurse i timove koji zajedničkim snagama rade na ostvarenju ciljeva projekta.

Sa globalizacijom, projekti više nisu ograničeni na teritoriju jedne države. Na primer, kompanija za IT iz Indije lansira svoju platformu u evropske zemlje sa partnerom iz Singapura. Kako statistika govori, čak 44% projekata propadne usled neusklađenosti između poslovnih i projektnih ciljeva, te projektno planiranje može biti veoma pogubno ukoliko mu se ne pristupi ozbiljno.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanje i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Upravljanje međunarodnim projektima

Kurs Upravljanje međunarodnim projektima bavi se definisanjem pojmova koji karakterišu projekat i upravljanje projektima na međunarodnom nivou. Kurs se sastoji iz jednog modula, koji obuhvata šest nastavnih jedinica. Procesi upravljanja međunarodnim projektima prema standardu organizacije Project Management Institute (PMI) univerzalni su i primenjuju se u raznim fazama realizacije projekta, a svrstavaju se u pet grupa procesa: iniciranje, planiranje, realizacija, praćenje i kontrola međunarodnih projekata i zatvaranje projekta. Svaka grupa procesa u kursu je predstavljena detaljno.

U prvoj nastavnoj jedinici polaznici će imati priliku da pročitaju nešto više o razvoju formalnog upravljanja međunarodnim projektima. Takođe, naučiće koje su to sve prednosti standardizacije, koje su to univerzalne grupe procesa i funkcionalne oblasti upravljanja projektima. U sledećoj nastavnoj jedinici biće reči o fazama grupe procesa poznate kao iniciranje međunarodnih projekata. Uporedo će biti prikazano na koji način se realizuju procesi upravljanja projektima navedene grupe procesa. 

U trećoj nastavnoj jedinici pažnja je posvećena planiranju kao drugoj grupi procesa upravljanja međunarodnim projektima. U prethodnoj nastavnoj jedinici razmatran je prikaz iniciranja međunarodnih projekata, dok su u ovoj nastavnoj jedinici detaljno prikazani procesi grupe planiranja međunarodnih projekata. U četvrtoj nastavnoj jedinici polaznici će pročitati nešto više o realizaciji kao trećoj grupi procesa upravljanja međunarodnim projektima.

Upoznaće se sa univerzalnim funkcionalnim oblastima i njihovim procesima koji se primenjuju tokom realizacije projekta. Zatim, u petoj nastavnoj jedinici naučiće koji su to univerzalni procesi grupe procesa poznate pod nazivom praćenje i kontrola tokom upravljanja međunarodnim projektima. I za sam kraj, u šestoj nastavnoj jedinici, polaznici će se upoznati sa poslednjom univerzalnom grupom procesa upravljanja projektima, a to je zatvaranje projekta. Takođe, u ovoj nastavnoj jedinici detaljno su prikazane funkcionalne oblasti upravljanja integracijom i upravljanja nabavkom. 

Osnovni cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa univerzalnim procesima upravljanja projektima. Takođe, cilj je da se polaznik obuči za upravljanje projektima na međunarodnom nivou, te da se upozna sa specifičnostima upravljanja grupama procesa u okviru upravljanja projektom s ciljem pospešivanja ishoda međunarodnog projekta. 

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Koje su karakteristike međunarodnih projekata?

Karakteristike međunarodnih projekata su: rizik, kompleksnost, jedinstvenost, različitost, dinamičnost, ograničenost resursa.

 • Rizik – Rizik se javlja i u klasičnim projektima, ali je dosta izraženiji u međunarodnim, jer postoji mogućnost javljanja političke nestabilnosti u jednoj od zemalja koje su uključene (na primer promena vlasti).
 • Kompleksnost – Organizacijski i geografski uzroci mogu ozbiljno narušiti njegov integritet i učiniti ga još kompleksnijim. Rukovodilac projekta mora pronaći odgovarajuću organizacijsku strukturu koja će omogućiti interakciju i dobru komunikaciju na projektu.
 • Jedinstvenost – Međunarodni projekti imaju jedinstvene ciljeve i teško je pronaći identične projekte u prošlosti. 
 • Različitost – Kulturološke razlike jedan su od najvećih izazova sa kojima se projektni menadžeri suočavaju. Učesnici mogu govoriti različitim jezikom, biti različite nacionalnosti, drugačijeg obrazovanja, radnih navika itd. Sve ove i mnoge druge različitosti moraju se uzeti u obzir prilikom planiranja i realizacije projekta.
 • Dinamičnost – Međunarodne projekte karakterišu i brojne i nagle promene. Kako bi uzeli u obzir potencijalni rizik ili neke nove prilike, projektni menadžeri moraju donositi brzo ispravne odluke. Na primer, u građevinarstvu se mogu promeniti propisi o gradnji koji moraju biti poštovani u projektu.
 • Ograničenost resursa – Što je projekat kompleksniji, on zahteva više potrebnih resursa, posebno u pogledu vremena i novca. Drugi ograničeni resurs je ljudski, jer je teže pronaći osoblje sa pravim veštinama za rad na različitim jezicima i sa različitim kulturama, nego što je to slučaj na tradicionalnim projektima u okviru jedne geografske sredine.

Kako može izgledati struktura ljudskih resursa na međunarodnim projektima?

Odbor za praćenje projekta (engleski, Steering Committee) – predstavlja najviše upravljačko telo projekta koje ima zadatak da prati da li se ciljevi projekta ostvaruju prema planiranom toku, te prati projekat od njegovog početka do kraja. Takođe donosi strateške odluke na nivou projekta. Savet je da u odbor bude uključen barem jedan korisnik usluge, kako bi se na osnovu njegovog mišljenja ispitalo pravo usmerenje projekta. Uloga odbora je i pružanje saveta, osiguravanje isporuke rezultata projekta, postizanje ishoda projekta, identifikacije prioriteta u projektu, praćenje vremenskih rokova, nadgledanje saradnje na projektima, podsticanje pozitivne i pravovremene komunikacije, osiguranje kvaliteta projekta itd.

 • Upravljački odbor projekta (engleski Management Bord) – sastoji se od rukovodilaca radnih paketa. Ovaj odbor ima zadatak da koordinira sprovođenje aktivnosti, istovremeno vršeći kontrolu finansijskog plana projekta.
 • Rukovodilac projekta (engleski Project Coordinator) – zadužen za realizaciju projekta i održavanje komunikacije između partnera i investitora.
 • Projektni ured (engleski Project Office) – pruža tehničku i administrativnu pomoć u sprovođenje aktivnosti na projektu.
 • Međunarodni savetodavni odbor (engleski International Advisory Bord) – često se formira kod međunarodnih projekata, kao glavno telo putem kojeg spoljni stručnjaci daju sugestije i savete za sprovođenje projektnih aktivnosti.

Koje su grupe procesa upravljanja međunarodnim projektima?

 • Iniciranje – predstavlja grupu procesa u kojoj se definiše projekat i formalno odobrava početak projekta ili određene faze projekta.
 • Planiranje – se može definisati kao proces u kome se postavljaju ciljevi projekta i uspostavljaju procedure, smernice i programi kako bi se ti ciljevi ostvarili. Planiranje takođe predstavlja jednu od najvažnijih odgovornosti projektnog menadžera jer u tom periodu se identifikuju moguća i prihvatljiva rešenja te procenjuju troškovi i koristi od projekta.
 • Realizacija – faza u kojoj odgovorne osobe ili tim izvršavaju aktivnosti koje su definisane planovima za upravljanje projektima.
 • Praćenje i kontrola – faza u kojoj treba utvrditi eventualna odstupanja od predviđenog plana upravljanja projektima.
 • Zatvaranje – poslednja grupa procesa u kojoj se završavaju sve aktivnosti projekta.

Plan i program predavanja

1. Proces i funkcija upravljanja međunarodnim projektima

 • Razvoj formalnog upravljanja projektima
 • Project Management Institute (PMI)
 • Osnovne karakteristike upravljanja projektima

2. Iniciranje međunarodnih projekata

 • Izrada idejnog rešenja projekta
 • Izrada preliminarnog izveštaja o obimu projekta

3. Planiranje međunarodnih projekata

 • Upravljanje integracijom
 • Upravljanje obimom
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje komunikacijom
 • Upravljanje rizikom 
 • Upravljanje nabavkom
 • Planiranje pregovaranja

4. Realizacija međunarodnih projekata

 • Upravljanje realizacijom projekta
 • Osiguranje kvaliteta realizacije
 • Formiranje projektnog tima
 • Razvijanje projektnog tima
 • Distribucija informacija
 • Zahtevanje odgovora od dobavljača
 • Izbor dobavljača

5. Praćenje i kontrola međunarodnih projekata

 • Praćenje i kontrola projektnih aktivnosti
 • Integrisana kontrola promena
 • Kontrola rezultata
 • Kontrola obima
 • Kontrola vremenskog plana
 • Kontrola troškova
 • Kontrola kvaliteta
 • Upravljanje projektnim timom
 • Izveštavanje o učinku
 • Upravljanje stejkholderima
 • Praćenje i kontrola rizika
 • Upravljanje ugovaranjem

6. Zatvaranje međunarodnih projekata

 • Zatvaranje projekta
 • Zatvaranje ugovora

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se