BusinessAcademy vam poklanja za svoj rođendan.

Plan i program - Menadžment prometa nepokretnosti


Menadžment prometa nepokretnosti namenjen je osobama koje žele da uspešno posreduju, obezbede drugima nepokretnosti kakve žele i pritom ostvaruju pozamašne provizije. Na ovom programu steći ćete sveobuhvatna znanja iz oblasti menadžmenta, posredovanja i investicija u oblasti nepokretnosti. 

Steknite veštine uspešnog pregovarača, posrednika i prodavca - ukratko, menadžera za promet nepokretnosti!

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:

 

BUSINESS SKILLS

BIZNIS, BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Preduzetništvo, Entrepreneurship 6 Izborni
Započeti biznis, Business Start-up 6 Izborni
Razvoj biznis plana, Business Plan Development 6 Obavezan
Poslovna dokumentacija 3 Obavezan
Poslovno pravo, Business Law 3 Obavezan
Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti 6 Obavezan
Katastar nepokretnosti 3 Obavezan
MARKETING, MARKETING fond  Obavezan / Izborni
Osnove marketinga, Marketing Basics 6 Obavezan
SWOT analiza, SWOT Analysis 3 Obavezan
Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS 3 Obavezan
Planiranje i segmentacija tržišta, Market Planning and Segmentation 3 Obavezan
Strateški marketing, Strategic Marketing 6 Izborni
Upravljanje marketingom, Marketing Management 3 Izborni
Digitalni Marketing, Digital Marketing 3 Izborni
Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour 6 Obavezan
Marketing planiranje, Marketing planning 6 Obavezan
Brending, Branding 6 Izborni
Integrisane marketing aktivnosti, Integrated Marketing Communications 6 Izborni
Marketing u uslužnim delatnostima, Services Marketing 6 Izborni
Međunarodni marketing, International Marketing 6 Izborni
Poslovni marketing, Business to Business Marketing 3 Izborni
Interni marketing, Internal Marketing 3 Izborni
Društveni marketing, Social Marketing 6 Izborni
Marketing, oglašavanje i prodaja nepokretnosti 3 Obavezan
PRODAJA, SALES fond  Obavezan / Izborni
Lična prodaja, Personal Sales 3 Obavezan
Upravljanje prodajom, Sales Management 3 Obavezan
Upravljanje odnosima sa klijentima, Customer Relationships Management 3 Obavezan
Tehnike prodaje, Sales Techniques 3 Obavezan
Prodajni proces, Sales Process 3 Obavezan
Upravljanje prigovorima i reklamacijama, Complaint Management 3 Obavezan
Telefonska prodaja, Telephone Sales 3 Obavezan
Konsultativna prodaja, Consultative Sales 3 Obavezan
Tehnike marketinga u cilju unapređenja prodaje, Sales Improvement Marketing
Techniques
3 Obavezan
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING fond  Obavezan / Izborni
Finansijski menadžment, Finance Management 12 Obavezan
Osnove ekonomije, Basics of Economics 12 Obavezan
Mikroekonomija, Microeconomics 12 Izborni
Racio brojevi, Racio Numbers 6 Izborni
Računovodstvo, Accounting 9 Obavezan
Računovodstvo troškova, Cost Accounting 6 Izborni
Finansijske institucije i poreski aspekti u prometu nepokretnosti 3 Obavezan
Platni promet 3 Obavezan
Devizno poslovanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma 3 Obavezan
MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT
AND BUSINESS ORGANIZATION
fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta, Management Fundamentals 6 Obavezan
Funkcije menadžmenta, Management Functions 3 Izborni
Moć i autoritet, Power and Authority 3 Izborni
Liderstvo, Leadership 3 Izborni
Menadžment poslovnog prostora, Facility Management 3 Izborni
Strategijski menadžment, Strategic Management 6 Izborni
Planiranje i kontrola troškova, Expenditure Planning and Control 6 Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera 3 Izborni
Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti 3 Obavezan
Poslovno ponašanje, pregovaranje i komuniciranje u prometu nepokretnosti 3 Obavezan
Razvoj i procena vrednosti nepokretnosti 3 Obavezan
Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti 3 Obavezan
Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti 9 Obavezan
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT fond   Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics 6 Izborni
Planiranje i selekcija ljudskih resursa, Human Resource Planning and Selection 3 Izborni
Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resource Finding 3 Izborni
Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contracting
and termination of employment
3 Izborni
Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education 3 Izborni
Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation 3 Izborni
Procena uspešnosti zaposlenih, Employee Performance Assessment 3 Izborni
Psihologija ličnosti, Personality Psychology 6 Izborni
Zaštita na radu, Workplace Safety 3 Izborni
Mobing 3 Izborni
Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulations 3 Izborni
MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta projekata, Project Management Basics 6 Obavezan
Upravljanje investicijama, Investment Management 6 Izborni
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business 6 Izborni
Elektronsko poslovanje, E-business 6 Izborni
Menadžment informacionih sistema, Management Information Systems 6 Izborni
Blokčejn Tehnologije, Blockchain Technologies 6 Izborni
ODNOSI S JAVNOŠĆU fond  Obavezan / Izborni
Osnove odnosa s javnošću 6 Obavezan
Planiranje i organizacije poslovnih događaja i akcija 6 Izborni
Lobiranje, Lobbying 3 Izborni
Interkulturalne komunikacije 3 Izborni
Korporativne komunikacije 3 Izborni
IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS fond  Obavezan / Izborni
Osnove korišćenja računara, ECDL Computer Essentials 10 Obavezan
Osnove korišćenja interneta, ECDL Online Essentials
4 Obavezan
Obrada teksta, ECDL Word Processing 14 Obavezan
Tabelarne kalkulacije, EDCL Spreadsheets 16 Obavezan
Prezentacije, ECDL Presentation 12 Izborni
Obrada slika, ECDL Image Editing
12 Izborni
Obrada internet stranica, ECDL Web Editing
12 Izborni
STRANI JEZIK, FOREIGN LANGUAGE* fond  Obavezan / Izborni
Engleski jezik (početni/osnovni nivo)* 36 Obavezan
Engleski jezik (niži/srednji/viši nivo)* 36 Obavezan
Poslovni engleski jezik* 24 Izborni
Nemački jezik A1, A1 Level German* 36 Bonus
Nemački jezik A2, A2 Level German* 36 Bonus
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)
36 Pripremni kurs


 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na programu Menadžment prometa nepokretnosti besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

Profesional Development Program No. of classes Obavezan / Izborni
TRANSVERZALNE VEŠTINE
Samospoznaja i samopouzdanje 3 Izborni
Samomotivacija i motivacija drugih 3 Izborni
Interpersonalne veštine 3 Izborni
Veštine adaptacije 3 Izborni
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje 3 Izborni
Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine 3 Izborni
Veštine savetovanja, koučinga i treninga 3 Izborni
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan 3 Izborni
Timski rad 3 Izborni
LIČNOST
Planiranje karijere, Life and Career Planning 3 Izborni
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing 3 Izborni
Poslovni bonton, Business bon ton 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3 Izborni
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers 6 Izborni
Inteligencija, Intelligence 3 Izborni
Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation 3 Izborni
Principi bogaćenja i investiranja 3 Izborni
Metodologija istraživanja, Research Methodology 3 Izborni
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
Organizacija vremena, Time Management 3 Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation 3 Izborni
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 6 Izborni
Upravljanje informacijama, Information Mangement 3 Izborni
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management 3 Izborni
Efektivno pregovaranje, Effective Negotiation 3 Izborni
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3 Izborni
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques 6 Izborni
SERTIFIKACIJA 3 Izborni

NAPOMENA: Polaznicima se na osnovu urađenog testa procene znanja dodeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.

Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Intermediate Level.

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.