Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Platni promet

Opis kursa

Kurs Platni promet upoznaje polaznike sa mehanizmom toka platnih sredstava kroz sistem gotovinskih i bezgotovinskih plaćanja između fizičkih i pravnih lica jedne privrede.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za razumevanje pojma platnog prometa, poznavanje različitih vrsta računa za obavljanje planog prometa, transakcija plaćanja, kao i osnovnih instrumenata platnog prometa.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoPoslovna administracija i Finansijski menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.