Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti

Generalno gledano, nepokretnosti su osetljive na uspone i padove. U 19. i početkom 20. veka kapitalistička ekonomija je zajedno sa porastom broja stanovnika stvorila veliku potražnju za korišćenjem zemljišta. Ekonomski prosperitet dvadesetih godina 20. veka doveo je do ogromnog porasta nepokretnosti, ali do sredine tridesetih 16.000.000 ljudi je bilo nezaposleno i potražnja za nekretninama svih vrsta je opala. 

Ubrzo nakon Drugog svetskog rata, koji je doneo tehnološke inovacije, dolazi do potražnje za novom gradnjom. Međutim, sav tehnološki napredak koji je uticao na nepokretnosti uskoro je bio u senci hipotekarne krize iz 2007. godine, kada su vrednosti nepokretnosti drastično pale, što je dovelo do ekonomske krize. Prema College Investoru, 90% svetskih milionera se obogatilo zahvaljujući nekretninama. 

U ugovorima o nekretninama obično se zahteva da vlasništvo nad prodatom imovinom bude u prometu. Ovo zahteva da prodavac ima dokaz o vlasništvu nad celom imovinom koju prodaje i da treća lica nemaju neotkrivene interese u vlasništvu. 

Kupac često angažuje i kompaniju za osiguranje vlasništva ili advokata ne bi li ispitao da li se pravo vlasništva zaista može prodati. Osiguravajuća društva takođe osiguravaju kupca u slučaju da pravo vlasništva nije validno. Na kursu Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti polaznici će imati priliku da se upoznaju sa kupoprodajom nepokretnosti, ali i ostalim propratnim temama.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti

Kurs Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti sastoji se iz jednog modula, koji sadrži četiri nastavne jedinice. Prva nastavna jedinica zove se „Uvod u menadžment u prometu nepokretnosti”. Menadžment u prometu nepokretnosti predstavlja relativno novu granu menadžmenta koja se fokusira na upravljanje transakcijama u vezi sa nekretninama. U poslednjih nekoliko godina ova oblast doživljava značajan razvoj i sve veće priznavanje. Rad sa nekretninama i upravljanje njihovom trgovinom zahteva specifična znanja i veštine koje su prilagođene ovoj oblasti. 

U drugoj nastavnoj jedinici, pod nazivom „Formiranje predmeta u prometu nepokretnosti”, govori se o pojmu i predmetu izučavanja menadžmenta u prometu nepokretnosti, pripremi posrednika za prijem nepokretnosti, formiranju predmeta posredovanja, kao i „obradi” nepokretnosti na terenu. U sledećoj nastavnoj jedinici, „Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti”, reč je o pojmu i aktivnostima planiranja i rešavanja predmeta u prometu nepokretnosti, softverskom planiranju, kao i izradi planova prodaje. Predmete u prometu nepokretnosti rešava menadžerski tim, koji čini nekoliko agenata koji su u striktnoj saradnji sa advokatom agencije i direktorom prodaje.

U poslednjoj nastavnoj jedinici, četvrtoj, koja nosi naziv „Realizacija kupoprodaje i postprodajna aktivnost u prometu nepokretnosti ” biće reči o stavci iz faze rešavanja predmeta u prometu nepokretnosti koja se odnosi na kupoprodajni ugovor, postprodajnu fazu i ostale aktivnosti prilikom kupoprodaje nepokretnosti. Bez obzira na to da li se radi o kupovini stanova u izgradnji, novoizgrađenih ili tzv. starih stanova, neophodno je proveriti određene činjenice kako bi kupac zaista dobio stan koji je platio, a prodavac cenu koja je realna za nepokretnost koju prodaje. 

Cilj kursa je da se polaznik upozna sa specifičnostima menadžmenta u prometu nepokretnosti, pojmom predmeta u prometu nepokretnosti, osnovnim aktivnostima u procesu planiranja i rešavanja predmeta u prometu nepokretnosti, kao i sa samom prirodom transakcije kupoprodaje nepokretnosti. Nakon ovog kursa polaznik će biti u stanju da razume tematiku ove kompleksne oblasti i stečena znanja primeni u praksi.

Kurs Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti odgovoriće na pitanja:

1. Šta uključuje priprema za prijem nepokretnosti?

Priprema za prijem nepokretnosti uključuje upoznavanje sa opštim stanjem na tržištu nepokretnosti, faktore koji utiču na to stanje, kao i faktore koji utiču na ponudu i tražnju (na primer: uticaj ekonomskih, političkih i sezonskih faktora). Takođe, uključuje sagledavanje mogućnosti uspešnog okončavanja posla, koje polazi od raspoloživih podataka o nepokretnosti, kao i podataka iz informacionog sistema agencije – pružanje usluga o čistoj prodaji, priprema nepokretnosti za prodaju, kupovina nepokretnosti i slično.

Pripremu za prijem nepokretnosti sprovodi u kancelariji agent u saradnji sa nadređenim. Kada agent odlazi kod potencijalnog prodavca (klijenta), neophodno je da uradi „obradu” nepokretnosti. Prilikom obavljanja ove aktivnosti veoma je nepoželjno da agent bude mrzovoljan, negativan, prepotentan i neozbiljan – on mora da deluje odlučno i uverljivo.

2. Šta je softversko planiranje?

Zadatak planiranja rešavanja predmeta u prometu nepokretnosti nije lak, jer je neophodno uzeti mnogo faktora zarad donošenja ispravnih odluka. U poslednje vreme u sve te svrhe se koristi odgovarajući softver koji se može nabaviti uz povoljne uslove kupovine. Planiranje pomoću softvera nazivamo softversko planiranje.

Međutim, da bi se realizovalo softversko planiranje, neophodno je da budu ispunjeni određeni uslovi.

Zahtevi kupaca su jasno definisani u predviđenom obrascu ili nekoj dodatnoj zabelešci koja se obavezno prilaže uz predmet.

Predmet se mora konkretno obraditi, a odgovarajući podaci zabeležiti na predviđenom obrascu.

Podaci o nepokretnostima koje se prodaju i zahtevima kupaca moraju biti blagovremeno i korektno upisani u odgovarajuće evidencije informacionog sistema, odnosno programa za nepokretnosti.

3. Šta je važno znati prilikom kupovine stanova u izgradnji?

Prilikom ove kupovine veoma je važno da se kupac upozna sa dokumentacijom u vezi sa izgradnjom objekta koji je predmet kupoprodaje, što bi trebalo da mu pojasni advokat agencije ili advokat koga je kupac sam angažovao.

Investitor mora da ima svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju, kao i ugovor sa direkcijom za građevinsko zemljište, elektrodistribucijom, toplanom i ostalim komunalnim kućama.

Postoji mogućnost provere boniteta investitora, odnosno provere upisa investitora posetom određenog sajta, gde se takođe mogu videti i njegovi godišnji finansijski izveštaji.

Takođe, veoma je bitno proveriti da li stan kupujete od investitora koji je vlasnik cele parcele ili njenog dela, što se može proveriti uvidom u vlasnički list. Pored toga, važno je ugovoriti dinamiku otplaćivanja, koja će se poklapati sa dinamikom izgradnje objekta.

Tim za menadžment u prometu nepokretnosti sedi za stolom

Plan i program kursa Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti

Modul 1: Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti

  • NJ 01 – Uvod u menadžment u prometu nepokretnosti
  • NJ 02 – Formiranje predmeta u prometu nepokretnosti
  • NJ 03 – Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti
  • NJ 04 – Realizacija kupoprodaje i postprodajna aktivnost u prometu nepokretnosti

Kompetencije

  • Polaznik stiče uvodno znanje o menadžmentu u prometu nepokretnosti kao relativno novoj grani menadžmenta.
  • Razume ulogu menadžmenta u upravljanju transakcijama u vezi sa nekretninama.
  • Prati značaj i razvoj menadžmenta u prometu nepokretnosti u poslednjih nekoliko godina.

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno nikakvo predznanje.

Potreban softver i tehnički uslovi

Za ovaj kurs nije potreban nikakav softver osim platforme za učenje, koju DL polaznici imaju, i uređaja preko kog će pratiti materijal.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se