Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti

Opis kursa

Kurs Arhitektonsko-urbanistički aspekti prometa nepokretnosti upoznaje polaznike sa osnovnim urbanističko-tehničkim dokumentima, sa njihovim sadržajem, kao i sa osnovnim principima i pravilima uređenja i građenja.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za razumevanje postupka, pravila i procedura u uređenju i izgradnji, za rad sa neophodnom urbanističko-tehničkom dokumentacijom, sa posebnim osvrtom na generalni urbanistički plan, plan generalne regulacije i plan detaljne regulacije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnosti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.