Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Interni marketing

Opis kursa

Kurs interni marketing se bavi tematikom marketinga unutar kompanije. U okviru kursa se obrađuju faze razvoja internog marketinga, kao i njegove komponente. Akcenat je stavljen na internu komunikaciju i značaj internog marketinga za poslovanje kompanije.

Cilj kursa

Osnovna svrha kursa je da se polaznici upoznaju sa značajem internog marketinga u kompanijama i na koji način se uz pomoć internog marketinga zadržavaju najbolji ljudi unutar kompanije i lakše postižu organizacioni ciljevi.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnostiMarketing i marketing menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.