Upisni rok je počeo

Telefonska prodaja

Opis kursa

Na kursu se polaznici upoznaju sa fenomenom telefonske prodaje. Uče se komunikaciji telefonom poštujući sva pravila komunikacije i aktivnog slušanja. Polaznici će biti obučeni da komuniciraju sa različitim tipovima klijenata, kao i da prepoznaju stil sagovornika i usavrše sopstveni stil.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici steknu praktična znanja i iskustva u oblasti telefonske prodaje. Takođe, polaznici će naučiti da praktično primene savremene metode telefonske komunikacije i ostvare i održite kvalitetne odnose sa kupcima i klijentima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodaje i Menadžment prometa nepokretnosti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.