BusinessAcademy je pravi izbor za unapređenje vaše karijere. Prijavite se!

Mobilni marketing: Definicija i strategije oglašavanja

Sa razvojem modernih tehnologija, štampani mediji su izgubili na značaju, pa je i digitalni marketing doživeo brojne promene. Internetu se sve više pristupa preko pametnih telefona, što otvara velike mogućnosti za promotivne i marketinške aktivnosti putem mobilnih uređaja.

mobilni marketing najefikasnije metode

Reklamiranje na ekranima mobilnih uređaja izuzetno je isplativo iz više razloga. Prvi razlog je što u ovom slučaju oglasi koštaju znatno manje nego na televiziji ili radiju. Drugi razlog je zato što su telefoni uvek nadohvat ruke, pa postoji velika mogućnost da će reklama biti viđena. 

Ne treba smetnuti sa uma da je reč o ogromnom tržištu, koje se sve više razvija. Istraživanja pokazuju da pristup internetu ima oko 4,33 milijarde ljudi, a to je tržište od 56 procenata korisnika interneta od ukupne svetske populacije.

Šta sve spada u mobilni marketing?

Mobilni marketing predstavlja specifičan način promocije gde se pažnja usmerava na korisnike mobilnih uređaja, pre svega telefona. Marketinški stručnjaci koriste SMS, aplikacije za komunikaciju, kao što su WhatsApp, Messenger i Viber, brojne aplikacije u telefonu, oglase na sajtovima itd. Sve ono što postiže digitalni marketing, okrenut laptopovima i desktop kompjuterima, može se još efikasnije izvesti pomoću mobilnog marketinga.

Uspešna marketinška kampanja za korisnike mobilnih telefona podrazumeva dobro poznavanje osobenosti potencijalnih kupaca. Potrebno je definisati ciljnu grupu, njena interesovanja i stil života kako bi se poruka uspešno prenela. Ukoliko se pogode potrebe ciljne grupe, možete računati na pozitivne rezultate kampanje. U suprotnom, može čak doći i do negativne reakcije korisnika koji se nisu prepoznali u poruci koja se prezentuje. Da biste bili sigurni da li je vaša kampanja uspešna i da li su korisnici prepoznali poruku koju ste želieli da im prenesete, veliku pažnju morate obratiti na ponašanje potrošača na vašem web sajtu.

Promotivne poruke je moguće prilagoditi navikama i interesovanjima svakog korisnika telefona. Zahvaljujući modernim tehnologijama, moguće je efikasnije birati kome se šalje određena poruka. To je moguće izvesti na osnovu podataka iz sopstvene baze korisnika. Izuzetno su efikasne i marketinške kampanje za korisnike čije podatke imaju Facebook i Google.

Reč je o korporacijama koje kreiraju marketinške profile korisnika na osnovu ličnih podataka korisnika. Naime, ovi sajtovi su odlično upoznati sa našim interesovanjima, šta nam se sviđa ili šta trenutno istražujemo za kupovinu. Svi ovi podaci se koriste prilikom pripremanja oglasa kako bi korisnik dobio oglase koji ga najviše zanimaju. 

Određene zakonske regulative su stupile na snagu zbog primećenog curenja informacija, a sve u cilju zaštite od zloupotrebe prikupljenih podataka. Evropska unija je usvojila uredbu (poznatiju kao GDPR) o zaštiti podataka i privatnosti osoba na internetu. To ipak nije uticalo na popularnost mobilnog marketinga i na obim oglašavanja koji se ostvaruje na mobilnim telefonima.

Neophodni uslovi za mobilni marketing

Postoje određena pravila koja je neophodno ispoštovati kako bi oglas bio uspešan. Bilo bi dobro da na pravi način predstavite svoj proizvod ili uslugu. To je izuzetno efikasno uraditi putem Facebooka, Instagrama, pa čak i e-maila.

Nalozi na društvenim mrežama

Jedan od osnovnih uslova pre pokretanja marketinške kampanje jeste otvaranje naloga za sopstveni biznis na društvenim mrežama. Pored sajta, potrebno je da otvorite nalog na onoj društvenoj mreži koja je u skladu sa interesovanjima vaše ciljne grupe. 

U skladu s tim, poželjno je da otvorite naloge na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Postoje i druge društvene mreže na kojima možete da predstavite svoje poslovanje, ali ove su najuticajnije. Facebook nudi veliki broj korisnika kojima možete predstaviti svoj biznis. Instagram je takođe veoma popularan, a pošto je u vlasništvu Facebooka, možete da povežete naloge i oglašavate se na oba naloga istovremeno.

Sajt prilagođen za prikaz na mobilnim uređajima

Ukoliko sajt želite da promovišete pomoću mobilnog marketinga, prvo što je potrebno jeste da sadržaj bude optimizovan za mobilne uređaje. To znači da vaš sajt treba da se učitava brzo, kao i da može da se koristi na malim ekranima. Razlog više za to je odluka Googlea da u rezultatima pretraga favorizuje sajtove koji su mobile friendly u odnosu na sajtove koji nisu optimizovani.

Da bi sajt bio dobro optimizovan,između ostalog, potrebno je da ima zanimljiv i privlačan sadržaj. Takođe, bitno je da se stranice brzo učitavaju, a da opcije koje se nude budu pregledne i jasne. Kada je sve spremno tako da je sajt tehnički, dizajnerski i kreativno sređen, onda možete računati da će i mobilni marketing biti uspešan.

Sredstva za promociju

Cene oglasa za mobilni marketing na našim prostorima su i dalje veoma povoljne, ali za svaku uspešnu marketing strategiju bitno je da znate koliki je planirani budžet za kampanju. Neće biti isti način oglašavanja ukoliko je u pitanju 50 evra ili ako ste spremni da uložite 5.000 evra. 

Vaša marketing strategija zavisiće od toga koliko novca imate na raspolaganju, jer će to uticati na to koliko će vaša kampanja biti viđena. Mobilni marketing se organizuje kao i svaka druga vrsta marketinga, pa će najdelotvornije biti one promocije za koje je izdvojen veći budžet.

Reklamiranje na mobilnim telefonima

Strategija mobilnog marketinga

Učinkovitost marketinške kampanje u digitalnom marketingu, pa samim tim i na mobilnim telefonima, zavisi od planiranja pre pokretanja kampanje. Već je spomenuto koliko je bitno napraviti personalizovane oglase prema interesovanjima potencijalnih kupaca, a posebno kada se radi o mobilnom marketingu. 

Određivanje ciljne grupe

Da biste napravili uspešnu kampanju koja je usmerena na prikazivanje oglasa na mobilnim telefonima, neophodno je da se prvo odredi ciljna grupa. Ako to dobro uradite, onda ćete poruku učiniti dostupnom svojim potencijalnim kupcima, a optimizovaćete i budžet za kampanju. U tome ćete uspeti kada odredite osnovne osobine koje opisuju uobičajenog kupca vaših proizvoda ili usluga.

Određivanje ciljne grupe podrazumeva definisanje godina, pola, lokaliteta, nivoa obrazovanja, vrste interesovanja i načine ponašanja u rukovanju mobilnim telefonom. Kada se definiše ciljna grupa, moguće je osmisliti kampanju u kojoj će poruka na najbolji način stići do potencijalnih potrošača.

Planiranje cilja kampanje

Dobro osmišljena strategija mobilnog marketinga podrazumeva kako određivanje ciljne grupe, tako i postavljanje cilja. Konačan učinak oglašavanja treba da bude tačno definisan kako bi se znalo koliko je novca potrebno da bude uloženo za ostvarenje tog cilja. To mogu biti povećanje otvaranja stranica sajta, prikupljanje informacija o potencijalnim mušterijama, rast prodaje ili samo podizanje svesti o nekom proizvodu ili usluzi.

Prvi korak koji treba da učinite jeste procena trenutne pozicije da biste znali kako da povećate svest o brendu. Razmislite koliko ste trenutno vidljivi na mobilnim uređajima i da li ste zadovoljni trenutnim stanjem. Takođe, kada pokrenete kampanju, potrebno je da pratite pozitivan rast interesovanja i ključne pokazatelje učinka (KPI) kako biste znali kolika je uspešnost kampanje.

Prilikom određivanja cilja, važno je da se postave realni okviri unutar kojih se očekuju rezultati. Ukoliko se desi da ne ide sve po planu, bitno je korigovati pristup kako bi se kampanja i dalje kretala ka postavljenom cilju. Ne postoji jedan univerzalan način kako doći do uspeha, ali svakako je od presudnog značaja da postavite dostižne ciljeve.

Dobro je znati da za promociju na mobilnim telefonima važi isto pravilo kao i za svaku drugu kampanju, a to je da uspeh nije zagarantovan. Čak ni dobro isplanirana kampanja neće uspeti da postigne sve one rezultate koje smo želeli. Tada je bitno da se prepoznaju sve pogrešne procene jer svesnost o njima može u budućim kampanjama doneti pozitivne promene.

Mladi biznismen gleda telefon

Izbor strategije

Posle definisanja ciljeva za kampanju, potrebno je osmisliti marketing strategiju koja će doneti željene uspehe. Postoje mnogi načini oglašavanja koji se koriste u mobilnom marketingu, a koji pomažu u ostvarenju cilja.

Pravljenje promotivnih aplikacija – za aktiviranje ciljne grupe potrošača često se za potrebe kampanja kreiraju mobilne aplikacije sa zanimljivim sadržajem. Na taj način možete predstaviti korisnicima svoju ponudu, pa čak i da ih navedete da kupe nešto. Ovakve namenske aplikacije ili male igrice mogu da se postave i na sajt kako bi korisnici mobilnih telefona mogli lako da ih koriste.

Promocije u aplikacijama – reklame mogu da se pojave u okviru aplikacija na mobilnim telefonima. Da bi korisnici dobili pristup dodatnim sadržajima, od njih se traži da, na primer, pogledaju reklamni video sadržaj. Na ovaj način korisnici aplikacija otključavaju određene mogućnosti u aplikaciji, dok oglašivači skreću pažnju na svoj proizvod. 

Animiranje korisnika strategijama iz igrica – korisnici mogu da se aktiviraju gejmerskim načinom razmišljanja. To podrazumeva da svoje korisnike izazovete da urade određene radnje čiji je, na primer cilj da ti korisnici posete sajt i podele linkove prijateljima.

Korisnicima se nudi sistem nagrađivanja za ostvarene aktivnosti, uz mogućnost deljenja ostvarenog uspeha sa drugima. Na ovaj način se ohrabruje kompetitivnost korisnika, što dovodi do efikasnije promotivne akcije.

Nove aplikacije koriste tehnološka dostignuća koja su dostupna na svakom pametnom telefonu. Sada korisnici mogu kroz kameru svog telefona da vide „proširenu stvarnost”. To znači da su objekti iz stvarnog sveta obogaćeni kompjuterski generisnim digitalnim elementima. 

Push notifikacije – reč je o obaveštenjima kompanija koja stižu na telefon. To mogu biti obaveštenja iz aplikacija koje koristite poput vesti iz news aplikacije ili vesti o promenama na računu u banci itd. Obaveštenje se po pravilu prikazuje na vrhu ekrana. Da bi se ova poruka prikazivala korisnicima, neophodno je da se dobije njihovo odobrenje.

Zbog načina prikazivanja informacija, reč je o veoma efikasnoj promociji. Ukoliko ovakve poruke nisu suviše česte, korisnik ih neće isključiti i može da se desi da reaguje na promocije koje dobija na ovaj način.

SMS poruke – klasične tekstualne poruke (SMS) su prepustile svoju ulogu aplikacijama za komuniciranje, kao što su WhatsApp i Viber. Oglašavanje u ovim aplikacijama otvara više mogućnosti za slanje fotografija, kao i linkova koji mogu da se otvore na telefonu. 

Jedan od načina oglašavanja jeste i preko sličica (stikera) koje koriste ove aplikacije. Neke od njih, na primer, mogu da se skinu na Viberu u okviru promotivne grupe kompanije. Na taj način se dobijaju promo-sličice sa logom brenda. Tako korisnici, šaljući nalepnice u međusobnoj digitalnoj komunikaciji, neposredno promovišu brend.

Mobilni marketing je bitan deo promotivnih kampanja 

Mobilni marketing može da pokaže odlične rezultate, ali njegovi efekti najviše dolaze do izražaja kada su komplementarni deo promotivne strategije. Naime, postoje i drugi elementi marketinške strategije koji se koriste u okviru digitalnog marketinga, a to su: PPC, E-mail, SEO, affiliate marketing itd.

Promocija u okviru mobilnog marketinga treba da bude podržana i preko društvenih mreža jer im se najviše pristupa preko mobilnih telefona. Ne zaboravite da nastup i plasiranje sadržaja prilagodite određenim pravilima ponašanja na društvenim mrežama.

Nove tehnologije nalaze svoju praktičnu primenu u razvoju mobilnih telefona, a to ih čini sve popularnijim na tržištu. Internetu se sve više pristupa preko telefona, a pametni telefoni su toliko napredovali da postaju ozbiljni uređaji za poslovanje, ali i za ispunjavanje slobodnog vremena. 

Zbog toga mobilni telefoni zauzimaju sve veće mesto u životu ljudi, a time se šire i načini primene mobilnog marketinga. Ukoliko prepoznajete sve veće promene u svetu marketinga i želite da o tome više naučite, sva potrebna znanja možete da steknete na BusinessAcademy u okviru programa Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.