Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kritičko mišljenje i rešavanje problema

Za uspešno savladavanje svih izazova u modernom biznisu neophodno je razviti kritičko mišljnje. To je jedan od glavnih preduslova za uspešno vođenje posla i oni koji to na početku shvate imaju značajnu prednost u odnosu na konkurenciju. Uspešno rešavanje problema je nekome urođeno, dok neko drugi treba da poradi na svojim veštinama. 

Kritičko mišljenje i rešavanje problema

Bez obzira na to kako se snalazite u stresnim situacijama, uvek ima mesta za napredak. Mišljenje je aktivnost pomoću koje ljudi utiču na svoju sredinu i menjaju je po svojim željama. Razmišljanje je kompleksan tok koji se sastoji iz više faza:

  • svest o izazovu koji treba rešiti – startna pozicija prilikom procesa razmišljanja je konstatovanje problema ili zadatka koji je potrebno rešiti pod određenim uslovima;
  • kontrolisanje impulsa – nakon što se registruje problem koji treba rešiti, neophodno je suzdržati se od impulsivne reakcije. To je važno jer je često reč o kompleksnim izazovima koji zahtevaju kreativni pristup pronalasku rešenja;
  • kreiranje alternativnih rešenja – za vreme analiziranja uslova zadatka može se doći do alternativnih rešenja. Tada je potrebno napraviti detaljnu analizu prednosti i mana svakog predloga;
  • odabir najbolje ideje – nakon što se izvrše sve analize potrebno je odlučiti se za najkvalitetnije rešenje zadatka;
  • analiza i provera – ne sme se nikad zaboraviti šta je bio inicijalni zadatak, pa je zato neophodno da se odabrano rešenje uporedi sa inicijalnim uslovima koji su zadati.

Postoje brojne vrste mišljenja, ali za kvalitetno vođenje biznisa posebno je važno kritičko mišljenje pri rešavanju problema. To je naročito važno ukoliko želite da budete uspešan preduzetnik, PR menadžer, da se bavite investicionim menadžmentom ili nekom oblašću poslovanja.

Zašto je kritičko mišljenje važno?

Kritičko mišljenje i rešavanje problema podrazumeva mišljenje čiji je rezultat procena vrednosti nečega što je sadržaj mišljenja. Praktično svaki misaoni proces sadrži kritičko mišljenje, a ono se može baviti najrazličitijim stvarima. 

Kako se razvija kritičko razmišljanje

Da bi kritičko mišljenje imalo efekta, potrebno je da se suzdržimo od preranog donošenja odluka. Čest je slučaj da se neki izazov rešava na osnovu nedovoljno proverenih informacija, što može dovesti do još većih problema. To se događa kada šef ima određeno mišljenje koje možda i nije najbolje. U tom slučaju podređeni bespogovorno pristupaju radu bez razmišljanja da li možda postoji neko bolje rešenje. 

Tada može doći do katastrofalnih grešaka koje su lako mogle biti izbegnute. Imajte na umu da i najbolja rešenja mogu biti loša ako se ne realizuju kako treba. To se dešava kada neko nekritički pristupa rešavanju problema, slepo se držeći naređenja. 

Međutim, čak i najbolja rešenja zahtevaju kritički pristup, jer je nekad potrebno u trenutku reagovati kako bi se izbegao problem koji nije ni postojao pri planiranju. To je posebno vidljivo prilikom upravljanja projektima, gde je važno pratiti sprovođenje inicijalne ideje i menjati je u hodu ako je potrebno.

Razumevanje problema je važan korak pri pronalaženju rešenja

Raščlanjivanje problema i njegova detaljna analiza su od izuzetne važnosti za kritičko razmišljanje. Tu se pre svega misli na razumevanje smisla zadatka koji se rešava. Da biste na pravi način razumeli suštinu situacije koja je postavljena pred vas, potrebno je da umete sledeće:

  • prepoznavanje informacija – važno je znati „pravila igre”, tj. koja pravila se primenjuju i koji su uslovi rada;
  • preispitivanje referentnog okvira i njegovo poređenje sa drugim rešenjima problema koji se analizira;
  • kreiranje alternativnih rešenja – to se najčešće radi tako što se paralelno radi na više različitih predloga, što olakšava međusobno poređenje;
  • procena rešenja – kada se dođe do određenog rešenja, potrebno je uporediti ga sa dostupnim informacijama kako bi se izbegli propusti.

Pritom, jasno je da termin „kritičko mišljenje” ne predstavlja nužno negativan stav prema ponuđenom rešenju. Naprotiv, reč je o procesu gde je važno razumeti ideju na najbolji način i iskreno prići rešenju. 

To nekad znači i ukazivanje na grešku, ali dok god je to učinjeno na konstruktivan način, dobićemo najbolji mogući ishod. U tom procesu je važno saslušati tuđe mišljenje, čak i ako se ne slažete sa njim. Često se iz sudara stavova rodi nova ideja, koja je bolja od svih predloga.

rad za kompjuterom i rešavanje zadataka

Primena kritičkog mišljenja u modernom biznisu

U modernom poslovanju je izuzetno važno posedovati kritičko mišljenje. Ukoliko nemate svoj stav, nećete uspeti da se nametnete, što za posledicu ima stagniranje u karijeri. Mnogi talentovani pojedinci nisu uspeli da ostvare svoje ambicije i pored brojnih dobrih osobina jer nisu iskazali kritički stav o nečemu. 

Za svaki važniji zadatak potrebno je kritički sagledati sve njegove elemente kako bi se na pravi način došlo do najboljeg rešenja. Ukoliko to izostane, ostaje samo sprovođenje naređenja ili primena rešenja koja su bila efektna u ranijim slučajevima (a verovatno nisu najbolje rešenje za konkretan zadatak). 

Čak i prostiji zadaci zahtevaju kritički stav, jer možda neko ne želi da potroši za projekat 200.000 evra, nego 20.000, ali je pogrešio u kucanju. To je najjednostavniji primer, ali nam otkriva kako može da dođe do greške ako se ne razmišlja, već samo sprovodi naređenje.

Uspešni biznismeni prihvataju tuđe kritičko mišljenje

Najveći lideri u globalnom biznisu nisu oni koji su najpametniji, već oni koji umeju da prihvate kritičko razmišljanje i savete drugih. Oni su svesni da ne mogu da budu stručnjaci za sve, pa su spremni da saslušaju stavove stručnjaka pre nego što preuzmu odgovornost i donesu pravu odluku. 

Dodatno, ovakvi direktori kompanija ohrabruju svoje zaposlene da preuzimaju inicijativu i preispituju stvari na kojima rade. Na ovaj način se razvijaju talenti u okviru kompanije i ohrabruju da iskažu svoju kreativnost. Kritičko mišljenje je važno kada se pristupa radu na projektu. Tada se kreiraju timovi koji se bave određenim segmentom zadatka. Dobar tim će organizovati kreativne sastanke gde će analizirati problem, davati predloge i konstruktivne kritike.

Iz tog kreativnog procesa nastaće najbolja moguća ideja iza koje će stajati svi. Naravno, ovaj pristup je važan tokom celog procesa rada jer, kao što smo naveli, i najbolja rešenja je potrebno modifikovati u hodu tokom procesa realizacije.

Za uspeh projekta važno je da postoji određeni sukob mišljenja. Ako svi misle na isti način, nemoguće je pronaći „rupe” u rešenju. Čak iako je nečije mišljenje pogrešno, ono može da inspiriše da se dođe do novih inovativnih ideja. Biznismeni kojima je stalo do projekta će stalno preispitivati sebe i druge kako bi bili sigurni da je pristup koji je odabran najbolji mogući. Na ovaj način se dolazi do dugoročno kvalitetnijih rešenja, iako možda oduzima više vremena i energije.

Za kritičko razmišljanje potrebno je posedovati znanje

Da biste zaista dali svoj doprinos, nije dovoljno pričati o nečemu čisto da biste nešto rekli. Vaša kritika treba da bude utemeljena na činjenicama i znanju. Od vas će se očekivati ne samo da ukažete na deo koji je potrebno unaprediti već i da date rešenje. To je moguće izvesti samo ako posedujete veštine i znanja za posao. Srećom, postoje obuke i kursevi koji mogu da vam pomognu da steknete nova znanja.

Na ovaj način brže ćete se istaći u poslovnom okruženju, a nadređeni će vam poveravati sve važnije projekte. Zato, ako želite da uspete, posvetite se stručnom usavršavanju i uspeh neće izostati. Čak i ako želite da razvijate sopstveni biznis, ove veštine će vam pomoći da uvek na kritički način pristupite svom radu i više puta proverite svaku stavku. To je ključ uspešnog poslovanja i ostvarivanja svih poslovnih, ali i životnih ambicija.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.