Postani deo generacije 2020/21

Plan i program - Cambridge poslovni program

Cambridge International A&AS level Business je namenjen svima koji žele da dokažu i unaprede svoje kompetencije iz oblasti biznisa bez obzira da li teže shvatanju poslovnih procesa uopšte ili unapređenju poslovnih veština. Cambridge International Business razvija i teorijska i praktična znanja koja se tiču poslovanja i predstavlja pravi izbor za otvaranje puta članstvu u mnogim institutima širom sveta.

Steknite svoj Cambridge International Business!

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:

 

BUSINESS SKILLS

BIZNIS, BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Poslovna dokumentacija 3 Izborni
Započeti biznis, Business Start-up 6 Izborni
Razvoj biznis plana, Business Plan Development 6 Obavezan
Poslovno pravo, Business Law 3 Izborni
Međunarodno poslovno pravo, International Business Law 3 Izborni
Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Ethics of Individuals and
Organization
3 Izborni
Preduzetništvo, Entrepreneurship 6 Izborni
MARKETING, MARKETING fond  Obavezan / Izborni
Osnove marketinga, Marketing Basics 6 Obavezan
SWOT analiza, SWOT Analysis 3 Obavezan
Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS 3 Obavezan
Planiranje i segmentacija tržišta, Market Planning and Segmentation 3 Obavezan
Strateški marketing, Strategic Marketing 6 Obavezan
Upravljanje marketingom, Marketing Management 3 Izborni
Digitalni Marketing, Digital Marketing 6 Izborni
Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour 6 Obavezan
Marketing planiranje, Marketing planning 6 Obavezan
Brending, Branding 6 Izborni
Međunarodni marketing, International Marketing 6 Obavezan
PRODAJA, SALES fond  Obavezan / Izborni
Lična prodaja, Personal Sales 3 Izborni
Upravljanje prodajom, Sales Management 3 Izborni
Upravljanje odnosima sa klijentima, Customer Relationships Management 3 Izborni
Tehnike prodaje, Sales Techniques 3 Izborni
Prodajni proces, Sales Process 3 Izborni
Upravljanje prigovorima i reklamacijama, Complaint Management 3 Izborni
Tehnike marketinga u cilju unapređenja prodaje, Sales Improvement Marketing
Techniques
3 Izborni
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING fond  Obavezan / Izborni
Finansijski menadžment, Finance Management 12 Obavezan
Osnovi ekonomije, Basics of Economics 12 Obavezan
Mikroekonomija, Microeconomics 12 Izborni
Makroekonomija, Macroeconomics 12 Izborni
Međunarodna ekonomija 6 Izborni
Ekonomija EU 3 Izborni
Racio brojevi, Racio Numbers 6 Obavezan
Finansijske institucije, Financial Institutions 12 Izborni
Međunarodne finansije, International Finance 6 Izborni
Spoljna trgovina, Foreign Trade 6 Izborni
Računovodstvo, Accounting 9 Obavezan
Računovodstvo troškova, Cost Accounting 6 Obavezan
Berzansko poslovanje, Stock Market 6 Izborni
MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT
AND BUSINESS ORGANIZATION
fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta, Management Fundamentals 6 Obavezan
Funkcije menadžmenta, Management Functions 3 Obavezan
Životni ciklus organizacije, Organization Life Cycle 3 Izborni
Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design 3 Obavezan
Planiranje i upravljanje resursima, Resource Management and Planning 6 Izborni
Moć i autoritet, Power and Authority 3 Izborni
Organizaciono ponašanje, Organizational Behavior 3 Izborni
Liderstvo, Leadership 3 Obavezan
Upravljanje promenama, Change Management 3 Izborni
Kvantitativne metode u poslovanju, Quantitative Methods for Business 6 Obavezan
Sistemi menadžmenta kvalitetom, Quality Management Systems 6 Obavezan
Menadžment znanja, Knowledge Management 3 Izborni
Upravljanje lancima nabavke, Supply Chain Management 3 Izborni
Krizni menadžment, Crisis Management 3 Izborni
Upravljanje rizikom, Risk Management 3 Izborni
Strategijski menadžment, Strategic Management 6 Obavezan
Multinacionalne kompanije, Multinational Companies 3 Obavezan
Upravljanje konfliktima, Conflict Management 3 Izborni
Planiranje i kontrola troškova poslovanja, Expenditure Planning and Control 6 Obavezan
Operacioni menadžment, Operations Management 6 Obavezan
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera 3 Obavezan
Inovacioni menadžment 3 Izborni
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT fond   Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics 6 Obavezan
Planiranje i selekcija ljudskih resursa, Human Resource Planning and Selection 3 Obavezan
Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resource Finding 3 Obavezan
Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contracting
and termination of employment
3 Obavezan
Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education 3 Izborni
Praćenje i razvoj ljudskih resursa; Human Resouce Monitoring and Development 3 Izborni
Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation 3 Obavezan
Procena uspešnosti zaposlenih, Employee Performance Assessment 3 Izborni
Sistem nagrađivanja, Compensation Systems 6 Izborni
Coaching 3 Izborni
Psihologija ličnosti, Personality Psychology 6 Izborni
Psihologija organizacije, Organization Psychology 6 Izborni
Zaštita na radu, Workplace Safety 3 Obavezan
Mobing 3 Izborni
Sindikalno i nesindikalno organizovanje, Unionized and Non-unionized
Work Environment
3 Obavezan
Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulations 3 Izborni
Analiza posla, Work Analysis 3 Obavezan
Upravljanje talentima u organizaciji 3 Izborni
MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta projekata, Project Management Basics 6 Obavezan
Upravljanje investicijama, Investment Management 6 Obavezan
Programski paket za upravljanje projektima, MS Project
6 Izborni
Metode i tehnike upravljanja projektima, Project Management Methods
and Techniques
3 Obavezan
Upravljanje timovima, Team Management 3 Izborni
Finansiranje projekata, Project Finansing 6 Izborni
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business 6 Izborni
Elektronsko poslovanje, E-business 6 Izborni
Menadžment informacionih sistema, Management Information Systems 6 Izborni
Blockchain Tehnologije, Blockchain Technologies 6 Izborni
ODNOSI S JAVNOŠĆU fond  Obavezan / Izborni
Osnove odnosa s javnošću i promocija 6 Obavezan
Odnosi s javnošću u kriznim situacijama 6 Izborni
Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija 3 Izborni
Sponzorstvo, Sponsorship 3 Izborni
Lobiranje, Lobbyng 3 Izborni
Interkulturne komunikacije 3 Izborni
Korporativne komunikacije 3 Izborni
IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS* fond  Obavezan / Izborni
ECDL osnove računara 10 Obavezan
ECDL osnove interneta 4 Obavezan
ECDL obrada teksta 14 Obavezan
ECDL tabelarne kalkulacije 16 Obavezan
ECDL prezentacije 12 Izborni
ECDL obrada slika
12 Izborni
ECDL obrada internet stranica
12 Izborni
STRANI JEZIK, FOREIGN LANGUAGE* fond  Obavezan / Izborni
Engleski jezik (početni/osnovni nivo)* 36 Obavezan
Engleski jezik (niži/srednji/viši nivo)* 36 Obavezan
Poslovni engleski jezik* 24 Izborni
Nemački jezik A1, A1 Level German* 36 Bonus
Nemački jezik A2, A2 Level German* 36 Bonus
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)*
36 Pripremni kurs

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Cambridge poslovnom programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

Profesional Development Program No. of classes Obavezan / Izborni
TRANSVERZALNE VEŠTINE
Samospoznaja i samopouzdanje 3 Izborni
Samomotivacija i motivacija drugih 3 Izborni
Interpersonalne veštine 3 Izborni
Veštine adaptacije 3 Izborni
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje 3 Izborni
Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine 3 Izborni
Veštine savetovanja, koučinga i treninga 3 Izborni
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan 3 Izborni
Timski rad 3 Izborni
LIČNOST
Planiranje karijere, Life and Career Planning 3 Izborni
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing 3 Izborni
Poslovni bonton, Business bon ton 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3 Izborni
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers 6 Izborni
Inteligencija, Intelligence 3 Izborni
Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation 3 Izborni
Principi bogaćenja i investiranje 3 Izborni
Metodologija istraživanja, Research Methodology 3 Izborni
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
Organizacija vremena, Time Management 3 Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation* 3 Izborni
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 6 Izborni
Upravljanje informacijama, Information Mangement 3 Izborni
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management 3 Izborni
Efektivno pregovaranje, Effective Negotiation 3 Izborni
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3 Izborni
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques 6 Izborni
SERTIFIKACIJA 3 Izborni

NAPOMENA: Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.

Polaznicima se na osnovu urađenog testa procene znanja dodeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.

Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Intermediate Level.

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.