Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Upravljanje problemima, Problem Management

Opis kursa

Na kursu se uče osnovni pojmovi upravljanja problemima, šta je upravljanje problemima i svakodnevni proaktivni zadaci. Uči se kako identifikovati problem i koju aktivnost preduzeti, odnosno kako rešiti problem. Definiše se osnovna razlika problema, rizika i krize. Posebna pažnja se poklanja rešavanju problema ljudi.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa upravljanjem problemima koji se javljaju na projektima i u poslovanju. Polaznici će naučiti da razlikuju problem od rizika i krize, i da nauče kako da identifikuju problem i pristupe njegovom rešavanju.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekata.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.