Započnite karijeru HR menadžera od nule

Plan i program – Poslovna administracija

Program Poslovna administracija osmišljen je tako da pruža kompletnu obuku i usavršavanje iz oblasti kancelarijsko-administrativnih poslova, poslova korespondencije i komunikacije, kao i knjigovodstvenih poslova sa kojima se susreću poslovni administrativci.

Uspešnost istovremenog obavljanja većeg broja poslova zavisi i od organizacije. Primenom odgovarajućih znanja i veština efikasnost poslovanja se povećava i svaka granica uspešnosti postaje moguća.

Upoznajte se sa veštinama i tehnikama koje primenjuju najbolji.

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:

 

BUSINESS SKILLS

BIZNIS, BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Preduzetništvo, Entrepreneurship 6 Izborni
Započeti biznis, Business Start-up 6 Izborni
Razvoj biznis plana, Business Plan Development 6 Obavezan
Poslovna dokumentacija, Business Documentation* 3 Obavezan
Poslovno pravo, Business Law* 3 Izborni
Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Ethics of Individuals and Organization* 3 Obavezni
Administrativno i kancelarijsko poslovanje 51 Obavezni
MARKETING, MARKETING fond  Obavezan / Izborni
Osnove marketinga, Marketing Basics 6 Obavezan
Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS* 3 Izborni
Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour 6 Izborni
PRODAJA, SALES fond  Obavezan / Izborni
Upravljanje prigovorima i reklamacijama, Complaint Management* 3 Izborni
Upravljanje prodajom, Sales Management 3 Izborni
Upravljanje odnosima sa klijentima, Customer Relationships Management 3 Izborni
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING fond  Obavezan / Izborni
Osnove ekonomije, Basics of Economics 12 Obavezan
Finansijski menadžment, Finance Management
12 Izborni
Mikroekonomija, Microeconomics* 12 Izborni
Makroekonomija, Macroeconomics* 12 Izborni
Međunarodna ekonomija, International Economics* 6 Izborni
Finansijske institucije, Financial Institutions* 6 Izborni
Spoljna trgovina, Foreign Trade* 6 Izborni
Računovodstvo, Accounting 12 Izborni
Računovodstvo troškova, Cost Accounting* 6 Izborni
Platni promet 3 Izborni
Devizno poslovanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma 3 Izborni
MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT
AND BUSINESS ORGANIZATION
fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta, Management Fundamentals 6 Obavezan
Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design 3 Izborni
Planiranje i menadžment resursa, Resource Planning and Management 6 Izborni
Upravljanje rizikom, Risk Management* 3 Izborni
Multinacionalne kompanije, Multinational Companies 3 Izborni
Upravljanje radnim performansama, Performance Management 6 Izborni
Upravljanje konfliktima, Conflict Management* 3 Izborni
Planiranje i kontrola troškova poslovanja, Expenditure Planning and Control* 6 Izborni
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera* 3 Izborni
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT fond   Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics 6 Obavezan
Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education 3 Izborni
Sistem nagrađivanja, Compensation Systems 6 Izborni
Psihologija ličnosti, Personality Psychology* 6 Izborni
Zaštita na radu, Workplace Safety* 3 Izborni
MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta projekata, Project Management Basics 6 Obavezan
Programski paket za upravljanje projektima, MS Project* 6 Izborni
Metode i tehnike upravljanja projektima, Project Management Methods and Techniques 3 Izborni
ODNOSI S JAVNOŠĆU, PUBLIC RELATIONS fond  Obavezan / Izborni
Osnove odnosa s javnošću 6 Obavezan
Planiranje i organizacije poslovnih događaja i akcija* 6 Obavezan
Korporativne komunikacije* 3 Izborni
Interkulturne komunikacije* 3 Izborni
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business 6 Obavezni
Elektronsko poslovanje, E-business 6 Obavezni
Menadžment informacionih sistema, Management Information Systems* 6 Izborni
Blokčejn Tehnologije, Blockchain Technologies 3 Izborni
IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS* fond  Obavezan / Izborni
Osnove korišćenja računara, ECDL Computer Essentials* 10 Obavezan
Osnove korišćenja interneta, ECDL Online Essentials*
4 Obavezan
Obrada teksta, ECDL Word Processing* 14 Obavezan
Tabelarne kalkulacije, EDCL Spreadsheets* 16 Obavezan
Prezentacije, ECDL Presentation* 12 Izborni
Obrada slika, ECDL Image Editing*
12 Izborni
Obrada internet stranica, ECDL Web Editing*
12 Izborni
STRANI JEZIK, FOREIGN LANGUAGE* fond  Obavezan / Izborni
Engleski jezik (početni/osnovni nivo)* 36 Obavezan
Engleski jezik (niži/srednji/viši nivo)* 36 Obavezan
Poslovni engleski jezik* 24 Izborni
Nemački jezik (A1 nivoA2 nivo)* 36 Bonus
Nemački jezik (B1 nivo / B2 nivo)* 36 Bonus
Nemački jezik (C1 nivo)* 36 Bonus
Poslovni nemački jezik* 21 Izborni
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)*
36 Pripremni kurs
ZAVRŠNI RAD, FINAL PAPER fond  Obavezan / Izborni
Završni rad – Biznis plan / Final Paper – Business Plan ** 15 Izborni

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na programu Poslovna administracija besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih vještina – Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

Profesional Development Program No. of classes Obavezan / Izborni
TRANSVERZALNE VEŠTINE
Samospoznaja i samopouzdanje 3 Izborni
Samomotivacija i motivacija drugih 3 Izborni
Interpersonalne veštine 3 Izborni
Veštine adaptacije 3 Izborni
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje 3 Izborni
Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine 3 Izborni
Veštine savetovanja, koučinga i treninga 3 Izborni
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan 3 Izborni
Timski rad 3 Izborni
LIČNE VEŠTINE
Planiranje karijere, Life and Career Planning* 3 Izborni
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing* 3 Izborni
Poslovni bonton, Business bon ton 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3 Izborni
Inteligencija, Intelligence* 3 Izborni
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers* 6 Izborni
Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation 3 Izborni
Principi bogaćenja i investiranje* 3 Izborni
Metodologija istraživanja, Research Methodology* 3 Izborni
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
Organizacija vremena, Time Management* 3 Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation* 3 Izborni
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 6 Izborni
Upravljanje informacijama, Information Mangement* 3 Izborni
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management* 3 Izborni
Efektivno pregovaranje, Effective Negotiation* 3 Izborni
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3 Izborni
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques* 6 Izborni
SERTIFIKACIJA 3 Izborni

NAPOMENE:

  • Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.
  • Kurs Završni rad - Biznis plan (**) slušaju samo DL polaznici.
  • Polaznicima se na osnovu urađenog testa procene znanja dodeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.
  • Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Intermediate Level.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se