Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Administrativno i kancelarijsko poslovanje

Opis kursa

Na kursu Administrativno i kancelarijsko poslovanje biće reči o pojmu kancelarijskog poslovanja, poslovnoj i službenoj korespondenciji. Imaćete priliku da pročitate detaljnije o fazama rada sa tekućom poštom i aktima. Takođe, objasnićemo pojam i vrste službenih putovanja, kao i njihov značaj. Predstavićemo i organizovanje poslovnih sastanaka, sednica, raznih skupova, kao i razloge za održavanje ovakvih aktivnosti, koje su bitne za svaku organizaciju.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa jeste da se polaznici upoznaju sa pojmom i značajem poslovne korespondencije i da shvate njen značaj za organizaciju koja želi da opstane na tržištu. Polaznici će imati priliku da se upozanju sa radom pisarnice, sa procesima prijema i skladištenja pošte i njenom ulogom u komunikaciji između sektora.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Poslovna administracija.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.