Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Šta radi social media manager?

Prezentacija kompanije i proizvoda na društvenim platformama postala je neizostavni deo marketinške strategije. Iako je reč o veoma važnoj oblasti, social media manager je profesija koja je još uvek u povoju. Danas svaka uspešna kompanija ima angažovane eksperte koji prezentuju brend na internetu.

Šta radi social media manager

Za svaki biznis je neophodno prisustvo na društvenim mrežama poput Instagrama, TikToka, Twittera, Facebooka itd. Od toga čime se kompanija bavi i kome se obraća zavisiće i način komunikacije na mrežama. Za razliku od klasičnih PR metoda, internet je mesto gde se može dopreti do pojedinaca. Upravo dobra komunikacija, kreativnost i brzo razmišljanje najviše otkrivaju šta radi social media manager kako bi zadobio poverenje korisnika.

Isto tako, publika može direktno da komunicira sa social media managerima koji upravljaju internet nalozima brenda. Ovaj oblik dvosmerne komunikacije ima brojne prednosti, ali često može da bude i mač sa dve oštrice. Naime, ukoliko se loše vode stranice, publika će biti nezadovoljna.

To može izuzetno da škodi brendu, jer su nezadovoljni članovi zajednice uvek najglasniji. Naravno, ne može se svakom udovoljiti, ali zato dobri social media manageri znaju kako da reše probleme i preokrenu kriznu situaciju u svoju korist.

Neki i dalje shvataju društvene mreže zdravo za gotovo, što je velika greška. Online mediji su sve moćniji, a najveći uticaj stiže upravo sa društvenih mreža. Često se dešava da dobra komunikacija sa online publikom donese više koristi od velikih reklamnih kampanja na televiziji. Zato je važno ozbiljno pristupiti ovom poslu.

Šta je posao social media managera?

Da bismo razumeli šta radi social media manager, potrebno je prvo da se upoznamo sa samim social media marketingom. Reč je o online promociji proizvoda, kompanije ili brenda radi poboljšanja prodaje ili kreiranja pozitivne reputacije. Iako pri pominjanju kanala komunikacije prvo pomislimo na društvene mreže, posao nije ograničen na njih.

Svaki oblik dvosmerne komunikacije na internetu predstavlja mesto gde menadžeri društvenih medija imaju priliku da se iskažu. Postoje brojne platforme gde je to moguće postići: WhatsApp (Viber, Telegram…), komentari na sajtu, internet forumi itd. Drugim rečima, svako mesto gde je moguće uspostaviti direktnu komunikaciju sa korisnicima je dragoceno za social media managera. 

Naravno, glavni fokus je ipak na društvenim mrežama. Tu se pre svega misli na one najuticajnije poput Facebooka i Instagrama. Strategiju online prisustva brenda treba kreirati u skladu sa principima kompanije koja se zastupa i korisnika koji se targetiraju. U nekim slučajevima prisustvo na nekoj mreži čak može biti i kontraproduktivno (npr. ciljna grupa jednostavno zaobilazi određeni medijum). 

Šta raditi nakon što se uspostavi komunikacija?

Do sada smo pričali o važnosti uspostavljanja aktivnog prisustva na internetu. Ali šta je sledeći korak? U zavisnosti od ciljeva kompanije, razlikuju se i metode rada, pre svega, na društvenim mrežama. 

Pored građenja brenda i promovisanja proizvoda, mnogim kompanijama je važno da dođu do novih korisnika svojih usluga. Jedan od načina da se to postigne je pravljenje sajta i povećanje broja poseta na njemu. U tu svrhu se na online platformama kreira afirmativni sadržaj koji će skrenuti pažnju korisnicima da posete stranicu kompanije. 

Objave mogu da budu kratki tekstovi, atraktivne fotografije, korisni infografici ili video-snimci. Što je bolji sadržaj, to će na sajt stići više posetilaca.

Ipak, usmeravanje na web stranicu je samo jedan od ciljeva. Uloga social media managera je da animira korisnike mreža, radi na povećanju broja fanova, efikasno rešava kritike i druge izazove. Jednostavno rečeno, brine o prezentaciji brenda na društvenim platformama kvalitetnom komunikacijom sa njihovim korisnicima.

šta radi menadžer društvenih mreža

Šta sve social media manager treba da radi?

Šta radi social media manager kada treba da organizuje objave na više različitih mreža, često u isto vreme? Jasno je da bez dobre organizacije i pomoćnih programa ne može da se ostvari željeni cilj. Naime, rad na društvenim mrežama zahteva dobru organizaciju, prepoznavanje potreba publike i plasiranje sadržaja koji će doneti rezultate. 

Za uspešan rad neophodno je kreirati kratkoročne i dugoročne planove objava koje će biti u skladu sa jedinstvenom strategijom digitalnog marketinga koju brend sprovodi na internetu. To znači da je nekad potrebno isplanirati objave i godinu dana unapred. Na ovaj način se daje vremena za realizaciju određenih planova, naročito kada je reč o kreiranju video-snimaka.

Pored toga, menadžeri društvenih mreža moraju da poseduju i sledeća znanja:

Kreiranje vizuelnog identiteta – od samog starta je važno kreirati vizuelni identitet brenda koji će biti jedinstven za sve online kanale. Pod vizualima se misli na korišćenje fotografija, kao i korišćenje fontova i boja koje su prepoznatljive i u skladu sa politikom brenda. To se radi kako bi održavao određeni standard kvaliteta koji se vezuje za kompaniju.

Pravljenje strategije online prisustva – na osnovu dugoročnih ciljeva kompanija i u skladu sa njenim imidžom, kreira se online strategija prezentovanja brenda. Za pravljenje planova (dugoročnih i kratkoročnih) važno je ne samo definisati šta se želi postići već i to koja će se sredstva utrošiti u sprovođenje zamisli.

Rad na povećanju prodaje – način komunikacije se razlikuje u odnosu na to šta je trenutni (i dugoročni) cilj kompanije. Ukoliko se radi na povećanju prodaje, u tom slučaju se kreiraju objave koje će animirati korisnike da kupe proizvod. To je često slučaj kada se lansira novi artikal ili usluga. Tada su online kanali komunikacije izuzetno korisni jer omogućavaju targetiranje ciljne grupe i direktno obraćanje njoj. U ovim slučajevima je često potrebno usmeriti korisnika na internet prodavnicu kako bi obavio kupovinu.

Kreiranje promotivnih kampanja – u okviru promotivnih aktivnosti često se organizuju zahtevnije kampanje. Reč je o sadržaju koji treba posebno da se istakne, što se izvodi saradnjom sa uticajnim ličnostima. Reč je najčešće o mikroinfluenserimainfluencerima, tj. ličnostima koje imaju veliki broj pratilaca na društvenim mrežama. Ukoliko se njihov način komunikacije poklapa sa vrednostima brenda (a prati ih željena ciljna grupa), oni mogu biti veoma korisni za promotivne aktivnosti. 

Analiziranje rezultata promotivnih akcija – nije dovoljno samo osmisliti neku aktivnost i plasirati je na društvene mreže. Važno je da one postignu željeni efekat. Za razliku od klasičnih (offline) promotivnih aktivnosti, internet alati omogućavaju precizan uvid u efikasnost kampanja. Na osnovu podataka koji se dobiju planiraju se dalje akcije, pa čak i menjaju trenutne aktivnosti (negativne reakcije publike, slab odziv itd.). Ono što se očekuje od promotivnih akcija je da se poveća broj ljubitelja brenda, što će dovesti do većeg profita kompanije.

šta mora da zna social media menadžer

Koja su znanja neophodna za profesionalno bavljenje društvenim mrežama?

Šta radi social media manager kada prezentuje brend na internetu? Pre svega, menadžer predstavlja lice kompanije na internetu. On je njen portparol i osoba koja štiti interese kompanije. Da bi se to postiglo, on mora da stekne poverenje publike jer ljudi emotivno reaguju na brendove. To znači da reakcije moraju uvek biti u skladu sa politikom firme, a da prema publici mora da se vodi uljudna komunikacija (čak i kada to možda ne zaslužuju). 

Kako je rad često koordinisan sa drugim sektorima, menadžer mora da poseduje liderske veštine kako bi se ceo projekat uspešno realizovao. Na sve to treba dodati aktivnosti „iza kulisa”. Tu se pre svega misli na kreiranje sadržaja i planiranje objava. 

Za efikasno obavljanje brojnih zadataka neophodno je poznavanje i određenih alata koji olakšavaju rad. To su brojne verzije planera, softvera za plansko objavljivanje postova na mrežama, alati za komunikaciju u timu itd. 

Pored navedenog, veoma je važno i poznavanje rada u WordPressu jer je to najpopularnija platforma za održavanje sajtova na svetu. Naime, često se dešava da poslove community managera, social media managera, web urednika i online PR managera obavlja jedna osoba. To je često slučaj kod manjih projekata kada ne postoji budžet (niti potreba) za angažovanjem više lica. Tada do izražaja dolaze eksperti koji poseduju multidisciplinarna znanja, pa su takve osobe i lakše pronalaze poslove.

Kako startovati karijeru social media managera?

Glavni preduslov za bavljenje ovim poslom je da ste aktivni korisnik društvenih mreža i da ste komunikativni. Ovo su važni preduslovi jer je reč o poslu koji često nema precizno radno vreme. Social media manager ne samo da mora da razume način funkcionisanja društvenih platformi već i da ume da ostvari zacrtane ciljeve koji se traže od njega.

Postoje brojne obuke i kursevi koji omogućavaju sticanje željenih veština za karijeru na internetu. Dobru osnovu nudi i program Odnosi s javnošću, koji omogućava znanja neophodna za dobijanje posla u marketinškom sektoru neke kompanije ili agenciji za digitalni marketing. Na osnovu stečenih znanja i međunarodnih sertifikata moguće je započeti karijeru u marketinškom odeljenju kompanije ili agenciji za digitalni marketing. Naravno, tu je i opcija samostalnog rada, tj. freelancinga. Mogućnosti postoji, potrebno je samo odabrati pravi put.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.