Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Poslovni engleski (Business English)

Kurs Poslovni Engleski namenjen je svima onima koji su u obavezi da svoju poslovnu komunikaciju obavljaju na engleskom jeziku. 

Učićete osnovne poslovne fraze koje koriste poslovni ljudi u okviru sastanaka, telefonskih poziva, pisanih i usmenih prezentacija, pregovra i ostalih profesionalnih situacija u koje dolaze poslovni ljudi. 

Znanje stečeno na kursu Business English moći ćete da primenjujete u svim poslovnim situacijama. Upoznaćete se sa frazama, idiomima, poslovnim kontekstom, naučićete kako izgleda pisana korespodencija koja je formalnog tipa, ali i malo opuštenija usmena komunikacija koja je dozvoljena u okviru poslovne etike i ponašanja. 

Da bi vas vaši poslovni saradnici shvatili ozbiljno i poželeli da posluju sa vama, vaši poslovni predlozi i ideje moraju biti jasno predstavljeni. Savladavanje ovog kursa omogućiće vam da poslovnu komunikaciju obavljate na najvišem mogućem nivou. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošćuPoslovna administracija i Finansijski menadžment.

Opis i cilj kursa Poslovni engleski

Na kursu učite različite oblasti počev od toga kako uopšte započeti rad u nekoj kompaniji i kako napisati CV i propratno pismo, preko toga kako se ponašati na samom razgovoru za posao, zatim, poslovne sastanke, poslovne ručkove, pregovore, vođenje prezentacija i još mnogo toga. Akcenat je na konverzaciji i unapređenju govornih sposobnosti.;">

Cilj kursa je da usvojite termine vezane za poslovanje u savremenom svetu, da se obučite za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.

Kurs Poslovni engleski će vam odgovoriti na pitanja:

Koje će sve oblasti biti obrađene u kursu Business English?

U okviru ovog kursa obradiće se najvažnije oblasti u okviru poslovnog engleskog a to su: kako se pišu biografije (CV), poslovni mejlovi, propratna i motivaciona pisma, kako izgleda poslovni intervju i kako da se za njega kandidati pripreme, akcenat nije samo na pitanjima koja se na intervjuima postavljaju već i na celokupnom utisku koji treba ostaviti na potencijalnog poslodavca.

U kursu će biti opisano na koji način se najbolje pregovara, šta je marketing, kako se piše prodajno pismo, šta je marketinški koncept, kako se vode poslovni sastanci, koji sve tipovi organizacija postoje, koji sve stilovi menadžmenta postoje, šta su to sredstva (assets), bilans stanja, kako se piše izveštaj, na koji način se opisuju grafikoni u poslovnim izveštajima, kako se pišu preporuke i žalbe, kako se vrše poslovni razgovori na engleskom jeziku, kako se piše memorandum firme i na kraju šta treba odnosno ne treba uraditi kada imate prezentaciju.

Šta je poslovna komunikacija i kako ona izgleda na poslovnom engleskom?

Komunikacija je jedna od najvažnijih oblasti u poslovnom svetu, pritom se ne misli samo na verbalnu komunikaciju već i na komunikaciju putem mejlova, komunikaciju sa kolegama, tim liderima, menadžerima, itd. Na ovom kursu će biti veliki akcenat na ovoj oblasti. Verbalna i neverbalna komunikacija su važne kako u poslovnom tako i svakodnevnom životu.

Ukoliko želite da budete uspešni potrebno je da govorite jasno, da koristite jezik koji svako razume, adekvatan ton prilikom govora je od izuzetne važnosti. Postavite pitanja kako biste proverili da vas je osoba kojoj se obraćate sigurno razumela. Za pismenu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku jako je važno da ne pravite slovne, ni gramatičke greške, da koristite reči i izraze koje upotrebljavaju poslovni ljudi. Usmena komunikacija je opuštenija varijanta, i prilika da pokažete koliki je vaš nivo znanja i kako se snalazite u nepredvidivim uslovima. Na kursu Bussines English učićete kako treba da izgledaju usmena i pismena poslovna komunikacija na engleskom jeziku.  

Kako se pripremiti za poslovni intervju na engleskom jeziku?

Poslovni intervju nije samo šablonsko odgovaranje na određena pitanja. To je prilika da na najbolji način predstavite svoje poslovne veštine, ali u isto vreme, poslodavac poslovni intervju koristi i da proveri vaše poznavanje engleskog jezika, naričito poslovnih fraza i izraza. 

Pre odlaska na poslovni intervju potrebno je da se pripremite i da osmislite kako ćete na engleskom da predstavite ono što ste sasvim sigurni da će da vas pitaju. 

Uvežbani odgovori nisu poželjni ni na jednom intervjuu i iskusni poslodavci će odmah primetiti ukoliko kandidat priča poput ’robota’. Iako neka pitanja deluju nelogično, vrlo su logična.  Na kursu je detaljno objašnjeno kako se odgovara na trik pitanja poslodavaca, ali i na ona koja svakako očekujete da će biti postavljena. 

Kako se uspešno vodi sastanak na engleskom jeziku?

Vođenje poslovnog sastanka je jedan od težih zadataka ukoliko se ne slede određeni koraci kako bi sastanak bio uspešan.

Pre svakog sastanka je potrebno da se dobro pripremite.

Potrebno je da napravite koncept na engleskom jeziku po stavkama o kojima će biti reči. Koristićete poslovne reči i izraze. Krenite od toga zašto ste zakazali sastanak, obavezno tražite aktivnu razmenu mišljenja, ne tražite koncenzus na samom početku sastanka. Svačije mišljenje mora biti uvaženo.  

Jedan od ključnih faktora je vreme. Jako je važno da svi koji su pozvani na sastanak ispoštuju vreme dolaska. Početak sastanka ne sme da se odlaže. Na početku sastanka treba jasno naznačiti koliko će sastanak da traje. Svaki sastanak mora da ima vođu (to je često sam organizator sastanka) koji mora da zna koja je svaka tačka sastanka i koliko će se na svakoj od njih zadržati.

Na kraju sastanka još jednom treba ponoviti ko koju obavezu treba da završi i složiti se oko roka završetka te obaveze. Pre nego što se odlučite za poslovni sastanak uvek razmislite da li je on zaista neophodan ili sve može da se reši putem pisane korespodnecije. 

Jako je važno da rečenice koje koristite budu jasne, gramatički ispravne i da budu razumljive ostalim učesnicima sastanka koji vodite. Na kursu Poslovni engleski naučićete kako da to uradite na najbolji mogući način. 

Plan i program kursa

Modul 1: Business Writing

Writing a Curriculum Vitae

Writing a business email

Writing in a formal style

Writing a cover letter

Writing a motivation letter

Modul 2: Recruitment and selection

Recruitment

Selection procedures

Describing personal and professional skills

Job interview

What employers want

Modul 3: Communication

Desirable skills in communication

Negotiating

Agreement and disagreement

Modul 4: Marketing

What is marketing

Writing a sales letter

Marketing concept

Advertising victim

The seven Ps

Markets and competitors

Modul 5: Meetings

Participating in a meeting – useful phrases

Business meetings in English

Running a meeting

Introductions

Reviewing previous meetings

Starting a meeting

Discussing items

Closing a meeting

Modul 6: Business travel

Business across cultures

Travelling on business

Modul 7: Organisations and management styles

Organisation types

Management styles

Modul 8: Money

Sales and costs

Assets, liabilities and balance sheets

Writing a report

Modul 9: Raising finance

Personal finance

Graph analysis

Modul 10: Customer service

Writing a recommendation for a product or service

Writing a complaint

Telephone conversations

Writing a memo

Modul 11: Presentations

Preparation and introduction for a presentation

Closing a presentation and follow-up questions

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se