Započnite karijeru HR menadžera od nule

Šta je direktan marketing i zašto je neophodan za uspešno poslovanje

Marketing predstavlja način da se efikasno promoviše proizvod ili brend. Efikasan način promocije je od ključne važnosti ukoliko želite da ono što proizvodite zaista pronađe put do kupaca. Direktan marketing je jedan od efikasnijih metoda za postizanje tog cilja.

Šta je direktan marketing

Za uspešan biznis potrebno je da istaknete sebe u odnosu na konkurenciju, a efikasno reklamiranje je jedan od načina da postignete uspeh. Da biste to postigli, kao preduzetnik ili marketing menadžer, neophodno je da maksimalno iskoristite mogućnosti koje pružaju tradicionalne i moderne metode promocije. Za prenošenje reklamnih poruka koriste se pre svega masovni mediji. Tu se misli na televiziju, digitalne i štampane medije i radio, koji omogućavaju komunikaciju sa velikom brojem ljudi. Ipak, upravo je ta njihova moć obraćanja milionima često i njihova mana.

Direktni marketing, s druge strane, predstavlja dijametralno suprotan pristup promotivnim aktivnostima, fokusirajući se na obraćanje pojedincu uz mogućnost dvosmernog komuniciranja. U nastavku vam donosimo tekst o tome šta je direktan marketing, te iz toga možete doneti odluku da li je reklamiranje firme ili proizvoda na ovaj način idealno rešenje za vas.

Šta je direktan marketing?

Ukoliko želite da se približite potencijalnom kupcu, jedan od najefikasnijih načina je kroz direktnu komunikaciju. Način na koji funkcioniše direktan marketing podrazumeva animiranje kupca da učestvuje u promotivnoj akciji. 

Postoje mnoge strategije pomoću kojih možete da utičete na ljude kroz marketing. Pomenimo najznačajnije metode: 

Reč je o različitim marketinškim strategijama kojima je zajedničko to što se direktno obraćaju gledaocu/čitaocu, pozivajući ga da iskoristi određenu pogodnost (poziv na akciju).

Na ovaj način možete da se direktno obraćate ljudima, a velika prednost je i to što je moguće precizno meriti učinak kampanja. Promotivne aktivnosti koje se mogu organizovati na ovaj način su veoma raznovrsne, a ne iziskuju velika finansijska ulaganja.

Kako funkcioniše direktni marketing?

Prilikom kreiranja kampanja direktnog marketinga, fokus je na obraćanju (potencijalnom) kupcu, gde se od njega traži da odmah reaguje. To se postiže tako što se nude popusti, pokloni i ekskluzivne ponude sa ograničenim trajanjem, uz uslov da se pozove određeni broj telefona, aktivira vaučer, poseti sajt itd.

Ove vrste aktivnosti se mogu vršiti na različite načine, od slanja pisma na kućnu adresu, preko emitovanja na televiziji (telemarketing), do email marketinga i mobilnih telefona. Kao što se može videti, reč je o metodama koje omogućavaju komunikaciju sa velikim brojem ljudi, ali uz zadržavanje personalizacije oglasa. Kako se to postiže?

Određene vrste direktnog marketinga omogućavaju lično obraćanje klijentima, i to često po imenu. To se postiže korišćenjem softvera koji omogućava automatsko ubacivanje imena registrovanog korisnika. Na ovaj način se postiže visok nivo personalizacije, čime se kreira predstava da se lično obraćate primaocu poruke. Čak i kad je tehnički neizvodljivo, reklame su tako koncipirane da se direktno obraćaju osobi.

Poziv na akciju (Call to action) je ono što sadrže sve metode direktnog marketinga. Najjednostavnije rečeno, od ljudi se traži da odmah reaguju na reklamu i poruče proizvod ili izvrše neku drugu vrstu aktivacije. Kako je reč o namenski kreiranim sajtovima, brojevima telefona ili QR kodovima, može se vrlo precizno voditi evidencija o učinkovitosti oglasa. Najjednostavnije rečeno, direktni marketing je dobar onoliko koliko ljudi odreaguju na reklamu. Iz tog razloga se ova vrsta marketinga još naziva i direct response marketing (direktni odgovor).

Ovakav način promocije ima određene prednosti u odnosu na druge metode, ali isto tako ima i određene nedostatke, na koje treba da obratite pažnju.

Kome je namenjen direktan marketing?

Dobra karakteristika direktnog marketinga je njegova univerzalnost, što omogućava široku primenu. Ipak, najviše koristi mogu da imaju manje firme jer uz relativno mala ulaganja mogu da dobiju izuzetne rezultate. 

Naime, za mnoge male biznise je prihvatljivije deljenje flajera i fokusiranje na email kampanje od kreiranja skupih reklamnih kampanja. To ne znači da i velike kompanije ne koriste sve prednosti direktnog marketinga, naprotiv, on se odlično dopunjuje uz ostale metode promocije. 

Dobre strane direktnog marketinga

Postoji mnogo razloga zašto je direktan marketing izuzetno zastupljen u kompanijama širom sveta. 

  • Uticaj na kupce da ponove kupovinu – kreiranje dugogodišnjeg odnosa sa klijentom je jedan od ključnih faktora uspešnog poslovanja. Jedan od ciljeva direktnog marketinga je održavanje komunikacije sa kupcem kako bi se on vratio i ponovo nešto kupio. 
  • Poznavanje ciljne grupe – mnogi zaboravljaju da često nije bitno koliko ljudi je videlo reklamu, već koliko ljudi je kupilo proizvod pod uticajem oglasa. Što je ciljna grupa bolje definisana, lakše će vam biti da se obratite. Da biste to postigli, potrebno je da izgradite bazu podataka određene grupe ljudi. Ukoliko pred sobom imate zainteresovanu publiku, mnogo lakše ćete preneti svoju poruku. 
  • Jasni rezultati – mnoge marketinške aktivnosti ne nude jasan uvid u efekat oglašavanja. S druge strane, direktni marketing ima vrlo jednostavne mehanizme kontrole rezultata. Efekat se meri pre svega brojem proizvoda koji su prodati putem istaknutih načina kontaktiranja kompanije. To su obično namenski telefoni ili email adrese na koje se prijavljuju zainteresovani kupci. 
  • Mogućnost preciznog praćenja rezultata – direktni marketing pruža jasan uvid u efekte reklamnih kampanja. Štaviše, u velikom broju slučajeva merenje rezultata je moguće u realnom vremenu.
  • Prilagodljivost – direktan marketing je izuzetno dinamičan što omogućava lako implementiranje novih informacija, ali i menjanje kompletne kampanje bez većih troškova. Zaista, mnogo je lakše izmeniti email nego snimiti novi reklamni spot za televiziju.

Pozitivni efekti direktnog marketinga

Jedna od najvećih prednosti direktnog marketinga je animiranje ljudi da reaguju u skladu sa porukom reklame. U skladu sa tim, mnoge strategije promocije nastoje da izazovu reakciju potencijalnih kupaca. 

Štaviše, u velikom broju slučajeva je važno da reakcija bude trenutna. Naravno, cilj je da se ostvari dugoročna korist od marketinških aktivnosti. Ukoliko se kreiraju kvalitetne kampanje, osetiće se mnogi pozitivni efekti direktnog marketinga. 

Prilikom promotivnih kampanja ne treba zapostaviti možda i najzahvalniju publiku – redovne potrošače. Održavanjem kvalitetne komunikacije sa kupcima garantuje se dugoročna saradnja. Da bi se održavao kontakt, starim kupcima se nude određeni benefiti za novu kupovinu, kao i nagrade za lojalnost brendu.

Direktni marketing je najefikasniji kada se poruka upućuje onima koje zaista zanima vaš proizvod. 

Usled razvoja digitalnog marketinga, mnoge pozitivne prakse direktnog marketinga našle su svoju primenu u novom okruženju. Tako vas baneri pozivaju da kliknete na link i iskoristite specijalan bonus. Dobar primer je i ponuda poklona prilikom ulaska na sajt u zamenu za određenu aktivnost (npr. prijava na newsletter).

Email kampanje koriste prednosti online okruženja i tehnoloških inovacija za primenu strategija direktnog marketinga. To je ujedno i jedna od najpopularnijih i najefikasnijih marketinških aktivnosti. 

Iako su mnoge metode direktnog marketinga izuzetno efikasne, to ne znači da ne postoje određene mane.

Direktni marketing online promocija

Izazovi direktnog marketinga

Nijedan metod promocije nije savršen, pa ni direktan marketing. Ukoliko se ne koristi na pravi način, ili još gore zloupotrebljava se, ova metoda može da ostavi negativne posledice po biznis. Zato obratite pažnju na sledeće stavke kako ne biste napravili grešku prilikom osmišljavanja marketinških aktivnosti.

Nametljiva promocija – korisnici svakodnevno dobijaju veliki broj poruka i emailova, dok su sandučići puni neželjene pošte i flajera. Zbog neodgovornog ponašanja mnogih kompanija, prednosti direktnog marketinga nekada ne mogu da dođu do izražaja. 

Nametljivost u promovisanju proizvoda može samo da dovede do revolta i kreiranja negativne percepcije o proizvodu. Kao što ne želite da vam neko zvoni na vrata i nudi kolekciju knjiga (ma koliko bile kvalitetne), isto tako ne želite ni da vas neko bombarduje emailovima. 

Zato je važno naći balans između tržišne borbe i agresivnih promotivnih aktivnosti. Da bi se to izbeglo, potrudite se da u startu ponudite jasne benefite uz jasno postavljene uslove, bez pokušaja obmanjivanja. 

Ugrožavanje privatnosti – slanje poruka na broj telefona ili email adresu korisnika koji nije dao odobrenje za to kontraproduktivno je iz mnogo razloga. Pre svega, zloupotreba tuđih podataka je kažnjiva po zakonu. Sve više zemalja uvodi mehanizme zaštite privatnosti podataka korisnika, a ni naša zemlja nije izuzetak.

Ugrožavanje prirode – štampanje velikog broja marketinškog materijala je često neefikasan metod promocije. Ne samo što nasumično deljenje flajera nema veliki efekat već se životni prostor zatrpava gomilom papira. I dok, s jedne strane, rešenje jeste prelazak na reciklirani papir, svakako je najbolje rešenje unapređivanje marketinških metoda i fokusiranje na email kampanje.

Negativni uticaj konkurencije – kada pripremate neku marketinšku aktivnost, imajte uvek na umu da niste jedini koji to radi. Direktni marketing je specifičan jer vrlo lako ljudi mogu da budu zatrpani porukama. Tada čak i najkreativnija rešenja jednostavno ne mogu doći do izražaja, bivajući ugušena u gomili neželjene pošte. Ipak, ne dozvolite da vas to obeshrabri jer kvalitet uvek dođe do izražaja. 

Kako naučiti pravilnu primenu direktnog marketinga?

Kao i u svakoj oblasti, oni sa najviše umeća postići će najveći uspeh. Zato je važno da direktan marketing shvatite ozbiljno. Samo na taj način moći ćete da izvučete maksimum i podignete poslovanje na viši nivo. Da biste to zaista i učinili, potrebno je da steknete određene veštine iz oblasti marketinga i preduzetništva

Mnoge obuke i kursevi nude izuzetno korisna znanja koja možete primeniti odmah. Ipak, imajte na umu da je za pravi efekat i siguran razvoj karijere potrebno bar 12 meseci usavršavanja. Samo na taj način bićete sigurni da ćete uspeti u poslovnoj utakmici. Sa znanjem stečenim na pravi način bićete spremni da se uhvatite ukoštac sa svakim poslovnim izazovom. Samo tako će direktan marketing zaista biti koristan alat u vašem biznisu.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se