Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Šta je content marketing i zašto je važan za poslovanje

Kompanije koje žele da promovišu svoje proizvode i usluge sve se manje odlučuju za tradicionalni vid marketinga. Kanali komunikacije koji su nekada bili u upotrebi, poput TV reklama i bilborda, danas se ređe koriste. Sa razvojem tehnologije, pojavili su se i novi oblici komunikacije (pre svega, društvene mreže), zbog čega je digitalni marketing dobio na značaju.

Računar sa natpisom content marketing na ekranu

Promocija koja se vrši onlajn zahteva manji budžet, pri čemu je takođe preciznija. Međutim, koji god vid marketinga kompanije koristile (tradicionalni, digitalni ili kombinaciju), kvalitetan i relevantan sadržaj je ključ uspešne kampanje. U tom smislu, content marketing je poslednjih godina sve više u upotrebi.

Content marketing – Definicija i značaj u savremenom poslovanju

Content marketing predstavlja produkciju i distribuciju efektnog i interesantnog sadržaja u svrhe promocije brenda i stimulacije potencijalnih kupaca na akciju. Osnovni cilj svakog marketinga jeste da kupca usmeri ka određenom proizvodu ili usluzi. Načini na koji se ovo postiže razlikuju se u zavisnosti od tipa i strategija promocije.

Dok tradicionalni marketing koristi tehnike direktne ponude i prodaje, content marketing funkcioniše po principu indirektne promocije. Sadržaj koji se kreira za precizno definisanu publiku treba da pruži odgovore na određena pitanja ili pomogne pojedincu da reši potencijalni problem. Međutim, kroz ovaj sadržaj, kao jedno od mogućih rešenja problema ili odgovor na pitanje, biće ponuđen i proizvod ili usluga. Jedna od važnih karakteristika marketinga sadržajem jeste nenametljivost.

Zašto je content marketing važan za poslovanje

Content marketing je izuzetno važan za uspeh kompanija. Primarna karakteristika content marketinga je umerena sugestivnost, koja omogućava pojedincima da budu upoznati sa temama koje ih interesuju i dobiju odgovore na potencijalna pitanja. Ovaj pristup takođe im pruža moguća rešenja za probleme s kojima se suočavaju.

Ono što content marketing čini efikasnim jeste činjenica da se sadržaj ne fokusira isključivo na promociju određenog proizvoda ili usluge. Umesto toga, on nudi korisnicima mogućnost da razmotre različite opcije i donesu informisane odluke.

Content marketing može pozitivno uticati na prodaju. Edukativni i informativni sadržaj podstiče potrošače da shvate vrednost proizvoda ili usluge, što može dovesti do povećane prodaje. Takođe, kompanije mogu koristiti strategije kao što su upotreba sadržaja za generisanje potencijalnih kupaca ili kreiranje serija sadržaja kako bi održale interesovanje kupaca tokom vremena.

Druga važna prednost je promocija brenda. Kontinuirano objavljivanje visokokvalitetnog sadržaja pomaže u izgradnji reputacije kompanije kao autoriteta u određenoj industriji. Korisnici će se vraćati kompaniji koja im pruža vrednost i korisne informacije, što može dovesti do stvaranja lojalnosti prema brendu.

Naposletku, SEO (search engine optimization) predstavlja ključni faktor za povećanje vidljivosti na internetu. Kvalitetan sadržaj s relevantnim ključnim rečima može poboljšati rangiranje kompanije na pretraživačima i privući više posetilaca na njenu veb-stranicu.

Dakle, implementacija content marketinga kompanijama donosi brojne prednosti:

1. Pospešuje konverzije i prodaju

Content marketing ima ključnu ulogu u povećanju prodaje i podsticanju konverzija. Iako ne nudi direktno proizvode i usluge kompanije, content marketing značajno utiče na proces odlučivanja i kupovine pojedinaca.

Prva faza u procesu odlučivanja je stvaranje svesti o potrebi za određenim proizvodom ili uslugom. Kroz content marketing, kompanija može generisati potražnju i podići svest o svom brendu. Edukativni sadržaj omogućava korisnicima da se informišu i edukuju o proizvodu ili usluzi, dok istovremeno gradi poverenje u brend i kompaniju. Cilj je privući potencijalne kupce i zainteresovati ih za ono što kompanija nudi.

U fazi razmatranja, content marketing može ubediti pojedinca da je određeni proizvod ili usluga najbolji izbor za njih. Kroz relevantan i kvalitetan sadržaj, kompanija može prezentovati prednosti i vrednosti svojih proizvoda/usluga, odgovarajući na pitanja i razjašnjavajući nedoumice potencijalnih kupaca. Ovo pomaže u formiranju pozitivnog mišljenja i utiče na donošenje odluke o kupovini.

Na dnu levka konverzije nalazi se lead generation, gde se zainteresovani pojedinci konvertuju u kupce. Kroz content marketing, kompanija može prikupiti kontakt informacije zainteresovanih korisnika i nuditi im visokokvalitetan sadržaj kao dodatnu vrednost. Ovaj sadržaj dalje može doprineti donošenju odluke o kupovini.

Važno je napomenuti da vreme potrebno za donošenje odluke o kupovini može varirati u zavisnosti od vrste proizvoda ili usluge. Kvalitetan i relevantan sadržaj igra ključnu ulogu u svakoj fazi kupovine, pružajući sveobuhvatne informacije, odgovarajući na pitanja i razjašnjavajući nedoumice potencijalnih kupaca.

2. Jača prepoznatljivost brenda i podstiče dugoročnu lojalnost kupaca

Podizanje prepoznatljivosti brenda (engl. brand awareness) i podsticanje lojalnosti klijenata kroz content marketing ima ključnu ulogu u promociji brenda i stvaranju pozitivnih asocijacija. Ova strategija nije rezervisana samo za male biznise ili nove kompanije koje ulaze na tržište, već je važna i za veće kompanije koje žele da prošire svoju ciljnu publiku ili promene svoj biznis model.

Jedan od najefikasnijih načina za podizanje svesti o brendu jeste kroz content marketing. Kontinuirano kreiranje i distribucija relevantnog i kvalitetnog sadržaja skreće pažnju na brend i kompaniju koja ga generiše. Ovaj sadržaj može biti edukativan, informativan ili zabavan, ali njegov glavni cilj je pružiti vrednost korisnicima.

Kroz content marketing, kompanije mogu izgraditi odnos sa svojim klijentima. Kreiranjem sadržaja koji pomaže ljudima, bez neposrednog zahteva za nečim „zauzvrat”, stvara se osećaj poverenja kod publike. Kada se ovaj sadržaj pravilno plasira, na pravom mestu i pred odabranom publikom, ugled kompanije raste. Što više kvalitetnog i relevantnog sadržaja publika vidi, to će se kod nje stvarati sve pozitivnija asocijacija sa brendom i kompanijom.

Content marketing takođe pomaže u izgradnji lojalnosti klijenata. Kroz kontinuirano pružanje vrednosti i korisnih informacija, kompanija stiče poverenje i pokazuje da se brine o potrebama svojih klijenata. To vodi ka dugoročnoj lojalnosti i ponovnoj kupovini.

3. Optimizuje SEO rezultate i povećava organski saobraćaj ka vašem sajtu

Poboljšanje SEO-a i povećanje saobraćaja na veb-sajtu su ključni benefiti content marketinga. Kroz kreiranje kvalitetnog i optimizovanog sadržaja, kompanija može ostvariti bolje rangiranje na pretraživačima, posebno na Googleu.

Optimizovan sadržaj je jedan od važnih SEO faktora. Cilj optimizacije je postizanje što bolje pozicije na Google pretraživaču. Kompanije mogu imati različite ciljeve u vezi sa rangiranjem, kao što je bolje pozicioniranje za ključne reči i fraze koje su relevantne za njihovu industriju i ponudu proizvoda ili usluga.

Kvalitetan sadržaj koji pokriva različite teme i ključne reči povećava onlajn vidljivost kompanije. Kada se sadržaj dobro rangira na Googleu, veći broj korisnika će ga primetiti i posetiti sajt.

Da bi tekst bio dobro rangiran, Google ga mora prepoznati kao relevantan i pouzdan. Akronim E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness) sumira neke od kriterijuma koje Google koristi za ocenjivanje kvaliteta sadržaja u nekim industrijama.

Redovno objavljivanje relevantnog i kvalitetnog sadržaja omogućava kompaniji da demonstrira svoju kompetenciju, što Google prepoznaje i na osnovu toga rangira veb-sajt.

Kroz kreiranje optimizovanog sadržaja koji zadovoljava kriterijume kvaliteta, kompanija može ostvariti bolju vidljivost na pretraživačima i izgraditi reputaciju kao autoritet u svojoj industriji. To dovodi do većeg broja posetilaca na sajtu i povećanja saobraćaja koji može rezultirati konverzijama i rastom poslovanja.

Kalendar planiranih objava

Kako razviti efektivnu content marketing strategiju

Content marketing strategija je ključni element za uspeh u digitalnom svetu. Kroz organizaciju procesa kreiranja i promocije sadržaja, kompanije mogu ostvariti brojne koristi, uključujući povećanje svesti o brendu, angažovanje publike, generisanje potencijalnih kupaca i povećanje konverzija. Neki od ključnih koraka koje treba preduzeti za izgradnju uspešne content marketing strategije su:

  • Postavljanje ciljeva: Prvi korak u izradi strategije je definisanje ciljeva. Postavite SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic) ciljeve i odredite ključne pokazatelje uspeha (KPI) za svaki cilj. Na primer, cilj može biti povećanje lidova (leads), a KPI-evi mogu uključivati saobraćaj na sajtu, rangiranje sajta i odnos izmedju broja poseta na sajtu i dobijenih lidova. Jasno definisani ciljevi i merljivi KPI-evi pomažu u praćenju uspeha strategije i, po potrebi, prilagođavanju taktike.
  • Precizno određivanje ciljne publike: Precizno definisanje ciljne publike ključno je za uspeh content marketing strategije. Napravite detaljnu analizu potencijalnih kupaca i kreirajte „buyer personu” – fiktivnog predstavnika vaše ciljne publike. Ova analiza pomaže u razumevanju potreba, interesovanja i preferencija publike, što vam omogućava da prilagodite sadržaj i pružite vrednost koju oni traže.
  • Fokus na temama relevantnim za ciljnu publiku: Nakon definisanja publike, odaberite teme koje su za nju relevantne i interesantne. Istražite druge blogove, forume i druge relevantne izvore kako biste identifikovali teme koje su popularne među ciljnom publikom. Takođe, obratite pažnju na SEO i istražite ključne reči koje su povezane sa odabranim temama. Kombinacija relevantnosti i dobre optimizacije za pretraživače pomoći će vam da privučete veći broj posetilaca na svoj sajt.
  • Strateški izbor formata: Nema univerzalnog formata koji garantuje uspeh. Odaberite format sadržaja na osnovu preferencija ciljne publike, oblasti rada kompanije i budžeta. Razmislite o kombinaciji više formata kao što su blogovi, video-sadržaj, infografici, e-knjige, podkasti itd. Različiti formati mogu vam pomoći da dosegnete različite tipove publike i pružite im sadržaj koji najbolje odgovara njihovim potrebama.
  • Kreiranje visokokvalitetnog sadržaja: Kvalitetan sadržaj je ključ za privlačenje i angažovanje publike. Sadržaj treba da bude relevantan, pouzdan i prilagođen potrebama ciljne publike. Pobrinite se za to da dizajn bude privlačan i da pruža dobar korisnički doživljaj. Takođe, optimizujte sadržaj za pretraživače kako biste poboljšali vidljivost na internetu.
  • Promovisanje sadržaja: Promocija sadržaja je jednako važna kao i sam sadržaj. Koristite društvene mreže za deljenje sadržaja; angažujte se u zajednicama i grupama relevantnim za vašu publiku. Email marketing je takođe efikasan kanal za promovisanje sadržaja, posebno putem newslettera. Razmotrite i plaćenu promociju na društvenim mrežama kako biste povećali doseg i angažovanje.
  • Efikasna promocija sadržaja: Redovno pratite i analizirajte rezultate svoje content marketing strategije. Pored praćenja ključnih pokazatelja uspeha (KPI), upotrebite alate za analitiku kako biste dobili dublji uvid u angažovanje publike, konverzije i druge relevantne metrike. Ako rezultati ne ispunjavaju postavljene ciljeve, prilagodite strategiju i taktike za poboljšanje performansi.

Kreiranje uspešne content marketing strategije zahteva kontinuirano praćenje, analizu i prilagođavanje. Budite fleksibilni i otvoreni za eksperimentisanje kako biste otkrili šta najbolje funkcioniše za vašu publiku i brend.

Koje forme marketinga sadržajem postoje?

Marketing sadržajem podrazumeva kako planiranje i kreiranje sadržaja tako i njegovo prenošenje putem različitih kanala. U zavisnosti od toga u kom formatu i kroz koje kanale se prenosi, postoji više tipova marketinga sadržajem.

Blogovi

Pisanje blogova jedan je od najčešćih oblika marketinga sadržajem. Praksa je da kompanije, pored veb-sajtova na kojima su ponuđeni njihovi proizvodi i usluge, kreiraju i segment bloga. Ukoliko je interesantan i koristan, sadržaj koji se objavljuje na blogu usmeriće potencijalne kupce i klijente na sam sajt.

Svrha marketinga sadržajem, a samim tim i blogova, pre svega je informativna i edukativna. Cilj objava na blogu nije da prezentuju proizvod ili uslugu, već da obrađuju teme bliske industriji unutar koje kompanija posluje.

Na primer, knjigovodstvena agencija koja želi da se promoviše putem marketinga sadržajem vodiće blog sa temama iz oblasti knjigovodstva, ekonomije, biznisa itd. Tekstovi koje će objavljivati treba da pomognu čitaocu da reši određeni problem ili da se informiše o novostima iz ovih sfera. Recimo, preduzetnici mogu da se informišu o izmenama zakona koje će uticati i na njihovo poslovanje, potencijalni klijenti o tome kako da izaberu odgovarajuću agenciju itd.

Tekstovi ne treba da budu fokusirani na ponudu kompanije. Cilj je da se kompanija istakne u odnosu na druge putem kvalitetnog i relevantnog sadržaja koji pomaže ljudima da reše konkretne probleme. Na ovaj način, potencijalni klijenti izgrađuju poverenje prema firmi i smatraju je kompetentnom, što dovodi i do odluke da postanu korisnici njenih proizvoda i usluga.

Video

Pored teksta, dopadljiv i kvalitetan sadržaj može se kreirati i u video-formatu. Međutim, zbog elemenata kao štu su oprema, produkcija i obrada, potrebna su veća ulaganja.
Iako je u ovom kontekstu tekst jeftinija i jednostavnija opcija, ne treba zanemariti činjenicu da je video-sadržaj danas izuzetno popularan. Najviše je tražen kratak video-sadržaj koji u najkraćem vremenskom roku pruži najrelevantnije informacije.

Video je odlična dopuna tekstovima. Međutim, da li je neophodno ovaj element implementirati u strategiju marketinga sadržaja, zavisi od same kompanije, njenih ciljeva i industrije čiji je deo. Video-sadržaj može biti koristan kada postoji potreba da se vizualizuje ono o čemu je reč u tekstu.

Infografici

Statistički podaci su često komplikovani i teški za praćenje, pogotovo ako pojedinac nije stručan u oblasti koja je istražena. Međutim, ukoliko se ova vrsta podataka postavi u tekst, kvalitet i relevantnost tog teksta će se povisiti jer će biti podržan podacima iz stručnih izvora. Takođe, infografici svedoče o sprovedenim detaljnim istraživanjima određene teme.

Cilj ovog oblika marketinga sadržajem jeste da na efektan, što jednostavniji i sažetiji način, kompleksne podatke prikaže ciljnoj grupi. S obzirom na to da se ovom metodom „jezik” statistike prevodi na svakodnevni, u obradi tema koje su zahtevne (a koje treba predstaviti široj publici), infografici su vrlo korisni. Mogu se koristiti kao dopuna tekstu ili kao zaseban element.

Podkasti

U poslednjih nekoliko godina podkasti su stekli veliku popularnost. Sadržaj podkasta je uglavnom edukativnog karaktera, a govornici su najčešće stručnjaci iz oblasti koju obrađuju.

Podkast je audio-datoteka, pa – kao i video – zahteva odgovarajuću opremu i kvalitetnu produkciju. Ovaj oblik marketinga sadržajem ne uklapa se u svaku marketinšku strategiju, te ga treba koristiti kada zaista može doprineti promociji kompanije. Podkasti se mogu postavljati na sajtove koji su specijalizovani za ovu vrstu digitalnog sadržaja, na blog ili na društvene mreže.

Čovek sa računarom kreira content marketing strategiju

Koraci ka uspešnoj karijeri u content marketingu

Sadržaj igra sve veću ulogu u marketingu, što čini karijeru u ovoj oblasti odličnim izborom. Content marketing je bitan u različitim sferama marketinga, što pruža mnoštvo mogućnosti za razvoj. Prvi korak ka ostvarivanju karijere može biti sticanje stručnih znanja i veština na programu Marketing i marketing menadžment koji nudi BusinessAcademy. S obzirom na veliku potražnju za stručnjacima u digitalnom marketingu, pojedinac koji je obučen za ovaj posao imaće mnogo prilika za početak karijere u content marketingu.

Content marketing omogućava kreativno izražavanje, uspostavljanje veze sa publikom i uticaj na nju. Uz sve veći rast digitalnih platformi i društvenih mreža, uloga content marketara postaje sve važnija u privlačenju, angažovanju i zadržavanju publike. Ako vas zanima oblast marketinga i želite da budete deo rastuće industrije, razmotrite karijeru u content marketingu kao izuzetno perspektivnu opciju.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se