Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

SEO optimizacija

Uspeh jednog sajta u velikoj meri zavisi od pozicije u Google pretragama jer odatle dolazi najveći broj posetilaca. Da bi se to postiglo, koristi se SEO optimizacija sajta.

SEO optimizacija i analiza

SEO (Search Engine Optimization) predstavlja skup aktivnosti koje se vrše na sajtu i van njega kako bi se poboljšala pozicija sajta u rezultatima pretraga search enginea. U velikom broju slučajeva radi se optimizacija za Google search jer je reč o najvećem pretraživaču na svetu.

Naravno, on nije jedini pretraživač. Deo tržišta, između ostalih, drže i Bing, Yahoo, Yandex u Rusiji i Baidu u Kini. Ipak, niko nema toliki uticaj na tržištu kao Google, zbog čega je on u fokusu svakog SEO eksperta. Koliki je njegov uticaj, ilustruje i termin izguglati, koji koristimo kada govorimo o pretraživanju interneta. 

SEO analiza – prvi korak optimizacije

Da bi sajt bolje funkcionisao, SEO stručnjak će prvo uraditi analizu sajta. To se vrši sa tehničkog, on-page i off-page aspekta. Na ovaj način se utvrđuje šta sve treba da se uradi kako bi se stranica rangirala na visokom mestu u okviru Google pretraga. 

Analiza sajta nije ista za nove sajtove i za one koji postoje duže vreme. Obično je potrebno više vremena da se analizira sajt koji već postoji, naročito ako je u startu loše postavljen. Za ovaj proces se koriste SEO alati koji pružaju informacije o stanju sajta. Na isti način možete analizirati konkurenciju, čime se dobija još bolja slika o tome kako pozicionirati sajt u odnosu na druge.

SEO analiza se vrši na nekoliko načina kako bi se stekao sveobuhvatan uvid u stanje sajta i trenutna pozicija na Google. Provera se vrši na tri načina:

 • Tehnička SEO analiza – Podrazumeva proveru tehničkih elemenata sajta. Proverava se vreme potrebno za učitavanje stranica, da li postoje canonical tagovi, da li postoji robots.txt fajl, da li su stranice indeksirane itd.
 • Off-page SEO analiza – Proveravaju se spoljni linkovi koji vode do sajta. Utvrđuje se koliko postoji backlinkova, da li dolaze sa indeksiranih domena, koliki autoritet imaju ti sajtovi, da li su neki od navedenih sajtova na „crnoj listi” Googlea itd.
 • On-page SEO analiza – Predstavlja pregled organizacije sadržaja na sajtu. Proverava se da li su dobro napisani naslovi i podnaslovi tekstova i da li sadrže ključne reči. Takođe se proverava da li su popunjeni metaopisi stranica, kako su urađeni URL-ovi, da li su stranice optimizovane za željene ključne reči itd.

Za rad na optimizaciji takođe je važno ustanoviti rangiranje ključnih reči za koje želite da se sajt rangira u Google pretragama.

Analiziranje ključnih reči

Ključne reči (engl. keywords) su termini koje korisnici ukucavaju u pretraživače. Tada se traže pojedinačne reči, ali i cele rečenice. Što se više reči unese (long-tail keywords), to će pretraga biti preciznija. Ako unesete samo reč SEO, dobićete milione rezultata, dok će, recimo, SEO optimizacija za poslovne sajtove dati mnogo preciznije rezultate.

SEO stručnjaci analizu ključnih reči vrše pomoću alata koji daju statističke podatke o traženosti nekog termina. Jedan od najbitnijih delova SEO optimizacije jeste istraživanje ključnih reči. To se dalje koristi u optimizaciji sajta i za kreiranje sadržaja.

Kako to izgleda u praksi? Ako želite da se profesionalno bavite optimizacijom, onda je važno da se vaš sajt prikazuje visoko na prvoj stranici pretraživača za pretrage kao što su SEO usluge, kako se optimizuje sajt, optimizacija za Google itd.

Zbog važnosti ključnih reči, veoma je bitno da se dobro istraži što više termina koji mogu da privuku korisnike. Nekada će bolje „raditi” duže reči koje nude specifične rezultate. Na primer, dobro rangiranje u pretragama za SEO optimizacija za mobilne uređaje privući će sve one koji su fokusirani na telefone i tablete. Što bolje pogodite ciljnu grupu, to će rezultati biti bolji.

Ipak, nije jednostavno definisati najbolje ključne reči za sajt. Potrebna je stručnost SEO eksperta, koji će primeniti svoje znanje i ranija iskustva kako bi pronašao relevantne termine. Reč je o složenom postupaku koji zavisi od mnogo aspekata. Identifikovanje ključnih reči predstavlja samo početak analize sajta.

Alati za istraživanje ključnih reči

Najpopularniji alat za otkrivanje ključnih reči jeste Google Keyword Planner, a koriste se često i SEMrush, Ubersuggest i Rank Tracker. Neki bolji programi se plaćaju, ali ih je pri instalaciji moguće koristiti tokom probnog perioda. 

Svakako je preporučljivo plaćati neki alat ukoliko vam pomaže u radu. Na kraju krajeva, uvek možete platiti samo mesec dana i iskoristiti sve mogućnosti u tom periodu. Na ovaj način ćete doći do velikog broja pojmova koji su korisni za optimizaciju. 

Praćenje ključnih reči je veoma važno jer nam govori na osnovu kojih termina su posetioci došli do sajta. Te informacije donekle nudi Google Search Console, kao i informacije o pozicioniranju sajta u okviru pretraga za ključne reči koje pratite. Na osnovu ovih podataka može se doći do ideje kako poboljšati rangiranje za ove reči.

Načini SEO optimizacije

SEO optimizacija se deli prema načinima na koje se dolazi do zadatih ciljeva. Kao i u svakom poslu, postoje određena pravila koja treba da se poštuju. Postoje modeli rada koji manje ili više poštuju predviđene procedure, ali i oni koji pokušavaju da prevare Google. Zbog toga se SEO tehnike dele na tri dela. U nastavku teksta možete pročitati više o tome.

White hat SEO

Ova metoda podrazumeva taktike i načine optimizovanja koji su u skladu sa načinom rada koji je preporučio Google. To znači da treba da se potrudite da sajt bude što optimizovaniji za pretrage, sa fokusom na kvalitet sadržaja i pravi izbor ključnih reči.

White hat SEO podrazumeva pre svega sadržaj koji će svojim kvalitetom privući posetioce, a tu je i link building, čija je uloga da dovede saobraćaj sa drugih sajtova na vaš. Ovako ozbiljan i pošten pristup u procesu uređivanja sajta pruža dugoročno najbolje rezultate.

Gray hat SEO

Gray hat optimizacija podrazumeva korišćenje metoda koje nisu eksplicitno zabranjene, što ne znači da ih Google smatra dobrom praksom. Kako je reč o strategijama koje se graniče sa dozvoljenim, ova siva zona povlači za sobom dozu rizika. Niko vam ne garantuje da metodu koju ste implementirali Google neće strogo sankcionisati u narednom periodu. 

U tom slučaju rizikujete da sajt pretrpi određene sankcije. Iskusniji stručnjaci znaju kako da iskoriste određene prednosti ovog načina rada, ali da u isto vreme ne rizikuju previše. Svakako ne biste želeli da kompletan trud koji ste uložili bude uzaludan zbog jedne loše odluke.

Google konstantno menja svoje algoritme, tako da nešto što se trenutno toleriše može vrlo brzo biti na „crnoj listi”. Ukoliko ste početnik, ne pokušavajte da testirate sistem, već se držite sigurnih metoda rada. 

Black hat SEO

Black hat optimizacija predstavlja skup zabranjenih metoda koje se najjednostavnije mogu označiti kao – varanje. Na ovaj način se šalju pogrešne informacije Googleu kako bi on pomislio da sajt zavređuje visoku poziciju u pretragama. To se pokušava postići trikovima koji lažiraju stvarno stanje, a pritom se ignorišu potrebe posetilaca i svesno se nudi loše rešenje. Krajnji cilj je privlačenje korisnika i neretko krađa ličnih podataka. 

Nedozvoljene metode su:

 • link farming lažira se autoritet sajta kreiranjem farmi linkova, tj. sajtova koji služe samo da bi se na njih postavljali linkovi ka vašem sajtu;
 • gomilanje ključnih reči – korišćenje velikog broja ključnih reči u želji da se tekst plasira u što više pretraga;
 • dodavanje skrivenog sadržaja – ubacivanje teksta koji je nevidljiv za posetioce sajta, ali ga pretrage nalaze (slova su u boji pozadine).

Reč je o strategijama koje su ne samo nemoralne već i uopšte nisu efikasne kako neki misle. Šta više, nijedna od ovih taktika ne može da pruži dobre dugoročne rezultate, naprotiv. Google konstantno vrši analize i unapređuje načine kontrole, strogo kažnjavajući sve koji varaju sistem. Kada se neko otkrije, sledi sankcija, a najteža je izbacivanje iz Google pretraga, koja čini sajt nevidljivim za korisnike.

Optimizovanje sajta

Kako se optimizuje sajt?

Proces optimizacije se deli na tri aspekta: tehnički SEO, on-page SEO i off-page SEO. Tehnički SEO obuhvata sređivanje sajta sa tehničke strane tako da bude vidljiv za robote koji prelaze preko sajta (crawling) kako bi ga što efikasnije indeksirali. 

On-page SEO se bavi strukturom sajta koja bi trebalo da bude prilagođena dobrom korisničkom iskustvu. Sa druge strane, off-page se odnosi na akcije van sajta. 

Za uspešan rad potrebno je da ne zapostavite nijedan segment optimizacije. Jednostavno, responzivan i odlično dizajniran sajt neće funkcisati ako ste zapostavili sadržaj. Isto tako ni najbolji content neće imati željeni efekat ako se sajt loše rangira u pretragama. 

Kada se sajt tehnički optimizuje, sledi rad na on-page i off-page aspektima. Da biste znali kako da na pravi način rešite sve izazove, dobra je ideja da se dodatno usavršite pomoću kvalitetnog SEO kursa.

Tehnički SEO

SEO optimizacija podrazumeva rad na optimizaciji tehničkih elemenata sajta. Postoje različiti parametri koji se proveravaju i eventualno menjaju da bi sajt još bolje radio. Najbitnija stavka u okviru ovog aspekta jeste da se proveri da li je sajt podešen za indeksiranje kako bi se pojavljivao u rezultatima pretraga.

Razni alati vrše analizu i indentifikaciju problema na sajtu, ukoliko oni postoje. Najpoznatiji je Google Search Console, koji skenira ceo sajt i pronalazi probleme koje treba rešiti. Takođe, potrebno je proveriti neke od osnovnih elementa tehničkog SEO:

Brzina otvaranja sajta – Fotografije treba da budu optimizovane tako da zauzimaju malo memorije, ali da pritom ne izgube na kvalitetu. Ostali elementi sajta takođe treba da budu podešeni tako da se pravilno i brzo učitavaju na svim platformama. Na brzinu utiče i brzina servera (hosting) na kome se sajt nalazi. 

Robots.txt – Ovaj fajl daje smernice „paukovima” (spiders, crawlers), koji prate linkove i šalju podatke o njima u data centre. 

Canonical tag – Ova opcija se koristi kada je potrebno odrediti glavnu stranicu ukoliko postoje duplikati stranica sa nekom varijantom adrese sajta.

Redirekcija – Neke stranice mogu da se preusmere na drugu. To znači da se klikom na jedan URL posetilac redirektuje na drugu stranu.

Crawler (Bot, Spider) – Google i ostali pretraživači koriste ove internet robote da bi popisali sve dostupne web lokacije. Bitno je da sajt bude dobro konstruisan i linkovan kako bi ga botovi brzo i pravilno indeksirali.

Secure Socket Layer (SSL) – Oblik sigurnosnog protokola, tj. enkripcije između servera i internet browsera. Sajtovi sa SSL-om imaju internet adresu koja počinje sa https:// umesto stare http://. Google je počeo bolje da rangira sajtove koji imaju ovu sigurnu enkripciju. 

Optimizacija za mobilne telefone i tablete – Sajt treba da bude dobro vidljiv i na manjim ekranima. To znači da se brzo učitava, ali i da je pregledan i funkcionalan. 

On-page SEO

On-page SEO optimizacija uređuje stvari na sajtu koje su vidljive za korisnika, ali i stvari u okviru HTML koda. Za pravilnu optimizaciju postoje brojni standardi koje treba ispoštovati da bi za neki sajt moglo da se konstatuje da je dobro optimizovan.

Slede najbitniji elementi na koje treba obratiti pažnju kada je on-page search engine optimization u pitanju.

Struktura URL-a – Ključna reč treba da se pojavljuje u URL adresi, kao što se pojavljuje i u naslovu stranice. Postoji preporuka da URL ne bude predugačak, pa bi tako dobar primer jedne adrese bio: www.ime-sajta.rs/seo-optimizovanje-sajta

Naslovi i podnaslovi (h1, h2, h3…) – važna stavka za čitaoce jer se na taj način povećava preglednost. Google takođe ceni „razbijeni” tekst pomoću podnaslova. Za ove naslove se koriste oznake h1, h2, h3…

Najbolje je da postoji jedan h1 (naslov) i da sadrži ključnu reč, po mogućstvu na početku. Važno je da se u tekstu odrede i podnaslovi, koji se označavaju sa h2. Zavisno od dužine teksta, dobro je imati od jednog do četiri međunaslova. Preporučuje se da bar jedan h2 ima u sebi ključnu reč, dok se u ostale mogu ubaciti bliski termini. 

Podnaslovi pomažu Googleu da prepozna važan sadržaj na stranici, što dodatno povećava ukupnu ocenu optimizovanosti. Zato je bitno kvalitetno označiti naslove i podnaslove, uz ubacivanje ključnih reči.

Page title – Dobro podešeni naslovi predstavljaju jedan od najbitnijih on-page faktora. Iz SEO ugla, naslovi u sebi treba da sadrže ključnu reč. Ako imate sajt koji se bavi prodajom knjiga za internet marketing, potrebno je da neku od strana optimizujete tako da sadrži ključnu reč internet marketing knjige. Tako će postojati stranice koje će biti sa tom ključnom reči kao npr. 10 najboljih knjiga iz internet marketinga, Internet marketing za početnike, Internet marketing knjige za eksperte itd.

Sa ovim ključnim rečima u naslovima povećava se verovatnoća da će neko pri pretrazi naići na link koji vodi ka vašem sajtu. Ovo, naravno, nije dovoljno da bi sajt bio dobro rangiran, ali je važan deo kompletnog procesa.

Optimizacija fotografija – Fotografije na stranicama ne bi trebalo da zauzimaju mnogo memorije jer to može da utiče na brzinu učitavanja stranice. Takođe, fotografije treba da budu pravilno nazvane u skladu sa sadržajem koji se pojavljuje na njima.

Interni linkovi – I dok eksterni linkovi vode ka drugim sajtovima, interni linkovi povezuju stranice na istom sajtu. Ovo je odličan način da se povezuje sadržaj na sajtu kako iz SEO ugla, tako i iz ugla korisnika. Za postavljanje linkova bitan je anchor tekst, koji predstavlja reči iz teksta za koje se vezuje link. Bitno je da anchor tekst ne bude uvek isti ukoliko postoji više stranica na kojima se javlja interni link ka nekoj određenoj stranici. 

Bitno je odrediti i click depth, koji predstavlja broj klikova koji je potreban da bi se najbrže došlo od glavne stranice do neke određene stranice. Interni linkovi pomažu posetiocima da lako nađu relevantne sadržaje na sajtu, a takođe pomaže Googleu da lakše pronađe i indeksira stranice.

Meta descriptions – Ispod URL adrese u Google pretrazi nalazi se opis stranice koji služi da zainteresuje ljude koji nešto traže. Metaopis je tekst koji opisuje stranicu i njen sadržaj. 

Optimizacija sadržaja – Sadržaj stranice treba da bude dobro napisan, ali to nije jedina stvar o kojoj treba misliti. Tekst treba da ima određenu dužinu, ali i originalnost. Osim kvaliteta, treba misliti i na njegovu prezentaciju. Važno je da tekst bude lak za čitanje, da neme predugačkih rečenica, da pasusi nisu predugački, da sadrži relevantne međunaslove itd.

Da bi tekst bio dobro optimizovan, potrebno je da se ključne reči pojavljuju u određenom broju. To znači da treba da postoji dobar odnos ključnih reči u odnosu na ukupan broj reči u tekstu. 

Ne postoji određen broj procenata koji treba da se postigne sa ključnim rečima, ali keyword density se uglavnom koristi da bi se skrenula pažnja na to da se ne pretera i ne „preoptimizuje” tekst. Najvažnije je da se ključne reči koriste tamo gde im je mesto i da rečenice ne zvuče veštački. Poenta je da tekst pruži čitaocu informacije zbog kojih je i kliknuo na link.

Prekomerno ubacivanje ključnih reči nije dobro kako za sadržaj pojedinačne stranice, tako i za sajt. Google preterivanje sa ubacivanjem ključnih reči može da protumači kao izigravanje sistema. Postoje stroga pravila za keyword stuffing, a svako njihovo kršenje može da dovede do kazni koje će uzrokovati da sajt bude izbačen iz Google pretraga.

Osim u naslovu i međunaslovima, ključna reč treba da se pojavi u prvom pasusu, tj. u prvih 100 reči, kako bi se Googleu objasnilo o čemu se radi u tekstu.

Optimizacija za mobilne telefone i tablete – Korisnici u velikom broju surfuju internetom putem mobilnih uređaja. Zbog toga je veoma bitno da sajt bude prilagođen za telefone i tablete. Sajt treba brzo da se učitava, da bude pregledan i da bude user-friendly. Google je predstavio mobile first index, koji prednost pri rangiranju sajtova daje onima koji su bolje optimizovani za smartfone.

seo optimizacija stručnjak za laptopom

Off-page SEO

Off-page SEO podrazumeva tehnike kreiranja linkova na drugim sajtovima. Pod ovim terminom se generalno podrazumevaju sve akcije koje se obavljaju van sajta kako bi se poboljšalo njegovo rangiranje. Na ovaj način se gradi autoritet i relevantnost jednog sajta, tačnije njegova reputacija.

SEO optimizacija u ovom obliku pozitivno utiče na rangiranje sajta, pa se preporučuje da posvetite pažnju aktivnostima iz ove oblasti. Najviše pažnje treba posvetiti dobijanju backlinkova sa uticajnih sajtova, ali to nije jedina aktivnost koja vam je na raspolaganju.

Društvene mreže – Skoro svaki sajt predstavlja svoj sadržaj kao u izlogu na Facebooku ili Instagramu. Objavljivanjem sadržaja na društvenim mrežama ostvaruje se dodatna vidljivost sajta.

Google takođe primećuje da se sajt pojavljuje na društvenim mrežama. Nasuprot tome, Google je smanjio vrednost forumima jer postoji velika mogućnost za manipulaciju otvaranjem novih naloga i postavljanjem linkova (kao što se, na primer, može otvoriti nalog na Quora.com kako bi se pohvalio i linkovao sajt).

Razvijanje poverenja u sajt – Google može da odredi verodostojnost nekog sajta ukoliko posetioci ostavljaju pozitivne komentare. Važno je da postoji veliki broj visokih ocena i pozitivnih komentara u okviru Google reviewa, a veoma su važne i ocene u okviru Facebook stranice.

Za dobijanje pozitivnih komentara bitno je da se korisnici motivišu da ocenjuju i ostavljaju komentare kako bi i drugi znali da vaš sajt nudi ono što traže. Na ovaj način se gradi poverenje posetilaca, a time se pozitivno utiče i na samo ranking sajta.

Link building – Da bi sajt bio što vidljiviji, potrebno je da na što više mesta imate linkove koji vode ka njemu. Vrste linkova možemo podeliti na osnovu toga kako su nastali. Najbolji su prirodni linkovi, koji su nastali kada su autori sa drugih sajtova samoinicijativno linkovali neku vašu stranicu. To znači da su oni prepoznali kvalitet vašeg sadržaja na sajtu, pa su napisali nešto o tome i linkovali vašu stranicu.

Ručno razvijani linkovi iziskuju aktivnosti kao što su kontaktiranje sa uticajnim medijskim kućama, organizacijama, blogerima itd. kako biste ih ubedili da na svojim sajtovima objave linkove ka vašem tekstu.

Iako postoji backlink ili povratni link na nekom sajtu, to nije sasvim dovoljno ukoliko je taj link označen sa nofollow atributom umesto sa dofollow. To znači da je Google dobio uputstvo da tom linku ne prenosi vrednost domena i da ne treba da prati taj link. Takođe, veoma su korisni kontekstualni linkovi, ali njihova vrednost zavisi od autoriteta sajta na kom se nalaze.

Promocija sa influenserima – Saradnja sa poznatim ličnostima je odličan način promocije sajta. Influenseri imaju pratioce koji predstavljaju određenu ciljnu grupu koja vama može biti interesantna. Benefiti mogu biti višestruki jer publika može da se animira: ne samo da poseti sajt već i da izvrši dodatne aktivnosti. To može da bude ostavljanje pozitivnih komentara, širenje priče o vašem brendu, pa čak i povećanje prodaje, ukoliko imate internet prodavnicu

Odličan način za dobijanje backlinka je intervju sa određenim influenserom. Bitno je da influenser dolazi iz iste oblasti kojom se bavite. Ako se, na primer, bavite web dizajnom, potrebno je da imate nekoga iz te branše, a ne nekog muzičara ili modnog dizajnera.

Stvaranje multimedijalnih sadržaja – Infografici, fotografije i video-snimci su odlične metode za skretanje pažnje na sajt. Na ovaj način nudite korisnicima zanimljiv sadržaj, a ne suvoparnu reklamu.

Kreativan sadržaj može da postane viralan, tj. da se ubrzano širi internetom. Na društvenim mrežama ovi se sadržaji dele i komentarišu, što je fantastičan način promocije. Sadržaj može da se postavi i na YouTubeu, s tim da treba pravilno optimizovati video da bi ga video što veći broj ljudi.

Cena SEO optimizacije

U najvećem broju slučajeva posete sajtovima se ostvaruju preko klikova u rezultatima Google pretraga. Već je postala navika da se najviše veruje rezultatima pri vrhu prve stranice koja se pojavi nakon pretrage, jer se smatraju za najrelevantnije. Zbog toga je za svaki sajt veoma bitno da se nađe na visokim pozicijama, a po mogućstvu da bude i prvi na Googleu kao najvažnijem pretraživaču današnjice.

S obzirom na to da složenost posla i broj zadataka koji treba da se obavi zavise od slučaja do slučaja, nije moguće tačno odrediti cenu za optimizaciju sajta. Dobar stručnjak će zato formirati SEO cenu i pakete usluga tek nakon detaljnog proučavanja sajta, istraživanja tržišta i konkurencije, kao i analize traženosti ključnih reči.

Najvažniji SEO termini

 • CTR (Click Through Rate) – u procentima izraženo koliko je klikova ostvareno u odnosu na broj prikaza nekog linka; 
 • Alt tag – označava alternativno ime za fotografiju koje je onda moguće pronaći u pretragama fotografija na Googleu;
 • Anchor tekst – deo teksta koji sadrži link na koji može da se klikne;
 • Orphan page – stranice na sajtu koje nisu povezane sa ostalim stranicama jer nemaju nijedan interni link;
 • Bounce rate – procentualno izražen broj posetilaca koji je posetio sajt i otišao sa njega bez pregledanja ostalih stranica na istom sajtu;
 • Autoritet sajta – broj koji određuje autoritet nekog domena. Postoji Domain Autority koji se odnosi na autoritet domena, a Page Autority se odnosi na autoritet pojedinačnih strana. Više znače backlinkovi sa sajtova koji imaju visok autoritet, koji se izražava na skali od 0 do 100. Ovu metriku je uvela kompanija „Moz”, čije rezultate Google ne uzima u obzir, ali svakako daje dobru procenu o kvalitetu sajta.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se