Prijavite se na vreme &ndash prolećni upisni rok na BusinessAcademy je u toku.

Sve što treba da znate ako vas interesuje web dizajn za početnike

Interesuje vas web dizajn i želite negde da izrazite svoj talenat i kreativnost? Interesovanje za IT tehnologiju je svakim danom sve veće, pogotovo što se radi o zanimanju koje je veoma dobro plaćeno i traženo. Otkrijte šta je potrebno da savladate ako vas zanima web dizajn za početnike i uplovite u vode dizajnerskog sveta.

web dizajn za početnike

Elementi web dizajna i dalje se oslanjaju na klasični dizajn, ali je razvoj ove oblasti u ogromnoj vezi sa napretkom tehnologije i interneta. Kako bi se web dizajn razvio na pravi način, neophodno je postojanje određenih tehničkih preduslova.

Misli se, na prvom mestu, na modernu opremu i programe, internet koji je brz, kao i savremene uređaje koji služe za prikazivanje finalnog proizvoda. Ovo sve naravno važi ukoliko postoji potrebna motivacija da se nauče ove veštine, kao i određeni talenat za ovu oblast. Zato krećemo redom i dajemo odgovor na pitanje šta je web dizajn.

1. Zašto je web dizajn za početnike važan za biznis?

Web dizajn odnosi se na dizajn samog izgleda web strane (frontend), ali i projektovanje, koje obuhvata i pisanje određenih kodova. Dizajniranje kreće od vizuelnog dela, ali je neophodno znanje kodiranja kako bi se ideja realizovala, i kako bi pravljenje sajtova bilo uspešno. Za to se koriste HTML i CSS kodovi. Dok se HTML odnosi na samu strukturu jednog sajta, CSS služi da se srede vizuelni elementi.

Radi se o dizajnerskoj profesiji koja je proizašla iz printa, sa dodatkom da je neophodno biti upoznat i sa SEO optimizacijom. Praćenje novih tehnologija i trendova u dizajnu je neophodno kako biste mogli da ponudite najbolje rešenje u datom trenutku.

2. Po čemu se razlikuju print i web dizajn, a koje su njihove sličnosti?

Postoji jasna razlika kada se gleda print i web dizajn. Prva razlika je u samom poimanju ovih oblasti od strane korisnika. Sa druge strane, print dizajn ima svoju opipljivu karakteristiku i u tome je osnovna razlika, jer se drugačije gleda na ono što fizički možete da pogledate i uzmete u ruke u odnosu na nešto što se može videti samo na ekranu. Pristup u radu za koji će se dizajner opredeliti na određenom projektu zavisi i od toga kako korisnici gledaju na print i web dizajn.

Fizički proizvod sa svojim osobinama rezultat je print dizajna i njegov izgled će zavisiti od vrste materijala koji se upotrebljava, vrste štampe, oblika itd. Sve ove elemente dizajner treba da ima na umu tokom procesa rada, jer print (štampani) dizajn prenosi svoju poruku krajnjim korisnicima.

Knjiga bi bila odličan primer za ovu vrstu dizajna, jer predstavlja proizvod koji može da se dodirne, oseti kvalitet papira, miris itd. Ova opipljiva karakteristika ne bi mogla da se postigne kada je u pitanju web dizajn.

Ono što web dizajn može da obezbedi jeste veliki izbor video, audio i ostalih interaktivnih elemenata na sajtu. Na webu postoje elektronske knjige i one poseduju određene karakteristike koje klasične knjige nemaju. Misli se na crteže sa raznim animacijama i druge elemente.

Vrlo važna razlika između print dizajna i web dizajna je u tome što se print dizajn proizvod ne može izmeniti kada ode u štampu. Izgledaće onako kako ste ga poslali na štampanje, dok je kod weba drugačija priča i tu je sve moguće promeniti.

Sve što je u web formi može se u svakom trenutku izmeniti, prilagoditi ili, ako je potrebno, skroz promeniti dizajn. Ima veoma mnogo sajtova gde se sadržaj svakodnevno ažurira. Takvi sajtovi su novinski portali koje većina ljudi svakodnevno čita.

Danas se nekako podrazumeva da će dosta poslova koje inače radi neko ko se bavi print dizajnom moći da obavi i web dizajner, tako da ćete ulaskom na ova vrata biti osposobljeni i za poneki offline posao.

3. Web dizajn elementi

Poznavanjem web dizajn elemenata biće vam olakšan posao web dizajnera. U pitanju su osnovne stvari koje služe da steknete sliku o tome šta je potrebno naučiti radi profesionalnog bavljenja ovim poslom.

 • Grafički elementi – Opšte je poznato koliki utisak može ostaviti jedna slika i zbog toga je potrebno posvetiti posebnu pažnju grafičkim elementima kako bi se što bolje uhvatila pažnja ljudi koji posećuju sajt.
 • Izgled strane – Odnosi se na elemente na strani i ono čemu se teži jeste da se njihovim rasporedom obezbedi vizuelno privlačno predstavljanje sadržaja, kao i da se postigne odgovarajuća funkcionalnost.
 • Korisničko okruženje – Služi da se obezbedi odgovarajuća komunikacija korisnika računara u skladu sa unapred utvrđenim funkcijama.
 • Boje – Dobrim odabirom boja postiže se bolji izgled sajta, ali ćete nekada biti limitirani njihovim izborom od strane klijenta.
 • Sadržaj – Cilj dobrog dizajna je da se sadržaj na sajtu što bolje predstavi i on treba da bude čitljiv, uredan, vizuelno dopadljiv i lako dostupan.
 • Font – Odabir odgovarajućeg fonta je veoma važan, jer utiče na celokupan izgled sajta.
 • Arhitektura informacija – Odnosi se na definisanje strukture sadržaja jednog sajta.

4. Responzivan web dizajn

Kako će jedan sajt izgledati kada se učita na različitim uređajima je najvažnija stvar o kojoj se mora voditi računa u web dizajnu. Iskustvo korisnika, poznatije kao user experience, zavisiće od odgovarajuće funkcionalnosti sajta na uređaju na kom se on učitava.

Responzivnost je faktor rangiranja koji Google uzima u obzir imajući u vidu da se danas najveći procenat pretraga obavlja preko mobilnih telefona. Zbog toga, da biste bili uspešni u poslu web dizajna, potrebno je znati i osnove SEO optimizacije, jer je to najispravniji pristup kojim se treba voditi u radu na sajtu.

Zbog sve veće upotrebe smart telefona, laptopova i tableta postalo je neophodno da se sajtovi prave tako da može da im se pristupi sa svih uređaja.

Upravo responzivan web dizajn (responsive web design) služi da se to i postigne. Poštujući ovaj pristup, web sajt se razvija tako da može bez problema da se učita i prikaže na ekranima svih veličina, bez obzira na orijentaciju ekrana ili vrstu platforme koja se koristi. Na taj način stranica će biti dobro prikazana i na vašem mobilnom telefonu, kao i na desktop računaru i tabletu.

dizajniranje responzivnih sajtova

5. Elementi web sajta

Postoje određena pravila koja se moraju ispoštovati kada se dizajnira web sajt kako bi on ispunio potrebnu funkcionalnost i preglednost. Osnovni izgled sajta podrazumeva da on ima: zaglavlje (header), body i footer.

Zaglavlje

Zaglavlje služi da istakne brend, ali i da one koji već znaju za njega odmah uputi na čiji su sajt došli.

Zaglavlje može imati neke od sledećih elemenata:

 • navigacioni meni – ovo je obavezni deo svakog sajta i on treba da sadrži početnu stranu, kao i strane „O nama” i „Kontakt”, ali je dozvoljeno da sadrži i više stavki, u skladu sa potrebama različitih sajtova;
 • kompanijski ili lični logo – logo se uglavnom nalazi u gornjem levom uglu zaglavlja i trebalo bi da linkuje na home stranu;
 • image banner – predstavlja slideshow više slika, a može obuhvatati samo jednu i može da stoji ispod ili iznad navigacionog menija;
 • search polje – uglavnom stoji u gornjem desnom uglu zaglavlja.

Pored nabrojanih stavki, u header se mogu ubaciti i dodatni elementi. Njegov dizajn može svakako biti drugačiji od navedenog i zahteva određenu dozu kreativnosti, ali ne treba preterivati da se ne bi pretrpao i tako zbunio posetioce. Ukoliko postoji nejasnoća kod čitaoca sajta kako mogu da dođu do neke strane na sajtu, to nije dobro za ukupno korisničko iskustvo i doći će do odlaska sa sajta.

Body

Body obuhvata celokupan sadržaj jednog sajta. U okviru body dela ubacuju se stavke koje služe da objasne suštinu sajta. U ovom delu mogu se naći sve potrebne informacije na sajtu. Body se sastoji od više elemenata:

Kolona u kojoj se nalazi glavni sadržaj

U ovoj koloni nalaze se najvažniji podaci. U zavisnosti od vrste sajta razlikovaće se i sadržaj u ovoj koloni. Ukoliko je u pitanju novinski portal, onda će u ovom delu biti vesti ili podaci o uslugama i proizvodima – ukoliko je u pitanju kompanijski sajt. Takođe, u ovom delu mogu se ubaciti promotivne fotografije ako se prezentuje neka firma.

Desna i/ili leva kolona

U ovim kolonama mogu da se nalaze baneri, prijava na newsletter i druge forme, navigacija, widgeti itd. Postojanje ovih kolona nije obavezno, sve zavisi od same potrebe sajta i definisanog dizajna.

Footer

U donjem delu sajta obično se nalaze informacije o firmi, sajtu i njegovom sadržaju, brojevi telefona i drugi važni linkovi. Mesto footera je na kraju strane i kada se uradi footer, smatra se da je završen dizajn strane. Kako štampani materijal ima svoju završnu stranu, tako i sajt ima footer i time se završava proces web dizajna i uobličava sajt.

6. Photoshop i ostali programi

Web dizajner u toku svog rada koristi veliki broj alata. U pitanju su programi koji čine rad prilično lakšim i slobodno testirajte što više njih kako biste izabrali one koji vam najviše olakšavaju dizajniranje sajta. Iako će vam eksperti u ovom poslu preporučiti upotrebu raznih alata, sledi lista onih najbitnijih, bez kojih ne biste mogli tako lako da se bavite dizajnom.

Dreamweaver

Poznatiji program pomoću koga možete napraviti sajt u user-friendly okruženju je i Adobe Dreamweaver. Podrška za tehnologije kao što su JavaScript, CSS i PHP dostupna je u okviru novijih verzija Dreamweavera.

Mockup

Mockup omogućava da kreirate skicu sajta koja će vam olakšati proces dizajna. Pomoću mockupa možete napraviti primer izgleda sajta kada on bude bio gotov kako biste mogli da ga pokažete svom klijentu.

Tako možete na vreme uvideti potencijalne propuste i ispraviti svoj dizajn. Balsamiq, Mockplus, UXPin, Moqups i dr. jesu programi koje možete da koristite kako biste uradili skicu svog sajta.

Photoshop

Sajt koji prati trendove treba da bude u isto vreme i praktičan, ali i vizuelno privlačan. Photoshop kao softver za izradu i različito editovanje elemenata u rasterskom obliku može vam pomoći u tome.

Photoshop kurs, koji možete pohađati na ITAcademy, obezbediće vam osnovna znanja kako biste mogli da budete uspešni u ovom poslu. Veoma je bitno da naučite da koristite Photoshop, jer on obuhvata sve elemente koji su potrebni za dizajniranje web sajtova.

photoshop kurs za web dizajnere

7. Šta je HTML?

HTML predstavlja jezik koji služi za izradu i uređivanje strana na sajtu. Pomoću HTML-a, a preko tagova, obeležavaju se tekstualni dokumenti i tako se browseru bliže objašnjava kako treba prikazati neki sadržaj.

Ako se neka HTML stranica otvori preko programa koji služi za tekstualnu obradu, biće prikazan samo njen kod (HTML kod). Ukoliko je otvorimo preko browsera, onda će ona biti prikazana na način na koji i želimo.

Najnovija verzija ovog opisnog jezika je HTML5, koji sa sobom donosi određena poboljšanja i nove atribute. Ovako unapređen jezik daje mogućnost da se prave različite zanimljive aplikacije i sajtovi.

Zapravo svi sajtovi su izgrađeni na osnovama HTML-a. I sajtovi urađeni preko Flash programa i drugih alata podrazumevaju da posedujete osnove HTML jezika da bi mogli da se prikažu u browseru. Zbog toga HTML predstavlja osnovu web dizajna.

8. Šta je CSS?

CSS predstavlja jezik koji služi za sređivanje i formatiranje izgleda svih elemenata na sajtu. CSS se koristi za uobličavanje HTML elemenata, a odnosi se na font, boje i celokupan izgled elemenata sajta.

Kako bi omogućio normalno funkcionisanje sajta, CSS može da se koristi i nezavisno iako je veoma povezan sa HTML-om. To je zgodno kada je u pitanju uređivanje stranice, jer se tako mogu podeliti različiti stilovi kako bi se strane prikazivale u različitim okruženjima.

9. Kako postati web dizajner?

Kao prvi preduslov ističe se pre svega interesovanje i ljubav prema dizajnu. S obzirom na to da se radi o poslu koji je kreativan, biće potrebno da budete u toku sa trendovima i da se usavršavate. To je jedini put ka uspehu u ovom poslu. Sticanje znanje od eksperata u ovoj oblasti svakako će vam pomoći na tom putu.

Učeći od najboljih, otvorićete sebi vrata čarobnog sveta dizajna i dobićete potrebnu praksu, sigurnost i iskustvo koje je potrebno da biste se bavili ovom profesijom. Možete se opredeliti i za volontiranje u nekoj organizaciji kojoj je potreban web dizajner, a praksu možete sticati i sami. Pravljenjem sajtova za vežbu naučićete mnogo novih stvari, jer ćete sami morati da rešite prepreke u radu na koje budete nailazili. Pronalaženje rešenja za te probleme, kako bi vaš finalni proizvod bio što reprezentativniji, upravo i predstavlja samu srž posla jednog web dizajnera.

10. Da li je teško pronaći posao?

Mala je šansa da ćete biti bez posla ukoliko ste dobar web dizajner. Uz odgovarajući talenat i dovoljno znanja moći ćete da se zaposlite vrlo lako. Što se tiče profesije koja podrazumeva samo posedovanje računara, vaša kancelarija može biti bilo gde na svetu.

Zbog ove prednosti uvek možete pronaći neki honorarni posao i raditi ga odakle vam odgovara, bilo da su u pitanju strani ili naši klijenti. U firmi se uvek možete zaposliti ukoliko vam ne odgovara opcija rada od kuće. Web dizajn za početnike može biti izazovan, ali imajte na umu da je ipak sve na vama i, u zavisnosti od toga koliko ste svog vremena uložili u ovaj posao i usvajanje potrebnih znanja, doći će i odgovarajući uspeh.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.