Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kako pronaći posao u Nemačkoj: Ključne informacije za stručnjake iz ekonomije i finansija

Nemačka, zemlja koja je decenijama privlačila imigrante sa Balkana, doživljava novu fazu u svojoj imigracionoj politici. U proteklom veku mnogi su se uputili ka ovom evropskom gigantu u potrazi za boljim životom.

Međutim, u dvehiljaditim godinama primećen je pad broja ljudi koji su odlazili da rade u Nemačku, dok su mediji često sugerisali da ova zemlja više nije imigrantska destinacija. Istovremeno, mnoge druge zemlje su postale privlačne alternativne opcije za rad i život, čime je došlo do porasta migracija širom kontinenta. Građani Evropske unije su se sve više preseljavali u razvijenije zemlje, koristeći pogodnosti radnih dozvola koje su bile ponuđene.

Nemačka zastava ispred zgrade

Ipak, od početka marta 2020. godine Nemačka je započela novo poglavlje u svojoj imigracionoj politici donošenjem novog Zakona o useljavanju stručnjaka. Ovaj zakon je doneo značajne promene i otvorio nove mogućnosti za pronalaženje posla u Nemačkoj.

Nemačka sada aktivno traži visoko kvalifikovane radnike izvan Evropske unije, suprotno trendu migracija, koji je dominirao u prethodnim decenijama, gde su većina imigranata bili radnici u sektorima usluga, bez uske specijalizovanosti za te poslove. Nova politika imigracije pruža nove perspektive onima koji poseduju stručna znanja i veštine tražene na nemačkom tržištu rada.

Trenutno postoji velika potražnja za stručnjacima u sektorima kao što su IT, inženjering, medicina, ekonomija i finansije i drugi. Nemačka vlada je preduzela konkretne mere kako bi olakšala proces imigracije stručnjaka, pružajući podršku kroz programe integracije i jezičke obuke, a omogućila je i dobijanje viza i radnih dozvola.

U svetlu ovih promena, osobe koje su zainteresovane za zapošljavanje u Nemačkoj sada mogu iskoristiti nove mogućnosti i prednosti koje pruža otvoreno tržište rada. Nemačka prepoznaje i ceni doprinos stranih stručnjaka i aktivno radi na privlačenju talentovane radne snage iz različitih delova sveta.

Posao u Nemačkoj: Šta treba da znate?

Sa sve većom potražnjom za visokokvalifikovanim radnicima u mnogim sektorima, Nemačka aktivno radi na privlačenju i zadržavanju vrhunskih stručnjaka kako bi zadovoljila rastuće potrebe privrede.

Kako bi prevazišle ovu situaciju i popunile praznine na tržištu rada, nemačke vlasti i poslovna zajednica sprovode različite inicijative i mere. Ove aktivnosti imaju jedinstven cilj – olakšati dolazak stručne radne snage iz inostranstva, podstaći dalji razvoj sektora i održati Nemačku kao atraktivnu destinaciju za talentovane stručnjake iz celog sveta.

Ko su potencijalni kandidati za zapošljavanje u Nemačkoj?

Informacije koje dolaze iz raznih medijskih izvora ukazuju na postojanje problema nedostatka kvalifikovane radne snage u svim sektorima nemačke privrede. Ovaj problem ne ograničava se samo na vrhunske stručnjake već se odnosi i na radnike sa različitim nivoima stručnosti i kvalifikacija.

Srećom, Nemačka pruža mogućnosti za zapošljavanje radnika iz inostranstva koji ispunjavaju određene uslove. Postoje posebni programi i procedure za imigraciju visokokvalifikovanih stručnjaka izvan Evropske unije, što otvara vrata za dobijanje radnih dozvola i viza, omogućavajući stručnjacima da rade u Nemačkoj i doprinesu daljem ekonomskom rastu zemlje.

S druge strane, Nemačka je poznata po dobro razvijenim programima obrazovanja i stručnog osposobljavanja koji su prilagođeni potrebama konkretnih sektora. Ovi programi omogućavaju radnicima da steknu kvalifikacije koje su tražene na tržištu rada, čime se omogućava prilagođavanje zahtevima nemačke privrede.

Važno je napomenuti da poznavanje nemačkog jezika često igra ključnu ulogu u procesu zapošljavanja. Većina poslodavaca preferira radnike koji su sposobni da komuniciraju na nemačkom jeziku, posebno za poslove koji zahtevaju direktan kontakt sa lokalnim stanovništvom, kao, na primer, u sektoru usluga ili u komunikaciji sa klijentima.

Kako se procenjuje stručnost u Nemačkoj?

Stručnost u Nemačkoj se procenjuje prema specifičnim kriterijumima koje definiše nemački zakon. Za razliku od Srbije, gde se obično visoko obrazovanje smatra merilom stručnosti, u Nemačkoj postoji drugačiji pristup. Da biste bili priznati kao kvalifikovani stručnjak, neophodno je da vaša diploma bude priznata u Nemačkoj.

Kako bi ubrzala sam proces i prevazišla nedostatke radne snage, Centralna međunarodna služba za zapošljavanje sprovodi brz postupak priznavanja diploma i sertifikata. Njihova glavna misija je da obezbede da proces izdavanja radne vize za stručnjake ne traje duže od šest nedelja. Ovaj efikasan postupak priznavanja omogućava stručnjacima da brzo i bez poteškoća započnu rad u Nemačkoj.

Na primer, ukoliko ste inženjer sa diplomom iz Srbije, važno je da vaša diploma bude priznata od relevantnih nemačkih institucija. Takođe, za neka zanimanja mogu biti potrebni dodatni sertifikati ili licence, koji se takođe moraju priznati kako bi se smatrali kvalifikovanim stručnjacima.

Zahvaljujući brzom postupku priznavanja diploma i sertifikata, stručnjaci iz inostranstva dobijaju priliku da iskoriste svoje znanje i veštine na nemačkom tržištu rada. To znači da se mogu lakše zaposliti u oblastima gde nedostaje stručne radne snage, kao što su IT, inženjering, medicina i druge.

Koje beneficije donose dodatne kvalifikacije?

Osobe sa osnovnom profesionalnom kvalifikacijom koje već imaju ugovor ili ponudu za posao od nemačkog poslodavca sada imaju priliku za dodatno usavršavanje kako bi ispunile zahteve radne pozicije.

Za tu dodatnu obuku, koja rezultira sticanjem sertifikata, obezbeđen je period od dve godine. Međutim, to nije sve kada je reč o pogodnostima:

  • dozvola boravka u Nemačkoj – uz ponudu ili ugovor o radu, dobija se dozvola boravka u trajanju od četiri godine ili u skladu sa vremenskim okvirom koji je definisan u samom ugovoru; nakon četiri godine provedene u Nemačkoj stiče se pravo na trajni boravak;
  • različiti sektori u kojima se može tražiti posao – novi Zakon o useljavanju stručnjaka ne postavlja ograničenja po pitanju sektora; budući da su privredi potrebni stručnjaci iz svih oblasti, nećete imati problema sve dok imate obezbeđen ugovor o radu u Nemačkoj i posedujete odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Čovek traži posao u Nemačkoj

Efikasnost ubrzanih administrativnih procedura

U svetlu novog Zakona o useljavanju stručnjaka, administrativne procedure su doživele značajne promene i ubrzane su. Prema pouzdanim izvorima, kada poslodavac u Nemačkoj dobije punomoć od radnika, on može preuzeti odgovornost za prikupljanje neophodne dokumentacije i pregovore s imigracionim odeljenjem u ime radnika. Nakon uspešnog pribavljanja svih potrebnih dozvola i dobijanja odobrenja od imigracionih organa, nemačka ambasada je zakonski u obavezi da izda vizu radniku u roku od tri radna dana.

Ovakve ubrzane administrativne procedure imaju i pozitivan uticaj na privredu zemlje. Kada se stručni radnici mogu brzo integrisati u nemačko tržište rada, to podstiče ekonomski rast i konkurentnost. Takođe, to otvara mogućnosti za kompanije da pravovremeno dobiju potrebne stručnjake i ispune zahteve svog poslovanja.

Ukoliko posao niste pronašli unapred

U situaciji aktivne potrage za poslom, postoje alternativne mogućnosti koje nezaposlenima pružaju perspektivu, posebno uz primenu inovativnog Zakona o useljavanju stručnjaka. Ovaj zakon donosi brojne pogodnosti, među kojima je i pravo na šestomesečnu vizu za osobe koje žele da pronađu posao u Nemačkoj.

Da biste ostvarili ovo pravo, neophodno je da dokažete da imate dovoljna sredstva za pokrivanje životnih troškova u Nemačkoj, kao i da posedujete znanje nemačkog jezika. Ova opcija zapošljavanja na licu mesta, bez strogih rokova, pruža veću fleksibilnost u odnosu na tradicionalne prakse.

Važno je istaći da se ova alternativa otvara i za one koji žele da steknu nova znanja i veštine. Možete se usmeriti na usavršavanje nemačkog jezika ili sticanje specifičnih kvalifikacija koje su tražene na tržištu rada u Nemačkoj. Ovo će vam pomoći da se istaknete kao stručnjak i povećate svoje šanse za zaposlenje.

Koja zanimanja su najtraženija?

Nemačka se ističe kao zemlja koja privlači veliki broj stranih stručnjaka, a postoji nekoliko najtraženijih zanimanja koja su izuzetno popularna:

  1. IT stručnjaci: IT sektor u Nemačkoj cveta – velika je potražnja za programerima, softverskim inženjerima i veb-dizajnerima. Na primer, razvoj softverskih aplikacija za autonomna vozila je jedno od područja gde se traže stručnjaci koji poseduju napredno znanje iz programiranja.
  2. Inženjeri: Nemačka je poznata po svojoj inženjerskoj industriji, a traže se stručnjaci iz oblasti mašinstva, elektrotehnike i građevinarstva. Na primer, sve veća potreba za obnovljivim izvorima energije podstiče potražnju za inženjerima koji se specijalizuju za solarnu energiju i vetroenergiju.
  3. Medicinski radnici: Zdravstveni sektor u Nemačkoj privlači strane medicinske radnike, uključujući lekare, medicinske sestre i farmaceute. Na primer, nedostatak lekara u ruralnim područjima otvara mogućnosti za strane lekare da se specijalizuju za ove regije.
  4. Ekonomisti i finansijski stručnjaci: Nemačka ima snažnu ekonomiju i finansijski sektor, pa se traže stručnjaci iz oblasti ekonomije, finansija i računovodstva. Na primer, sa sve većom digitalizacijom bankarstva postoji i sve veća potražnja za stručnjacima za finansijsku tehnologiju (fintech).
  5. Stručnjaci iz oblasti nauke i istraživanja: Nemačka je poznata po svojim istraživačkim institucijama i univerzitetima, te se traže strani naučnici i istraživači. Na primer, oblast veštačke inteligencije i mašinskog učenja je izuzetno aktuelna, pa se traže stručnjaci koji se bave ovim područjem.

Ova zanimanja su samo neka od najtraženijih u Nemačkoj. Uzimajući u obzir potrebe tržišta rada i promenjive trendove, važno je pratiti razvoj industrija i prilagoditi se traženim veštinama kako biste iskoristili najbolje mogućnosti za karijeru u Nemačkoj.

Nemačka – vodeća destinacija za stručnjake iz oblasti ekonomije i finansija

Nemačka se ističe kao jedno od najatraktivnijih odredišta za stručnjake iz inostranstva u oblasti ekonomije i finansija. Ovaj sektor ne samo da nudi izobilje mogućnosti za zaposlenje nego i obezbeđuje stabilnost, atraktivne plate i širok spektar razvojnih mogućnosti.

Postoji nekoliko ključnih razloga zašto je Nemačka idealno mesto za stručnjake iz oblasti ekonomije i finansija. Prvenstveno, nemačka privreda se ubraja među najveće i najrazvijenije u Evropi, pružajući plodno tlo za rast i napredak. Osim toga, Nemačka je domaćin brojnih multinacionalnih kompanija, finansijskih institucija i berzi, što stvara potražnju za stručnjacima iz različitih područja.

U ovom sektoru posebno su tražene pozicije finansijskih analitičara, menadžera za korporativne finansije, računovođa, revizora i finansijskih konsultanata. Stručnjaci koji poseduju iskustvo i stručnost u ovim oblastima imaju velike šanse za pronalazak posla u Nemačkoj.

Prosečne plate u sektoru ekonomije i finansija u Nemačkoj su veoma konkurentne. Na primer, finansijski analitičari mogu očekivati prosečnu godišnju platu između 60.000 i 80.000 evra, dok menadžeri za korporativne finansije mogu ostvariti godišnje prihode preko 100.000 evra, u zavisnosti od nivoa iskustva i odgovornosti.

Uslovi rada u Nemačkoj su takođe povoljni za stručnjake iz inostranstva. Nemačka je poznata po visokim standardima radnih uslova, dobroj organizaciji i podršci zaposlenima. Radi se na tome da zaposleni imaju optimalnu radnu sredinu i fleksibilno radno vreme kako bi mogli da uspostave balans između poslovnog i privatnog života.

Važno je napomenuti da poznavanje nemačkog jezika može biti značajna prednost prilikom traženja posla u ovom sektoru, posebno za pozicije koje zahtevaju direktnu komunikaciju sa lokalnim klijentima i saradnicima.

Čovek u odelu na stepenicama

Od kvalifikacija do zaposlenja: Kako se pripremiti za tržište rada u Nemačkoj

Proces pronalaženja posla u Nemačkoj može istovremeno biti uzbudljiv i izazovan. Srećom, postoji nekoliko korisnih načina da olakšate pretragu i pronađete idealnu profesionalnu priliku.

Nezaobilazna platforma za ovaj poduhvat je LinkedIn, koji vam pruža širok spektar mogućnosti za istraživanje kompanija, povezivanje s relevantnim stručnjacima i praćenje aktuelnih poslovnih ponuda. Takođe, vredi istražiti i druge sajtove, kao što su StepStone, Monster i XING, koje nemački poslodavci često koriste za oglašavanje radnih mesta.

Kada je reč o oblasti ekonomije i finansija, potražnja za stručnjacima sa odgovarajućim kvalifikacijama izuzetno je velika. Pre nego što započnete samu potragu za poslom, važno je da uložite napor u usavršavanje svojih znanja i veština. Kontinuirano obrazovanje ima ključnu ulogu u izdvajanju među konkurencijom. Program Finansijski menadžment na BusinessAcademy pruža sveobuhvatno obrazovanje i praktične veštine neophodne za rad u oblasti ekonomije i finansija. Kroz ovaj program možete postati stručni za analizu finansijskih podataka, upravljanje investicijama i donošenje strateških finansijskih odluka.

Posedovanje odgovarajućih kvalifikacija otvara vrata različitim karijernim mogućnostima u oblasti ekonomije i finansija u Nemačkoj. Važno je zapamtiti da je kontinuirano usavršavanje ključno za usklađivanje s dinamičnim zahtevima ove industrije.