Upisni rok je počeo

25 saveta za bolju komunikaciju sa ljudima

Dobra komunikacija sa ljudima je jedan od preduslova da se ostvari uspeh u poslovanju jer će dobro uspostavljenim sistemom komuniciranja potrebne informacije blagovremeno biti saopštene odgovarajućim osobama. Ukoliko vas zanima kako bolje komunicirati sa ljudima pročitajte sledeće savete.

 

1. Budite prvi koji pozdravlja.

2. Rizikujte. Ne očekujte unapred odbacivanje.

3. Kažite drugima o važnim događajima u Vašem životu.

4. Pokažite drugima da ste dobar slušalac iskazujući njihove izjave drugim rečima.

5. Budite sposobni reći drugima šta radite u nekoliko kratkih rečenica.

6. Koristite kontakt očima i smešak kao Vaš prvi dodir sa ljudima.

7. Pozdravite ljude koje viđate redovno, čak iako ih ne poznajete.

8. Tražite zajedničke ciljeve, interese i iskustva sa ljudima koje srećete.

9. Budite entuzijasta oko interesa drugih.

10. Uravnotežite primanje i davanje informacija.

11. Budite otvoreni prema osećajima i mišljenjima drugih.

12. Iskažite drugima svoje osećaje, mišljenja i emocije.

13. Ne upotrebljavajte reč "ti" kada znači "ja".

14. Pitajte ljude za njihova mišljenja.

15. Gledajte ono pozitivno u ljudima koje srećete.

16. Pitajte ljude o stvarima koje su Vam rekli u prethodnim razgovorima.

17. Promenite temu razgovora kada je skrenula sa svog toka.

18. Dajte kompliment drugima šta oblače, čine ili kažu.

19. Kada pričate priču, predstavite prvo glavne tačke, a onda dodajte detalje.

20. Budite svesni otvorenog i skrivenog govora tela.

21. Učinite napor da pomognete ljudima ako možete.

22. Prihvatite pravo osobe da bude individua.

23. Izađite iz kolotečine i sretnite nove ljude.

24. Kažite drugima o sebi i o tome šta Vam se dopada.

25. Budite tolelantni prema uverenjima drugih, iako se ne slažete sa njima.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
10 poznatih marketing strategija Seminar - Priprema za prodaju
Sales Letter to Client Announcement of Meeting

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.