Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Međuljudski odnosi u organizaciji

Opis kursa

Svako ko je u toku svog radnog veka promenio nekoliko radnih organizacija mogao je da primeti da se, čak i ako se bave istom vrstom delatnosti, organizacije međusobno razlikuju. Ono što daje osoben pečat svakoj organizaciji su njeni međuljudski odnosi, kultura i klima. Na kursu se obrađuju međuljudski odnosi u organizaciji i klima organizacije.

Cilj kursa

Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom međuljudskih odnosa u organizaciji. Takođe, polaznici se upoznaju sa pojmovima i karakteristikama organizacione kulture i organizacione klime.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.