Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

8 saveta za povećanje efikasnosti tima

// Kutak za menadžere i HR menadžere 

Efikasnost tima se postiže:

 • Kada su članovi tima zadovoljni poslom
 • Kada se postigne visok nivo performansi dodeljenih zadataka
 • Kada se sa što manje resursnih inputa ostvari što više proizvodnih autputa


Da bi obezbedili i povećali efikasnost tima potrebno je da:

 • Jasno definišete smernice za rad tima
 • Izgradite formalne procedure
 • Jasno definišete ciljeve u pisanoj formi
 • Utvrdite ovlašćenja
 • Pronađete optimalnu veličinu tima
 • Izaberete predsedavajućeg grupe
 • Definišete dnevni red i prateći materijal podelite pre sastanka
 • Definišete početak i završetak sastanka


Najznačajniju ulogu u povećanju efikasnosti tima ima lider.

Jedan od načina na koji lider podiže efikasnost tima jeste delegrajući zadatke članovima tima. Ključni aspekt rukovođenja danas jeste delegiranje zadataka ili autoriteta. Ukoliko se zadaci ne dodeljuju lider rizikuje da tim postane neefikasan i demoralisan.

Pozitivni aspekti delegiranja su:

 • viši stepen efikasnosti,
 • povećane motivacije,
 • razvijanje veštine tima,
 • bolja raspodela rada u grupi.


Sigurni znaci da delegiranja nema, ili je loše izvršeno, jeste postojanje tendencija da se "ne koriste dovoljno mozgovi", motivacija i moral tima su niski, lider radi do kasno, tim je zbunjen ili konfliktan, često se postavljaju pitanja koja se odnose na delegirane zadatke. U takvim slučajevima potrebno je napraviti korekcije u rasporedu odgovornosti.

Da bi obezbedio uspešan timski rad, lider tima treba i da:

 • Definiše strategiju i program rada u saradnji sa svim članova tima
 • Podeli uloge, zadatke i odgovornosti svakom članu tima adekvatno znanjima i sposobnostima i obezbedi da ih oni razumeju i prihvate
 • Ustanovi, uz konsultacije sa saradnicima, osnovna pravila ponašanja i postavi ih da budu jasna i vidljiva
 • Ustanovi sistem praćenja, procene i merenja rezultata i način nagrađivanja
 • Istakne javno koje će koristi članovi tima imati jer su prihvatili učešće u radu
 • Prati uspeh svakog člana tima
 • Postignute rezultate istakne na vidljivo mesto
 • Nagradi i proslavi svaki uspeh tima, naročito one koji se mogu izmeriti
 • Održava redovno sastanke kako bi se održavao entuzijazam članova tima

 

Autor: Miroslav Zorić

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Strategije pregovaranja sa kupcima Kako da sprovedete brigu o kupcima?
Od nule do milionera Analiza kadrova

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.