Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Finansijski menadžment

Opis kursa 

Na kursu finasijski menadžment obrađuju se finansiranje preduzeća, poreski sistemi i poreska politika, organizacija finansijskog menadžmenta, finasijsko tržište i finasijski sistem, organizacija i tehnika platnog prometa kao i informacioni sistem finansija.

Cilj kursa

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti finansija i računovodstva, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima. Uvideti značaj izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća. Shvatiti principe finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.