Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Seminar - Menadžment ljudskih resursa

Nova ekonomija ili ekonomija znanja afirmiše poslovne resurse nematerijalnog karaktera, kao što su vreme, brzina, kvalitet, dizajn, informacija, znanje i umeće (Know-how). Novi resursi postaju dominantni u svim industrijskim i uslužnim granama. To podrazumeva promenu poslovne filozofije i strategije, kao i restruktuiranje upravljanja ljudskim resursima.

Ukoliko želite da saznate odgovore na pitanja:

  • Kako da efikasno i kvalitetno vršimo selekciju i odabir pravih ljudi za posao?
  • Kako da efikasnije koristimo raspoložive kadrove, eliminišemo absentizam, uvedemo pravedno nagrađivanje i donosimo odluke na osnovu trenutnih informacija?
  • Kako da učinim da moja kompanija odgovori zahtevima savremenog doba?
pogledajte seminar Menadžment ljudskih resursa.

Očekuju vas sledeće teme:

  • Uspešna selekcija kadrova. – Na koji način da izvršite selekciju i odabir pravih ljudi za posao? Kako da učinite posao selekcije kadrova 7 puta bržim, jeftinijim i boljim?
  • Uvođenje novih kadrova. – Pomoć u orijentaciji novozaposlenih je jedna od ključnih karika u uspešnom poslovanju. Upotrebite informacione tehnologije za uvođenje novozaposlenih u posao, učinite dostupnim sve potrebne informacije, eliminišite nepotrebni rad sa papirima i uvedite „self-service“ modele.
  • Organizacija koja uči. – U informatičkom dobu moć organizacije se meri količinom informacija koje poseduje i kako upravlja znanjem (Knowledge Management). Samo 5 koraka vas odvaja od efikasnog organizovanja baze znanja i uvođenja permanentnog učenja u vašoj organizaciji.
  • Komunikacija i obaveštavanje. – Razvoj saradnje i međuljudskih odnosa jedan je od najznačajnijih zadataka HR menadžera. 65% HR menadžera priznaje koliko je važno meriti protok informacija, ali još uvek nemaju razvijenu strategiju kako to da učine.
  • Ocenjivanje i nagrađivanje. – Koristite model koji se bazira na činjenicama ( fact based") u procesu evaluacije. Ocenjivanje i nagrađivanje učinite pravednim i transparentim za sve u organizaciji, omogućite online popunjavanje anketa i merenje kompetencija zaposlenih.
  • Efikasno vođenje kadrovske dokumentacije. – Uštedite 80% vremena koje koristite za evidencije, proračune i izradu izveštaja. Kreirajte potrebnu kadrovsku dokumentaciju, obračunajte plate zaposlenih i napravite izveštaje po zadatim kriterijumima za samo nekoliko minuta za neograničen broj zaposlenih.
 
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Faze za rešavanje problema koje primenjuju menadžeri Dealing With Angry Customer
Seminar - Interni odnosi s javnošću Trening zaposlenih u preduzeću koje uči

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.