Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Osobine dobrog radnika

Dobri zaposleni su pouzdani saradnici, vredni radnici, dobri lideri i veliki sledbenici. Poseduju širok spektar osobina koje je lako primetiti i definisati. Među dobrim radnicima postoje razlike koje je teže objasniti.

Neke od njih izdvajaju kvaliteti koje je teško pronaći. Malo je onih koji od dobrog radnika pređu na sledeći nivo. To su oni izvrsni radnici, koji poseduju retke kvalitete, ili još bolje skup kvaliteta, koji u kombinaciji sa posebnim tipom ličnosti daju sjajne rezultate.

Takav radnik je želja svakog poslodavca, jer samo jedan izuzetan zaposleni može doprineti poslovanju više nego brojni dobri.

Po čemu se razlikuju radnici koji se ističu i koje su osobine dobrog radnika?

U suštini, radnici koji se ističu i dobri radnici poseduju nekoliko zajedničkih crta koje ih čine posebnim u radnom okruženju. Prvenstveno, oni imaju sposobnost da se izdignu iznad prosečnosti putem svoje predanosti, integriteta i neprestanog teženja ka izvrsnosti.

Radnici koji se ističu često su ti koji pokazuju izrazitu odgovornost, ne samo za svoj rad već i za timski uspeh, konstantno donoseći vrednost i doprinos celom timu i organizaciji.

Njihova posvećenost zadacima, kolegama i kompaniji doprinosi jedinstvenoj radnoj dinamici koja podsticajno deluje na celokupno radno okruženje. Pored toga što teže ličnom napretku, oni se takođe brinu i o uspehu celog kolektiva, čineći radno okruženje produktivnijim, harmoničnijim i uspešnijim.

Takođe, važno je napomenuti da dobri radnici poseduju visok nivo emocionalne inteligencije, pokazuju empatiju prema kolegama. To se manifestuje kroz empatiju i razumevanje prema kolegama, kao i kroz sposobnost za efikasnu komunikaciju i rešavanje konflikata.

Njihova prilagodljivost, stalni razvoj i učenje bitni su faktori koji ih pomeraju napred, stavljajući ih u poziciju među 1% zaposlenih koji često ostavljaju najdublji trag u organizacijama.

Ne obaziru se na ograničenja svog radnog mesta

Odlični zaposleni se ne drže striktno svojih zaduženja i obaveza. Osećaju slobodu i odgovornost da prepoznaju potrebu menjanja prioriteta.

Kada zaposleni sâm prepozna važnost situacije i reaguje van okvira svog položaja, to pomera granice i od dobrog stvara izvrsnog zaposlenog. Adekvatno prilagođavanje situaciji, koliko god ona zahtevala iskakanje iz rutine a sve zarad pozitivnog poslovnog ishoda, odlika je samo najizuzetnijih.

Dopuštaju sebi da budu drugačiji

Ekscentričnost je ponekad dobrodošla. Najbolji zaposleni je pomalo komplikovan, ne iskazuje potpuno poštovanje, ili bar ne izgleda tako. Svakako je primetno drugačiji i neobičan, ali na dobar način, jer neobične ličnosti stvari sagledavaju drugačije od većine.

Njima je posao vid zabave, prihvataju ga sa lakoćom, u mogućnosti su da prodrmaju čitav tim i transformišu monotonu atmosferu. Ljudi koji se ne plaše da budu drugačiji prirodno probijaju granice, kreativni su i često mogu da dođu do odličnih ideja.

Znaju kada se treba zaustaviti

Osobe sa neobičnim karakterima su često zabavne, a izvanredni radnici zadržavaju tu osobinu sve dok okolnosti ne zahtevaju suprotan pristup, tačnije dok ne osete da je on potreban. Oni uvek znaju da prepoznaju pravi trenutak i pre ostalih postanu svesni ozbiljnosti situacije.

Kada se pojavi veliki izazov ili stresna situacija, izraziti radnici prestaju da potenciraju svoju ličnost i individualnost već spretno uklapaju svoj doprinos u timski rad. I taj tim pobeđuje. Fenomenalan zaposleni zna kada može da se igra a kada situacija zahteva ozbiljnost.

Prepoznaju kada mogu da prkose a kada je neophodno da se drže toka situacije i povuku. Teško je napraviti dobar balans i samo retki umeju da hodaju po toj tankoj liniji a da se ne okliznu.

Rešavaju probleme kroz razgovor

Najbolji zaposleni su svesni toga da je neke od problema, koje čak i oni imaju na poslu, bolje rešavati u četiri oka. Dobar zaposleni će imati hrabrosti i držati stav, pokušavati da istupi i iznese problem, dok će najbolji to uraditi posle sastanka. Izuzetni radnici su svesni da će takvi postupci pokrenuti oluju i da je ovo kvalitetniji put do rešenja.

Mnogi radnici se ustručavaju da govore na sastancima, čak se ustežu i privatno da iznesu svoje mišljenje. Odličan radnik će pitati stvari na koje zna odgovor ukoliko misli da ostatak tima interesuje odgovor i da će koristiti da ga čuju direktno od nadređenog.

Izuzetni zaposleni imaju uređen osećaj za probleme oko njih, umeju da pokreću važna pitanja čak i kada drugi oklevaju.

Trude se da dokažu kako drugi nisu u pravu

Njihova motivacija je često podstaknuta željom da predoče ostatku sveta kako nisu u pravu. Žena kojoj su rekli da njene sposobnosti vođenja tima nemaju potencijala iz silne želje da dokaže suprotno postaje najbolji tim lider.

Obrazovanje, inteligencija, talenat i veština jesu bitni, ali motivacija i želja ka ostvarenju su presudni. Odlični radnici su povučeni nečim dubljim i ličnijim od čiste želje da posao bude dobro urađen. Imaju intimni cilj koji je najjači pokretač.

Nikada nemojte biti potpuno zadovoljni, uvek može bolje

Nikada ne treba biti potpuno zadovoljan, uvek postoji prostor za poboljšanje. Postoje ljudi koji su retko zadovoljni, ali to im daje podstrek za napredak. Oni kontinuirano usavršavaju, koriguju i unapređuju stvari težeći ka savršenstvu.

Dobri zaposleni prate proces i završavaju ga kako je predviđeno. Izuzetni zaposleni, s druge strane, ne samo da prate proces već aktivno traže načine da ga unaprede.

Njihov cilj nije samo obavljanje posla onako kako se očekuje već da ga izvrše na najbolji mogući način dajući sve od sebe u svemu što rade.

Prepoznajte kompanijske ciljeve kao lične

Za njih posao nije samo sredstvo za ostvarivanje ličnih finansijskih ciljeva, jer duboko razumeju važnost kompanijskih ciljeva i identifikuju se sa njima. Svaki zadatak za njih predstavlja priliku da doprinesu ostvarenju glavnog cilja kompanije. Njihov rad je vođen svestranošću i uvek imaju pred očima krajnji cilj organizacije.

Čak i kada se bave manjim, na prvi pogled nebitnim zadacima, ostaju dosledni idealima kompanije i teže ostvarenju uspeha kompletnog poslovanja umesto samo delova poslova za koje su oni zaduženi. Njihova predanost ide preko granica individualnih ciljeva i postaje sastavni deo kompanijske kulture.

Uvek počinju da rade na vreme

To ne znači da dolaze u firmu tačno u minut već da, kada su na poslu, svoj radni dan počinju odmah i posao koji obavljaju jeste jedina sfera njihovog interesovanja.

Ne kafenišu, ne prepričavaju, niti ogovaraju, ne puše cigarete nekoliko puta dnevno, niti se bave privatnim problemima, već rade. Zaista rade. Koncentrisani su na zadatke, a ne gube vreme i pažnju na neke od brojnih kradljivaca vremena.

Osobine dobrog radnika mogu se u manjoj meri razlikovati u zavisnosti od vrste posla koji obavljaju. Na poslovima koji podrazumevaju na primer stalnu komunikaciju sa kupcima dobrim radnikom će se smatrati onaj ko je otvoren, komunikativan i ljubazan, dok na poslovima koji ne uključuju nikakvu komunikaciju sa klijentima ove osobine radnika neće biti presudne.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Seminar - Razvoj harizme i ličnog imidža 6 principa izgradnje korporativnog imidža na internetu
Plate direktora - zarade od kojih zastaje dah 10 menadžerskih zapovesti
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Menadžment ljudskih resursa.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.