Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Seminar - Kako motivisati zaposlene

Polazeći od činjenice da uspeh jednog preduzeća zavisi od sposobnosti i motivisanosti zaposlenih, a uspeh i motivisanost zaposlenih zavisi od sposobnosti menadžera koji ih vode, možemo zaključiti da ponašanje menadžera u velikoj meri utiče na ponašanje zaposlenih. Dakle, posao menadžera je motivisanje zaposlenih, a to podrazumeva pridobijanje i usmeravanje drugih ljudi da se kreću u određenom pravcu kako bi se ostvarili rezultati.


Očekuju vas sledeće teme:
  • Pojam motivacije. - Definicija motivacije. Koji su osnovni modeli motivacije? Šta predstavlja hijerarhija potreba i koji je njen značaj?
  • Metode motivacije. - Različite metode motivacije. Koji su „recepti" za primenjivanje različitih metoda motivacije?
  • Pohvala i kritika kao sredstvo motivacije zaposlenih. - Šta je pohvala, a šta kritika? Ko i kada treba da ih izgovara?
  • Nagrada i kazna. - Kako nagraditi dobro ponašanje? Kako kazniti loše ponašanje? Kako nagradom i kaznom doći do efikasnijeg rada zaposlenih? Koji su najbolji načini primene nagrade i kazne?
  • Šta demotiviše saradnike? - Najčešće greške rukovodilaca
  • 7 saveta za bolju motivaciju zaposlenih.
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Seminar - Efikasno delegiranje Kako preporuka pomaže da dobijete nove klijente
Verbalna i neverbalna komunikacija u organizaciji Request for Meeting

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.