Postani i ti deo generacije 2019/20

Stilovi komunikacije

Različiti stilovi komunikacije podrazumevaju i različit pristup osobi sa kojom se komunicira. Poznavanje karakteristika tipova ličnosti pomoći će vam da uspostavite bolju komunikaciju. 

Dominantan - Submisivan 

Dominantni tipovi nastoje kontrolisati interakciju, davati naredbe i biti u centru pažnje (koriste se vikom, prekidaju drugog dok govori te nastoje pokazati dominaciju). Sa druge strane, submisivni su tipovi oni koji vole biti tihi, ne žele biti u centru pažnje i nadglasavati druge.

Dramatičan - Rezervisan

Dramatični tipovi pričaju na način prenaglašavanja poruke koju žele preneti. Rezervisani tipovi su tiši, skromniji i skloni razumevanju drugih.

Svadljiv  - Pomirljiv

Svadljivi ljudi su skloni raspravama i dokazivanju. S druge strane se nalaze se osobe koje se mirno i lako sa svime slože.

stilovi komunikacije

Živahan - Neizražajan

Živahni tipovi su oni koji naglašeno koriste neverbalnu komunikaciju kako bi pokazali entuzijazam i privukli pažnju (pokreti tela, mašu rukama i sl.). Sa druge strane nalazi se osoba neizražajnog komunikacijskog stila sa laganim, slabim, mlitavim pokretima.

Opušten - Napet

Opušten stil komunikacije odlikuje osobu koja se preterano ne uzbuđuje, teži uvek imati kontrolu i retko se uzrujava. Suprotan komunikacijski stil ima osoba koja je često napeta, lako izgubi samokontrolu i brzo se uznemiri.

Pažljiv - Nepažljiv

Pažljiv komunikacijski stil osobe karakterišu ponašanja kao što su pažljivo slušanje drugih uz jasne neverbalne znakove (gledanje u oči i položaj tela). Sa druge strane su one osobe koje površno slušaju i ne pokazuju mnogo interesa za ono što im drugi govore.

Ekstravagantan - Konzervativan

Sa jedne strane se nalazi komunikacijski stil koji možemo nazvati ekstravagantnim koji karakteriše osobe koje „upadaju u oko" na upečatljiv način (npr. oni koji nose neobičnu odeću, imaju neobične frizure...). Sa druge strane se nalaze oni koji se „uklapaju u masu", nisu kontroverzni i oblače se konzervativno.

Otvoren - Zatvoren

Ljudi otvorenog komunikacijskog stila slobodno govore o sebi, lako im je prići i pričljivi su. Sa druge strane se nalaze oni koji malo govore o sebi, tajnoviti su i nerado izražavaju svoje mišljenje. Kada su u pitanju ovakvi stilovi komunikacije, potrebno je na odgovarajući način prići ljudima koji su zatvoreniji kako bi se uspostavila odgovarajuća komunikacija

Prijateljski - Neprijateljski

Prijateljski stil imaju one osobe koje se ponašaju veselo, često se smeju i nisu takmičarski orijentisani. Sa druge strane se nalaze komunikacono agresivne osobe.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Briga o kupcima Faze za rešavanje problema koje primenjuju menadžeri
Kako iskoristiti CPA model za širenje mreže partnera Šta ne treba da radite na radnom mestu?
Ako Vas interesuju zanimanja iz ove oblasti pogledajte program: Prodaja i menadžment prodaje i Odnosi s javnošću.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.