Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

9 stilova komunikacije


1. Dominantan - Submisivan

Dominantni tipovi nastoje kontrolisati interakciju, davati naredbe i biti u centru pažnje (koriste se vikom, prekidaju drugog dok govori te nastoje pokazati dominaciju). Sa druge strane, submisivni su tipovi oni koji vole biti tihi, ne žele biti u centru pažnje i nadglasavati druge.

2. Dramatičan - Rezervisan

Dramatični tipovi pričaju na način prenaglašavanja poruke koju žele preneti. Rezervisani tipovi su tiši, skromniji i skloni razumevanju drugih.

3. Svadljiv  - Pomirljiv

Svadljivi ljudi su skloni raspravama i dokazivanju. S druge strane se nalaze se osobe koje se mirno i lako sa svime slože.

4. Živahan - Neizražajan

Živahni tipovi su oni koji naglašeno koriste neverbalnu komunikaciju kako bi pokazali entuzijazam i privukli pažnju (pokreti tela, mašu rukama i sl.). Sa druge strane nalazi se osoba neizražajnog komunikacijskog stila sa laganim, slabim, mlitavim pokretima.

5. Opušten - Napet

Opušten komunikacijski stil odlikuje osobu koja se preterano ne uzbuđuje, teži uvek imati kontrolu i retko se uzrujava. Suprotan komunikacijski stil ima osoba koja je često napeta, lako izgubi samokontrolu i brzo se uznemiri.

6. Pažljiv - Nepažljiv

Pažljiv komunikacijski stil osobe karakterišu ponašanja kao što su pažljivo slušanje drugih uz jasne neverbalne znakove (gledanje u oči i položaj tela). Sa druge strane su one osobe koje površno slušaju i ne pokazuju mnogo interesa za ono što im drugi govore.

7. Ekstravagantan - Konzervativan

Sa jedne strane se nalazi komunikacijski stil koji možemo nazvati ekstravagantnim koji karakteriše osobe koje „upadaju u oko" na upečatljiv način (npr. oni koji nose neobičnu odeću, imaju neobične frizure...). Sa druge strane se nalaze oni koji se „uklapaju u masu", nisu kontroverzni i oblače se konzervativno.

8. Otvoren - Zatvoren

Ljudi otvorenog komunikacijskog stila slobodno govore o sebi, lako im je prići i pričljivi su. Sa druge strane se nalaze oni koji malo govore o sebi, tajnoviti su i nerado izražavaju svoje mišljenje.

9. Prijateljski - Neprijateljski

Prijateljski stil imaju one osobe koje se ponašaju veselo, često se smeju i nisu takmičarski orijentisani. Sa druge strane se nalaze komunikacono agresivne osobe.

 

Autor: Miroslav Zorić

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Stereotipi o timskom radu Mogu li pitanja da budu odgovor?
Strategije pregovaranja sa kupcima 10 menadžerskih zapovesti

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.