Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

9 metoda planiranja marketinga

Marketing plan je putna mapa da sprovedete marketing aktivnosti, ali i standard na osnovu kojeg ćete oceniti ukupnu efektivnost i efikasnost ostvarivanja marketing funkcije u planskom periodu. U marketing planu planirate ko će činiti šta, kada, gde i kako, a sve u cilju pristupanja ciljanom tržištu. Pomaže vam da ocenite povoljne tržišne šanse i resurse, odredite ciljeve marketinga, strategije i taktike kao i način provere i kontrole.

Postoji mnogo metoda planiranja marketinga. Devet najznačajnijih su:

1. Swot analiza

Strengths (snage)
Weakness (slabosti)
Opportunities (prilike)
Threats (pretnje)

Predstavlja jedan od najpopularnijih metoda marketing planiranja. Primenom ovog metoda marketing planiranje zasniva se na analizi internog okruzenja (snaga i slabosti) i eksternog okruženja (pretnji i šansi).

Postoje 4 strategije swot matrice:

 • WT (slabosti - pretnje) usmerena na minimiziranje slabosti i pretnji
 • WO (slabosti - prilike) pokušava da minimizira slabosti i maksimizira prilike
 • ST (snage - pretnje) pokušava da maksimizira snage, uz minimiziranje pretnji
 • SO (snage - prilike) cilj je aktivirati raspoložive snage da bi se iskoristile povoljne šanse na tržištu.


2. Matrica analize pretnji i šansi

Njenom izradom se stvaraju uslovi za sagledavanje položaja preduzeća na tržištu. Od marketing menadžera se zahteva da utvrdi pregled pretnji sa kojima se preduzeće suočava, kao i da utvrdi povoljne prilike na tržištu proizvoda i usluga.

3. Strukturna analiza grane

Prema ovom metodu profitni potencijal grane, određen je interakcijom sledećih faktora:
 

 • uslovi ulaska/izlaska,
 • pregovaračka moć dobavljača,
 • pregovaračka moć kupca,
 • položaj proizvoda supstituta i
 • intenzitet rivalstva među konkurentima u grani.


4. Lanac vrednosti


Ovaj metod se koristi za identifikaciju potencijalnih konkurentskih prednosti preduzeća. Njega čine 9 strategijskih poslovnih aktivnosti od kojih su 5 primarne, a ostale 4 čine podržavajuće aktivnosti. Primarne aktivnosti su: ulazna logistika, operacije, izlazna logistika, marketing i prodaja i potrošački servis. Sekundarne aktivnosti su: infrastruktura firme, upravljanje ljudskim resursima, razvoj tehnologije i nabavka.

6. PIMS program (Profit Impact of Market Strategy)

Temelji se na utvrđivanju relacije odnosa između niza strategijskih opcija i profitabilnosti. U praski se pokazao korisnim za izbor pravaca akcija marketinške aktivnosti.

6. Metod životnog ciklusa proizvoda i grane

Zasniva se na aproksimaciji kretanja obima prodaje i profita kroz faze: uvođenja, rasta, zrelosti i opadanja proizvoda.

7. Metod klasifikacije proizvoda 

Bazira na doprinosu proizvoda rastu i profitu preduzeća. Postoji tzv. "mapa proizvoda" koja obuhvata: buduće nosioce rasta, sadašnje nosioce rasta i profita, dosadašnje nosioce rasta, proizvode koji se još prodaju i neuspele proizvodne projekte.

8. Metod prelomne tačke

On se koristi za planiranje prihoda, troškova, zone dobitka i gubitka u zavisnosti od ulaganja u pojedine instrumente marketing miksa.

9. PEST analiza

PEST je akronim nastao od sledećih reči:

 • Politički faktori
 • Ekonomski faktori
 • Socio-kulturološki faktori
 • Tehnološki faktori


Dakle, PEST analiza se bavi proučavanjem okruženja kroz analizu političkih, ekonomskih, socio-kulturoloških i tehnoloških faktora.

 


Autor: Miroslav Zorić

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
9 uloga u timu “Preduzeće koje uči”
Marketing miks Poslujte, ali sa osmehom

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.