Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Timski rad

Šta su timovi?
Male društvene grupe u organizacijama se nazivaju timovima. U njima postoje formalne i neformalne veze, a ima i onih timova u kojima postoji i formalna i neformalna organizacija. Formalne timove ili grupe planski formiraju menadžeri u organizaciji i oni su, kao takvi, sastavni deo formalne organizacione kulture.

Osam koraka do boljeg timskog rada
Rezultati ne dolaze preko noći. Svaki tim prolazi kroz određene faze prilagođavanja, bilo da svi članovi tek počinju s radom ili pak da je u tim došao novi član. Ako se pokaže da i vaš tim ne postiže rezultate kako ste planirali, budite strpljivi. Do potpune efikasnosti i rezultata u timu potrebno je da prođe određeno vreme.

Organizacija i upravljanje timovima
U uslovima savremenog poslovanja jedna od najvažnijih veština koju menadžer ljudskih resursa treba da poseduje je organizacija i upravljanje timovima. Organizacije se sve više oslanjaju na timove u rešavanju zahteva koji se pred nju postavljaju i zato je dobra selekcija članova tima veoma važna za njeno optimalno funkcionisanje.

Stereotipi o timskom radu
Još na fakultetu učili smo kako je timski rad osnova svake dobre organizacije. Iako je to u većini slučajeva tačno, postoje i određeni stereotipi vezani za timski rad.

 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se