Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Organizacija i upravljanje timovima

// Kutak za menadžere i HR menadžere

U uslovima savremenog poslovanja jedna od najvažnijih veština koju menadžer ljudskih resursa treba da poseduje je organizacija i upravljanje timovima. Organizacije se sve više oslanjaju na timove u rešavanju zahteva koji se pred nju postavljaju i zato je dobra selekcija članova tima veoma važna za njeno optimalno funkcionisanje.

Da bi selekcija bila adekvatno sprovedena važno je o timu razmišljati kao o grupi čiji članovi imaju komplementarne veštine i okupljeni su oko zajedničke svrhe za čije su ostvarenje podjednako odgovorni. Timovi se razlikuju od drugih grupa jer su odgovornost, učinak i privrženost svrsi zajednički. Timski rada ima jako motivaciono i sinergetsko dejstvo na ponašanje i angažovanje zaposlenih.

Dobar tim karakteriše visoka grupna kohezija - visok stepen pridržavanja grupnih normi i pravila. Optimalni broj članova u timu je od 3 do 8.

Da bi osoba mogla da postane član tima mora da poseduje osobine „timskog igrača“. Ove osobine proizilaze iz osnovnih dimenzija timskog rada, a to su:

 • Adaptabilnost – korišćenje informacija kako bi se strategija tima prilagodila okolnostima.
  Osobine:
  fleksibilnost, sklonost da se pomogne drugima, pružanje podrške.
 • Zajednička svest o situaciji – deljenje znanja o spoljašnjem i unutrašnjem okruženju tima.
  Osobine:
  timska svesnost, sklonost ka deljenju informacija.
 • Praćenje performansi i fidbek – članovi tima daju, traže i prihvataju fidbek vezan za timske zadatke.
  Osobine:
  sposobnost za praćenje performansi, pružanje fidbeka i vršenje korekcija na osnovu fidbeka.
 • Tim menadžment – članovi tima usmeravaju i koordiniraju aktivnosti, dodeljuju zadatke, planiraju, organizuju i motivišu druge članove tima.
  Osobine:
  menadžerske sposobnosti, sposobnost motivisanja, planiranja i postavljanja ciljeva.
 • Interpersonalni odnosi – članovi tima održavaju optimalne odnose razrešavanjem konflikta, kooperacijom i podizanjem morala.
  Osobine:
  veština rešavanja konflikta, kooperativnost i veština podizanja morala.
 • Koordinacija – članovi tima organizuju i raspoređuju resurse i aktivnosti kako bi osigurali da zadatak bude na vreme izvršen.
  Osobine:
  organizacione sposobnosti, upravljanje vremenom, upravljanje aktivnostima.
 • Komunikacija – efikasna razmena informacija među članovima tima.
  Osobine:
  sposobnost za traženje, prijem i davanje informacija, davanje priznanja i afirmisanje.
 • Donošenje odluka – članovi tima integrišu informacije, identifikuju alternative, biraju rešenja i procenjuju rezultate.
  Osobine:
  procena, evaluacija, rešavanje problema.
Osim osobina koje osobu čine „timskim igračem“ i treba da budu zajedničke svim članovima u okviru svakog tima treba da postoji podela uloga kako bi se obezbedila komplementarnost. Uloge u timu se dodeljuju prema specifičnim sposobnostima i sklonostima članova, a to su: koordinator, radnik u timu, specijalista, kreativac, dizajner, finišer, operater, procenjivač, podstrekač.
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako rad od kuće pomaže da se poveća produktivnost i kvalitet zaposlenih Svesnost o procesima mišljenja
Šta je biznis plan? Kako vam Cloud tehnologija pomaže da efektno (i timski) izvršavate ključne poslove

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.