Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Šta je Search Engine Marketing (SEM)?

Da bi biznis bio uspešan, neophodno je osmisliti dobru promotivnu strategiju. To je naročito važno ukoliko poslujete na internetu. U tom slučaju je potrebno da primenite znanja iz oblasti Search Engine Marketinga (SEM). Reč je o skupu metoda plaćenog i organskog promovisanja veb-sajtova.  

Šta je Search Engine Marketing SEM marketari

Kako se broj sajtova povećavao, javila se potreba da se olakša njihova pretraga. Upravo je to glavna uloga pretraživača koji su postali neizostavni deo interneta. Kako se slične informacije mogu pronaći na više mesta, osmišljen je sistem koji rangira sajtove po kvalitetu.

Rangiranje sajtova je otvorilo mogućnost zarade jer se vrlo brzo pokazalo da su najposećeniji sajtovi oni koji se nalaze na prvoj strani rezultata. Kako ne mogu svi da se nađu u samom vrhu na organski način, druga opcija je oglašavanje. Na ovaj način svako je mogao da konkuriše za čelnu poziciju u rezultatima pretraga.

Kako je internet oglašavanje dobijalo na važnosti, tako je konkurencija za oglase za najpopularnije ključne reči u pretragama bila veća. Danas je oglašavanje u pretragama izuzetno važna stavka svake moderne kompanije. Da bi se postigli očekivani rezultati, koriste se metode poput Search Engine Marketinga. Ova marketinška grana se bavi kombinovanjem organskih i plaćenih metoda kako bi se ostvarili ciljevi kompanije kada je online promocija u pitanju.

Šta je Search Engine Marketing?

Svaka važnija firma na svetu prezentuje sebe na internetu kroz zvanični sajt. On predstavlja polaznu tačku za sve marketinške aktivnosti na internetu. Zato je važno da ova veb-prezentacija bude odlično optimizovana, tj. da sadrži relevantan sadržaj koji će skrenuti pažnju kupcu. Da bi se postigao željeni efekat, neophodno je da sajt bude dobro rangiran u Google pretragama. Naravno, postoje i drugi pretraživači, ali kako Google dominira tržištem, glavni fokus je na njemu.

Ukoliko želite da se brzo nađete u samom vrhu, neophodno je da to platite pretraživaču. Google, kao najuticajniji pretraživač, zarađuje milijarde dolara od plasiranja reklama. Ipak, plaćanje je samo deo kompleksne SEM strategije.

Kako mnogo toga zavisi upravo od rezultata pretraga, SEM se sve više naziva i Search Marketing. Iako je optimizacija sajtova i dalje izuzetno važna, kada je SEM u pitanju, PPC postaje sve bitniji. Iz tog razloga se Search Engine Marketing sve više povezuje pre svega sa plaćenim metodama promocije.  

Treba naglasiti da je kombinacija oglašavanja na internetu i optimizacije sajtova i dalje najbolja metoda za dugoročni razvoj poslovanja. Zbog toga se od SEM stručnjaka očekuje da odlično poznaje obe metode digitalnog marketinga.

Kako biti u vrhu Google pretraga?

Iako postoje mnogi drugi pretraživači (Bing, DuckDuckGo, Yandex, Yahoo, Ask.com…), Google ima dominantnu poziciju na svetskom tržištu. Iz tog razloga praktično sve aktivnosti promocije sajta polaze od ovog search enginea. Jedan od prvih koraka pri pozicioniranju sajta je SEO optimizacija. To podrazumeva seriju aktivnosti koje će omogućiti sajtu da se na prirodan način pozicionira u rezultatima pretraga.

Postoje razne tehnike za optimizovanje sajta, a one se mogu grupisati na osnovu toga kako se poštuju pravila. Treba znati da nisu sve metode u SEO optimizaciji dobre, iako se to isprva može tako učiniti. U skladu sa tim, postoje tri osnovne podele optimizacije u zavisnosti od toga koliko se poštuju pravila: white hat, gray hat i black hat.

White hat SEO

White hat SEO tehnika znači da tokom rada na sajtu poštujete sva pravila koja je postavio Google. Reč je o najboljoj tehnici jer predstavlja dugoročno najefikasniju optimizaciju sajta. To znači da se tokom rada kreira kvalitetan i originalan sadržaj, da linkovi vode ka srodnim stranicama i da se pritom koriste adekvatne ključne reči.

Zbog svega toga je jasno da najuspešniji SEO eksperti preporučuju isključivo korišćenje white hat metoda optimizacije. I dok druge metode mogu doneti neke kratkoročne rezultate, reč je o rizičnom pristupu koji sa sobom povlači stroge sankcije. Zato je najbolja odluka osloniti se na kvalitet sajta, a ne kratkoročne trikove.

Black hat SEO

Black hat, tj. crni šešir, u kaubojskim filmovima bio je sinonim za loše momke, pa se ta karakterizacija prenela i na SEO svet. Čim ovu SEO tehniku poredimo sa negativcima, jasno je da zalazimo u zonu visokog rizika po sajt.

Black hat tehnike se koriste kada neko želi da prevari sistem, tj. Google. To znači da radi sve kako bi se lažno predstavilo da je sajt kvalitetan. I dok je u početku bilo teško razdvojiti „žito od kukolja”, današnje metode provere su mnogo efikasnije. To znači da se prevare primete vrlo brzo, nakon čega Google sankcioniše sajt. Kazne mogu biti loše rangiranje, pa čak i kompletno brisanje iz pretraga! Jasno je da sajt koji nije vidljiv na Google praktično ne postoji.

Gray hat SEO

Gray hat metoda optimizacije predstavlja „sivu zonu”. To znači da u ovu grupu spadaju aktivnosti koje nisu zabranjene, ali ni dozvoljene. Dakle, korišćenje nekih gray hat strategija neće dovesti do sankcija, ali niko ne garantuje da Google neće takve aktivnosti sankcionisati u bliskoj budućnosti.

Reč je o metodama koje mogu višestruko da se isplate ako umete da ih primenjujete na pravi način. Mišljenje o ovim strategijama se razlikuje među SEO stručnjacima, ali ono u čemu se slažu je da rizik svakako postoji. Imajte na umu da ovde ipak govorimo o taktikama koje su na pola puta do onih zabranjenih, black hat SEO tehnika.

SEM marketing poslovni laptop

Pravilna SEO optimizacija sajta 

Kada se govori o optimizaciji, ona se deli na tri vrste: tehnički SEO, on-page SEO i off-page SEO. Svaki od ovih procesa je važan za ukupan rezultat, pa zapostavljanje nekog od njih može imati ogroman uticaj na rangiranje sajta.

Tehnički SEO

Cilj ove vrste optimizacije je briga o tehničkom kvalitetu sajta. Googleu je važno da sajt poštuje određene standarde kako bi se dobro pozicionirao u pretragama.

Brzina sajta
Ova stavka je izuzetno važna kada je rangiranje sajta u pitanju. To znači da slike i tekst moraju da se brzo učitavaju, kao i svi ostali elementi na stranicama. Da bi se to postiglo, fotografije i ostali grafički elementi moraju da budu adekvatne veličine.

Za brzinu učitavanja je važan i hosting, tj. kvalitet servera na kom je sajt smešten. Kvalitetan hosting može da podnese veliki broj poseta a da ne dođe do „pada” sajta. To je posebno važno za e-commerce sajtove koji sadrže veliki broj stranica i fotografija, ali i za sajtove koji privlače veliki broj posetilaca. U tom slučaju su brzina i stabilnost od ključne važnosti, čega je svestan i sam Google.

SSL
Bezbednost korisnika i njihovih podataka je vrlo bitna Googleu. Zbog toga je veoma važna stavka SSL (Secure Socket Layler), koji predstavlja enkripciju veze između servera i internet browsera.

Reč je o enkripciji između servera i internet pregledača i podrazumeva one sajtove čiji URL počinje sa https://. Google je počeo da favorizuje u pretragama stranice koje imaju ovu enkripciju, smatrajući da su sigurniji.

Responzivnost sajta
Naredni Google kriterijum koji se preporučuje da bude ispoštovan tiče se responzivnosti sajta. Naime, sajtovi bi trebalo da budu mobile-friendly, odnosno da se lako i pregledno prikazuju na ekranima smart telefona i tableta.

Responzivni sajtovi su u velikoj prednosti u odnosu na one koji dobro izgledaju samo u desktop varijanti. Google je svestan da korisnici većinski surfuju internetom putem mobilnih uređeja, pa odatle i insistiranje na ovoj stavci.

Ovde smo pomenuli samo deo elemenata koji čine tehnički SEO. Konačna lista stvari koje je moguće istražiti je podugačka, a sa razvojem tehnologija se dodatno produžava. Zbog toga je važno biti uvek u korak sa novim trendovima kako bi se sajt održao na samom vrhu.

On-page SEO

Sledeći korak u procesu optimizacije je on-page SEO. Ovde je reč o kategoriji koja se odnosi na usavršavanje samog sadržaja sajta. Da bi se izvela uspešna on-page SEO optimizacija, potrebno je ispoštovati brojne metode i pravila. Jedan od najvažnijih kriterijuma je kvalitetan sadržaj sa adekvatnim i dobro upotrebljenim ključnim rečima.

Iako je reč o veoma kompleksnoj oblasti, čak i početnici mogu dosta učiniti na unapređenju sajta ako poštuju određena on-page SEO pravila.

  • Page Title – naslov stranice predstavlja izuzetno važan on-page element. Vrlo je bitno da se u naslovu stranice nađe ključna reč. Primera radi: Vodič kroz Search Engine Marketing za početnike, u kojoj je ključna reč Search Engine Marketing 
  • Meta Description – kratak opis stranice koji se prikazuje u rezultatima pretrage.
  • Struktura URL-a – adresa stranice u kojoj bi bilo dobro da postoji ključna reč ili neka njena varijacija.
  • Kvalitetan sadržaj – jedna od najvažnijih stavki bez koje ne vredi ni započinjati optimizaciju sajta. Važno je da sadržaj bude relevantan, originalan i u skladu sa tematikom sajta. Koliko je bitno napisati kvalitetan i koristan sadržaj, toliko je bitno i da on bude prezentovan na adekvatan način kako bi bio lakši za čitanje i za pretragu. Tekst koji se postavlja na strani trebalo bi da bude organizovan u manje pasuse, razdeljen podnaslovima, sa pravilnom upotrebom ključnih reči (i njihovih varijacija).
  • Podnaslovi u tekstu – stvaraju veću preglednost i pomažu čitaocu da se lakše snađe u tekstu. U pojedinim podnaslovima trebalo bi postaviti ključnu reč ili neku njenu verziju. Podnaslovi se označavaju sa h2, h3, h4 itd.
  • Linkovanje – povezivanje stranica na sajtu naziva se interno linkovanje. Ono služi da se posetiocu sajta skrene pažnja na slične sadržaje. Interno linkovanje je bitno jer ono prikazuje pretraživaču sajta da je sajt na pravi način povezan. Uz interne, poželjni su i eksterni linkovi, kojima se ukazuje na sadržaje sa drugih sajtova od autoriteta, a koji su bliski obrađivanoj temi.
  • Optimizacija za mobilne uređaje posebno je bitna poslednjih nekoliko godina, jer sve veći broj ljudi pristupa internet pretraživaču preko mobilnih uređaja. Zato je potrebno da sajt bude optimizovan za male ekrane telefona i tableta.
  • Optimizacija fotografija podrazumeva unošenje opisa slike (alt teksta), naslova i pravilno nazivanje fotografije. Ovo unošenje opisa može doprineti boljem rangiranju stranice u pretragama.

Off-page SEO

Poslednji korak ka boljoj optimizaciji sajta tiče se tehnika koje imaju veze sa off-page SEO optimizacijom. Dakle, kada je postavljen kvalitetan sadržaj na sajt, može se pristupiti aktivnostima van sajta, koje se dovode u vezu sa promocijom sadržaja. Takođe, relevantnost mogu da pruže kvalitetni linkovi sa drugih referentnih sajtova.

Osnovna off-page SEO aktivnost je link building ili kreiranje linkova na drugim sajtovima ka vašem sajtu. Najbolji vid link buildinga bilo bi stvaranje prirodnih linkova, odnosno onih linkova koji su nastali kada je neko na svojoj stranici (jer mu se svideo vaš sadržaj) postavio link koji vodi ka vašoj stranici.

Pored pomenutih, još neki od načina dolaženja do linkova mogu biti oni koji su dobijeni plaćanjem ili samostalnim postavljanjem na forumima, u komentarima tuđih tekstova i sl. Međutim, sa ovakvom backlink taktikom treba biti oprezan, jer Google u načelu ne gleda blagonaklono na ovakve tehnike.

SEM ekspert rad na projektu

Search Engine Marketing i plaćeno oglašavanje

Search Engine Marketing (SEM) odnosi se na kreiranje plaćenih kampanja, koje se uglavnom plasiraju u okviru rezultata pretrage. Ovde se može govoriti o oglasima koji su plaćeni da bi bili vidljivi i u kojima se naplaćaju klikovi korisnika, broj pregleda (primer u video-oglasima), akvizicija itd.

Ovim putem sajt koji je tek napravljen može vrlo brzo početi da se kotira na samom vrhu pretrage za relevantnu reč. Kombinacija dobre SEO optimizacije i ovog vida oglašavanja može se vrlo brzo isplatiti.

Svrha oglasne kampanje je da privuče posetioce na internet prezentaciju vašeg poslovanja. Zainteresovani za ponuđeno u oglasu verovatno će kliknuti na link koji vodi ka strani (landing pageu) na kojoj se reklamira proizvod/usluga. Ukoliko je stranica kvalitetno urađena, a ponuda primamljiva posetiocu, kupovina ili neka druga akcija, veće su šanse da će posetilac izvršiti ono što biste želeli.

Neki poziv na akciju bi mogao da bude kupovina proizvoda/usluge, prijava na email listu, popunjavanje ankete itd. Međutim, ukoliko posetioci razočarano napuste landing stranu, PPC marketing, ali i bilo koji drugi vid plaćenog oglašavanja, biće uzaludan.

Platforme za oglašavanje na internetu

Kako biste uspešno napravili marketinšku kampanju na internetu, neophodno je da uspešno vladate marketinškim tehnikama, ali i da znate da koristite platforme za oglašavanje. Razlikujemo više platformi, a ovom prilikom skrenućemo pažnju na one najpopularnije koje su dominantne na tržištu, a koje nude odlična rešenja za različite vrste biznisa.

Google Ads je dominantna platforma preko koje se može uspešno oglašavati na internetu. Recimo samo da Google search svaki dan izbaci oko milijardu rezultata pretraga, te ne čudi što je ovo jedna od dominantnijih platformi za oglašavanje i što iza sebe ostavlja konkurenciju kada je u pitanju oglašavanje za najpopularnije ključne reči.

Microsoft Ads je platforma za internet oglašavanja na Bing i Yahoo pretraživačima. S ciljem da postanu konkurentniji na tržištu, ove dve kompanije omogućile su kreiranje kampanja za oba search enginea.

Ako se govori o stepenu popularnosti, pomenuta dva pretraživača još uvek ne mogu da se mere sa Googleom, mada u određenim slučajevima neke njihove pogodnosti dolaze u prvi plan. Tako se, na primer, Bing najviše koristi u Americi, a tu je i razlika u ceni i manja konkurencija za određene ključne reči.

Facebook Ads je oglašivačka platforma najveće društvene mreže na svetu. Pored društvene mreže Facebook, u sastavu kompanije nalazi se i društveni medij Instagram, čiji se broj korisnika iz dana u dan povećava. Zahvaljujući brojnim ličnim podacima o korisnicima mreža i medija koje ova platforma poseduje, moguće je precizno filtriranje oglasa, tako da se oni prikazuju onoj grupi ljudi koju takav oglas može interesovati. Drugim rečima, oglasi se mogu prikazivati ljudima sa određene lokacije, određenog pola, godina zanimanja itd.

AdRoll je platforma koja retargetuje ljude preko banera, sa idejom da im se dodatno predstavi sadržaj za koji mogu biti zainteresovani. U okviru ove platforme za oglašavanje postoji veliki broj sajtova na kojima se može oglašavati, a pored toga moguć je i prikaz u okviru Googlea i na društvenim mrežama.  

SEM – ako razmišljate o reklamiranju na internetu

SEM je odličan skup tehnika za rangiranje i promovisanje sajta, proizvoda i usluga. Postizanje odličnih rezultata poslovanja na internetu moguće je ukoliko organski rast sajta kombinujete sa kvalitetnim reklamnim kampanjama.

Sa pravim pristupom moguće je dostići odlične rezultate u pretragama, što će se direktno odraziti na pozitivno poslovanje. Na taj način će se uložena sredstva višestruko vratiti i omogućiti proširenje biznisa. Zato se preporučuje sticanje ekspertskih znanja iz oblasti online marketinga. Uz pravi pristup, Search Engine Marketing je fantastičan saveznik u razvijanju biznisa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.