Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Kako sistematizovati poslovni proces?

// Kutak za preduzetnike
1. Odrediti proces za sistematizaciju i potreban tim za izvršavanje

2. Uraditi brainstorming procesa (zajedno sa timom)
• Koje je trenutno iskustvo? U kojim situacijama je proces funkcionisao idealno? Koji su razlozi zbog kojih je proces u tim situacijama funkcionisao idealno? Komentari? Moguća pravila koja se mogu izvući na osnovu prethodnog iskustva?
• Koji je glavni cilj sistematizacije procesa?
• Koje su ključne tačke procesa? Koji su glavni izazovi, prepreke procesa? Šta smeta u trenutnom procesu?
• Šta može da se ubrza, optimizuje, standardizuje, popravi, pojednostavi, poboljša? Kako? Ideje?
• Koje su aktivnosti potrebne za izvršavanje procesa? Koji je redosled aktivnosti potrebnih za izvršavanje procesa?
• Koliko je ljudi u timu koji izvršava proces? Kako su članovi tima podeljeni po aktivnostima procesa?


3. Napraviti opšti plan procesa
• Cilj sistematizacije procesa
• Aktivnosti i redosled
• Ključne tačke procesa
• Tim i odgovornosti

4. Odrediti potrebne procedure (zajedno sa potrebnim delom tima)
• Da li su aktivnosti procesa maksimalno brze, standardne, optimizovne, jednostavne, efektne, efikasne?
• Koja je najbolja procedura za izvršavanje tih aktivnosti?
• Kako obezbediti najpouzdanije izvršavanje tih procesa po definisanoj proceduri?
• Kako, kad, gde i ko izvršava procedure?

5. Odrediti podatke za praćenje (zajedno sa potrebnim delom tima)
• Koji podaci se trebaju pratiti kako bi mogli meriti rezultate procesa?
• Kako, kad, gde i ko izvršava:
a. Zapisivanje podataka
b. Skupljanje podataka
c. Unošenje podataka na zbirno mesto
d. Analiziranje podataka


6. Napisati procedure

7. Napraviti forme za praćenje podataka

8. Napraviti plan redovne analize procesa
• Šta, kako, kad, ko i gde analizira u vezi sa procesom?
• Odrediti plan korektivnih akcija

9. Komunicirati dobijenu viziju sa timom, podeliti pisane materijale, primeniti sistematizovan proces i redovno uzimati povratne informacije od članova tima

Markmillan
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
9 faza pripreme za preduzetništvo i otvaranje firme Šta ne treba da radite na radnom mestu?
Kako da predvidite buduću tražnju? Četiri načina da pokrenete svoju kreativnost

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.