Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

English Language Upper-Intermediate

Nakon završenog English Language Intermediate nivoa, možete tečno da razgovarate na engleskom jeziku o najrazličitijim temama iz svih oblasti. Takođe, možete učestvovati na sastancima, raditi u firmi gde se govori engleski i pisati o različitim temama. Ovaj nivo daje i pregled najvažnijih gramatičkih jedinica na detaljan način, tako da ćete nakon ovog nivoa imati odlično znanje gramatike, na primeru engleskog jezika to podrazumeva sve od vremena, kondicionala, modalnih glagloa, do neupravnog govora i pasiva.

Na ovom nivou moguće je razumevanje i složenijih tekstova, jer iako postoje reči koje su nepoznate, na osnovu konteksta može da se razume suština. Polaznik je sposoban da vodi složene razgovore, da gramatiku upotrebljava perfektno i da sa dosta samopouzdanja komunicira na engleskom jeziku i na pisanom i na usmenom nivou. Što više razgovarajte, koristite jezik što više i u svakodnevnom govoru i ukoliko i pravite greške one treba da budu minimalne. Ovaj nivo jezika odgovara B2 nivou poznavanja engleskog jezika. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programMenadžment ljudskih resursa i Finansijski menadžment.

Opis i cilj kursa

English Language Upper-intermediate kurs je viši srednji kurs engleskog jezika, koji vam omogućava da uspešno komunicirate, što uključuje i razumevanje i usmeno izražavanje na engleskom jeziku.

Takođe, moći ćete da vodite i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju na engleskom sa govornikom kome je engleski maternji jezik, kao i sa sagovornicima sa drugih govornih područja.

Vaš pisani engleski jezik tokom ovog kursa dobija formu gotovo nalik onoj kod izvornih govornika engleskog jezika – ona postaje pravilna, čista i na visokom nivou.

Cilj kursa je da vas potpuno osposobi za vođenje razgovora u vezi sa velikim brojem različitih tema, kao i za izdvajanje najvažnijih činjenica iz tekstova na engleskom jeziku i razumevanje detaljnih uputstava.

Takođe, moći ćete samostalno da pišete tekstove i pisma vezane za netipične teme, kao i da bez problema hvatate beleške u situacijama kada neko govori na engleskom jeziku.

Kurs English Language Upper-Intermediate će vam odgovoriti na pitanja:

Da li se i na ovom nivou obrađuje gramatika?

Da, naravno. Kao i na svakom nivou i na ovom se obrađuje gramatika, s tim što su na ovom nivou u pitanju finese. Više će se obrađivati izuzeci od pravila (specifične situacije u kojima se neko vreme koristi). Ukoliko neko nije završio Intermediate nivo, biće mu od velike koristi da obnovi gradivo na ovom nivou. Na ovom nivou u jednom modulu se obrađuju sva sadašnja vremena, u drugom sva prošla vremena itd. Pored standardnih vremena u engleskom jeziku, obrađivaće se i idiomi, frazalni glagoli i članovi, kao i indirektan govor i pasiv koji se u velikoj meri koriste kako u konverzaciji tako i u pisanju.

Šta sve dobijamo od materijala za učenje na Upper-Intermediate nivou?

Kurs Upper-Intermediate ima interaktivne lekcije podeljene po modulima, testove napredovanja (gramatika, vokabular, razumevanje pročitanog), video i audio materijal, podršku profesora i naravno igrice. Posle svakog modula dostupne su igrice kako biste na što zanimljiviji način proverili naučeno (spajanje, kviz, razvrstavanje po kategorijama, tačno ili netačno, anagrame, udari krticu, lavirint, aviončiće, vešala, redosled reči u rečenici i još mnogo toga). Posle svake odigrane ’’partije’’ možete da vidite, ukoliko želite, na kom ste mestu plasirani. Pored standardnih multimedija, kurs nudi i animiran video materijal u kome su na interesantan način prikazane svakodnevne situacije i upotreba vremena o kom ste u datom modulu učili.

Koja znanja podrazumeva Upper-Intermediate nivo?

Polaznik na ovom nivou ima napredno znanje jezika u svim kategorijama (pisanje, govor, gramatika). Fluentnost govora je na visokom nivou. Ukoliko se i napravi greška u govoru ona nije toliko primetna. Razgovor sa osobama kojima je engleski jezik maternji ne predstavlja nikakav problem. Rečenice koje se koriste su složene i lepo povezane, razgovor teče bez ikakvih problema.

Na ovom nivou polaznik može da sluša o apstraktnim temama da o njima da svoje mišljenje u pisanoj ili usmenoj formi, može da prati predavanja na engleskom, da učestvuje u diskusijama. Kada je čitanje u pitanju, polaznici koji pohađaju ovaj nivo mogu da razumeju i složenije tekstove iako im možda nisu sve reču poznate, ali na osnovu konteksta im je sve razumljivo. Upper-Intermediate nivo podrazumeva da polaznik sam može da napravi poslovnu prezentaciju na engleskom, da napiše duži tekst na engleskom i da je pritom upoznat sa pravopisom i da se trudi da ne pravi greške, a ukoliko ih i napravi te greške su minimalne. Na ovom nivou polaznik piše žalbe, molbe, eseje. Što se slušanja tiče polaznik koji pohađa ovaj kurs može da prati bez problema TV i radio programe, podkaste, filmove, predstave, vebinare, predavanja na engleskom itd.

Kako da vežbam konverzaciju?

Kada je u pitanju konverzacija, bilo koji jezik, neophodno je da se engleski koristi svakodnevno, 24/7. Slušajte što više na engleskom (sve što vas interesuje, pesme, dokumentarne emisije, emisije o šminkanju, popravkama motora…). Što više materijala unosite, više ćete znati i u jednom momentu početi da razmišljate na engleskom što je krajnji cilj. Najbolje je da pronađete nekoga sa kim možete da pričate na engleskom. Taj razgovor može da bude na nekom forumu, u pisanoj formi, ali može da bude i uživo. Ono što je takođe jako bitno je da se ne opterećujete previše pravilima, možda zvuči čudno, ali ako budete previše razmišljali o pravilima, ona će vas blokirati i sprečiće vas da pričate. Na ovom nivou svakako imate dovoljno znanja i samopouzdanja da krenete u avanturu, opustite se i pričate bez ikakvih sprega na engleskom!

Plan i program kursa

Modul 1 – Present Tenses

Present Tenses

Five (serious) symptoms of Facebook addiction

Welcome to the 'weisure' lifestyle

Modul 2 – Past Tenses

Past Tenses

Job Interview

Modul 3 – Articles

Articles

Digital Heaven

Modul 4 – Countable and Uncountable Nouns

Countable and Uncountable Nouns

The Power of Advertising

Modul 5 – Expressing the Future

Expressing the Future

Future Perfect and Future Continuous Tense

The Future of the Workplace

Modul 6 – Relative Clauses

Relative Clauses

Participle Clauses

Clauses of Purpose

Everyone is born creative, but it is educated out of us at school

Modul 7 – Gerund and Infinitive

Gerund and Infinitive

Three Ways to Remain Productive When Working from Home

Modul 8 – Modals

Modals

Past Modals

None of us is as smart as all of us

The Mysteries of Stonehenge

Modul 9 – The Passive

The Passive

Passive Constructions with Say, Believe...

Computer/Internet Addiction Symptoms, Causes and Effects

Modul 10 – Reported Speech

Reported Speech

Work related age discrimination

Modul 11 – Conditionals

Conditionals

Life before smartphones It was OK to be vague about things

Modul 12 – Idioms

Idioms

The Road to Success

Modul 13 – Phrasal verbs

Phrasal verbs

Phrasal verbs in the news

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se