Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

English Language Intermediate

English Language Intermediate je već ozbiljniji nivo poznavanja jezika i podrazumeva da kandidat može da se snađe u većini svakodnevnih situacija, bez većih problema. Nakon završenog prethodnog nivoa, polaznici imaju uvid u osnove gramatike jezika, kao i u vokabular iz mnogih oblasti. U suštini, nakon ovog nivoa polaznici mogu da objasne na stranom jeziku sve vezano za njihov privatni život, teme koje ih interesuju, posao i slično. Takođe, na ovom nivou se radi i na pisanju, kako formalnih, tako i manje formalnih eseja, mejlova i slično.

Gramatika se proširuje, uči se slaganje vremena i njihova što preciznija upotreba u praksi. Uči se i formalna komunikacija, pišu se zvanični mejlovi, pisma, dopisi. Osposobljeni ste da iznosite apstraktna mišljenja i da diskutujete na različite teme, kao i da jasno razumete i ozbiljnije razgovore ljudi kojima je engleski jezik maternji i da se uključite u njih. 

Bez problema možete čitati časopise i literaturu na engleskom jeziku. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentMeđunarodno poslovanje i Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa

Na nivou English Language Intermediate počinju da se izražavaju složenije misli i stavovi, obrađuju se tekstovi iz različitih oblasti (nauke, sociologije, IT oblasti itd). Vokabular je znatno zahtevniji nego na prethodnom, tj. Pre-intermediate nivou. Obrađuju se sva vremena u engleskom jeziku sa njihovom širom primenom.  

Osnovni cilj ovog kursa je da vas osposobi da izražavate svoje mišljenje u vezi sa apstraktnim temama, kao i da razumete različite instrukcije na engleskom jeziku.

Nakon što prođete ovaj kurs, moći ćete da učestvujete u razgovorima na različite teme unutar poznatih oblasti. Takođe, naučićete da pišete tekstove, pisma i beležite podatke vezane za različite, najvećim delom poznate teme. Između ostalog, kurs proširuje vaš opseg znanja kada je reč o vremenima, njihovom slaganju, kao i vaš rečnik. Ovaj nivo znanja omogućava vam da čitate tekstove i časopise na engleskom jeziku, iskažete svoje mišljenje na engleskom, sporazumevate se u inostranstvu i tako dalje.

Kurs English Language Intermediate će vam odgovoriti na pitanja:

Koliko je gramatika bitna na Intermediate nivou?

Kao i na svakom nivou i na ovom je gramatika važna. Ukoliko želimo da pravilno pišemo i da se lepo izražavamo moramo da dobro znamo gramatiku i reči. Vremena koja se na ovom nivou obrađuju nadovezuju se na vremena koja u obrađena na Pre-Intermediate nivou. Dodali smo naravno još neke situacije u kojima se neko vreme koristi, i još primera. Na Intermediate nivou se od polaznika očekuje preciznost kada je gramatika u pitanju. Koriste se složeniji gramatički oblici. Intermediate nivo je ‘’kruna’’ kad je gramatika u pitanju. Obrađuju se sva vremena koja su najbitinija za neku složeniju konverzaciju ili korespodenciju.

Šta sve dobijamo od materijala za učenje na Intermediate nivou?

Kurs Intermediate ima interaktivne lekcije podeljene po modulima, testove napredovanja (gramatika, vokabular, razumevanje pročitanog), video i audio materijal, podršku profesora i naravno igrice. Posle svakog modula dostupne su igrice kako biste na što zanimljiviji način proverili naučeno (spajanje, kviz, razvrstavanje po kategorijama, tačno ili netačno, anagrami, udari krticu,

lavirint, aviončiće, vešala, redosled reči u rečenici i još mnogo toga). Posle svake odigrane ’’partije’’ možete da vidite, ukoliko želite, na kom ste mestu plasirani. Pored standardnih multimedija kurs nudi i animiran video materijal u kome su na interesantan način prikazane svakodnevne situacije i upotreba vremena o kom ste u datom modulu učili.

Da li su tekstovi prevedeni na srpski? Kako da vežbam čitanje?

Tekstovi na ovom nivou nisu prevedeni na srpski. Na ovom nivou se od polaznika očekuje da mogu samostalno da čitaju i razumeju tekstove na engleskom jeziku. Posle svakog teksta postoji test provere pročitanog kako bi se proverilo razumevanje datog teksta. Jedini problem mogu da budu određene fraze koje se ne koriste toliko često, ali tu je uvek profesor da objasni svaku nedoumicu.

Na ovom nivou se obraća pažnja na najvažnije detalje u tekstu, gleda se suština napisanog. Intermediate nivo podrazumeva razumevanje književnog teksta ali i svih ostalih (bilo koje štivo, od časopisa do stručnih magazina). Takođe, samostalna upotreba rečnika se podrazumeva. Na ovaj način pored osnovnog značenja reči, polaznici se upoznaju i sa ostalim značenjima koje neka reč ima, a što je najvažnije, samostalno rade na sticanju znanja.

Da li neko ko je završio Intermediate nivo može da vodi konverzaciju na engleskom?

Da. Polaznici koji završe Intermediate nivo gotovo perfektno vladaju gramatikom (na kursu su obrađena sva vremena neophodna za konverzaciju), takođe vladaju širokim spektrom kad je vokabular u pitanju i bez problema stupaju u konverzaciju i sa osobama kojima je engleski jezik maternji. Sigurnost u gramatiku i vokabular su dva ključna elementa kada je konverazcija u pitanju.

Na Intermediate nivou polaznici lako mogu da iskažu svoje mišljenje na bilo koju temu i da nesmetano učestvuju u diskusijama. Nesigurnost koja je prisutna na nižim nivoima ovde nestaje. Situacije u kojima polaznik može da se nađe sa lakoćom rešava jer zna engleski (situacije na putovanjima, u prodavnici, banci itd).

Plan i program kursa

Modul 1 – Present Simple and Present Continuous Tense

Present Simple and Present Continuous Tense

Wedding Traditions from around the World

These 9 tech firms pay the best entry-level salaries

Modul 2 – Past Simple Tense

Past Simple Tense

The Tuxedo

The ZX Spectrum

The First Computer Programmer

Modul 3 – Adjectives

Adjectives

Qualities of a Good Friend

Modul 4 – Question Tags

Question Tags

Social Media Marketing

Modul 5 – Past Continuous Tense

Past Continuous Tense

The Worst Vacation Ever

Modul 6 – Used to, be used to

Used to, be used to

The Story of The BBC

Modul 7 – Present Perfect and Past Simple Tense

Present Perfect and Past Simple Tense

Apple Macintosh

Modul 8 – Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

Bermuda

Modul 9 – Modal Verbs

Modal Verbs

Make a Specialty

Robots are Coming for Dirty, Dangerous, and Dull Jobs

Modul 10 – Reported Speech

Reported Speech

My Story How Technology Helped Me

Modul 11 – Relative Clauses

Relative Clauses

Cultural Differences

The Rise of Android

Modul 12 – Passive Voice

Passive Voice

Social Networking Sites

Dressing for Work

Modul 13 – Causative Have

Causative Have

Prepare Yourself for Summer Holidays

Modul 14 – The First Conditional

The First Conditional

Signs You Just Nailed That Job Interview

Modul 15 – The Second Conditional

The Second Conditional

What If We Didn't Need Sleep

Modul 16 – Past Perfect Tense

Past Perfect Tense

How Twins Work

Modul 17 – Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

The Biggest Mystery in Mathematics Shinichi Mochizuki and the Impenetrable Proof

Modul 18 – Past Modals

Past Modals

Coping with Stress in the Work Place

Modul 19 – The Third Conditional

The Third Conditional

Wish

Lie and Deception

Some Things I wish I hadn`t Said to My Girlfriend

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se