Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)

Kurs Business English Vantage (BEC Vantage) predstavlja pripremni kurs za polaganje ovog Cambridge sertifikata koji vam daje potvrdu da ste sposobni da na engleskom jeziku obavljate svu poslovnu komunikaciju. 

BEC Vantage sertifikat se odnosi pre svega na formalne vidove poslovne komunikacije na engleskom jeziku i ukoliko ga posedujete podrazumeva se da ste sposobni za poslovnu korespodenciju, kako pisanu, tako i usmenu, na engleskom nivou. Za savremeno poslovanje, poznavanje engleskog jezika se podrazumeva, a poslovni nivo engleskog jezika postaje neminovnost. Posedovanje BEC Vantage sertifikata vaše znanje na ovom nivou je potvrđeno. Kandidat stiče međunarodno priznat sertifikat o poznavanju engleskog jezika u poslovnoj sferi na nivou B2 prema smernicama koje daje CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajednički evropski referentni okvir za jezike. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžmentStrategijski i operativni menadžment i Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa

Ovaj ispit je pogodan za sve poslovne ljude koji su na radnim mestima gde je neophodno solidno znanje engleskog jezika. Po nivou poznavanja engleskog jezika, odgovara FCE ispitu, ali je kod BEC Vantage ispita akcenat stavljen na komunikaciju i shvatanje, kao i na pisanje tekstova poslovne prirode, kao što su faksovi, poslovna korespodencija, fakture, izveštaji, i slično. BEC Vantage sertifikat potvrđuje da možete bez napora da vodite poslovnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku, aktivno učestujete na sastancima sa inostranim poslovnim partnerima i prezentujete rezultate na ovom jeziku.

S obzirom na to da je engleski jezik danas postao osnovno sredstvo komunikacije u poslovnom svetu, potreba za posedovanjem sertifikata koji će potvrditi nivo vladanja engleskim jezikom sve je veća. U tu svrhu, University of Cambridge ESOL Examinations uveo je i stručne ispite za proveru znanja engleskog jezika. Cilj pripremne nastave za polaganje ispita je da polaznici usvoje potrebna znanja iz oblasti Business English-a i dostignu zavidan nivo u poslovnoj komunikaciji.

Kurs BEC Vantage će vam odgovoriti na pitanja

Da li Cambridge English: BEC Vantage (BEC Vantage) ispit ima ograničeno vremensko trajanje? Koje sve institucije priznaju ovaj ispit?

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) je međunarodni ispit bez vremenskog ograničenja. Polaganjem BEC Vantage Kembridž ispita (Cambridge English: Business Vantage) kandidat stiče međunarodno priznat sertifikat o poznavanju engleskog jezika u poslovnoj sferi na nivou B2 prema smernicama koje daje CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajednički evropski referentni okvir za jezike. Položeni Cambridge ispit priznaju sve škole, univerziteti, većina poslodavaca u javnom i privatnom sektoru, državne institucije, ispit je takođe priznat u svim zemljama engleskog govornog područja širom sveta. Osobe koje poseduju ovaj sertifikat zaista imaju mogućnost da izgrade karijeru na svetskom nivou.

Kako izgleda Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) ispit? Od kojih delova se sastoji?

BEC Vantage Kembridž ispit se sastoji od istih segmenata kao i svi ostali Kembridž ispiti. Proveravaju se standardne četiri oblasti. Prvo se proverava oblast čitanja, zatim oblast pisanja, sledi oblast slušanja i na kraju sledi usmeni deo ispita u formi provere konverzacijskih sposobnosti kandidata.

BEC Vantage Kembridž ispit traje 160 minuta. Od toga, 60 minuta je namenjeno proveri prve obasti tj. čitanja i razumevanja pročitanog. Oblast pisanja traje 45 minuta, a slušanja i razumevanja isto toliko. Oba zahteva u proveri dela pisanje podrazumevaju da kandidat treba da napiše najpre poruku, belešku ili mejl, dužine od 40 do 50 reči i to na osnovu instrukcija koje su u testu navedene, a zatim i još jedan tekst čija dužina treba da bude između 120 i 140 reči, s tim što se u ovom slučaju recimo može zahtevati pisanje izveštaja ili pak odgovor na mejl, a u formi izvinjenja ili žaljenja zbog nečega, te opis nekog poslovnog projekta i slično. Za konverzaciju je namenjeno 14 minuta.

Prva oblast ima 5 delova u okviru koje ima ukupno 45 pitanja. Oblast pisanja se sastoji iz dva zadatka. Oblasti slušanja i oblast konverzacije se sastoje od po tri zadatka.

Kome je namenjen ovaj ispit?

Ovaj ispit polažu kandidati kao potvrdu poslodavcima da su sposobni da komuniciraju na engleskom u poslovnom okruženju. Priprema za BEC Vantage pre svega razvija samopouzdanje i jezičke veštine neophodne za rad u međunarodnom poslovanju.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) – Exam Format

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) – Exam Format

Modul 2 – Reading

BEC Vantage Reading Part 1

BEC Vantage Reading Part 2

BEC Vantage Reading Part 3

BEC Vantage Reading Part 4

BEC Vantage Reading Part 5

Modul 3 – Writing

BEC Vantage – Writing Part One

BEC Vantage – Writing Part Two

Modul 4 – Speaking

BEC Vantage Speaking Part 1

BEC Vantage Speaking Part 2

BEC Vantage Speaking Part 3

Modul 5 – Vocabulary

BEC Vantage Vocabulary

Modul 6 – Listening

BEC Vantage – Listening Part One

BEC Vantage – Listening Part Two

BEC Vantage – Listening Part Three

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se