Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Upravljanje ljudskim potencijalima

Nova ekonomija ili ekonomija znanja afirmiše nove poslovne resurse nematerijalnog karaktera kao što su vreme, brzina, kvalitet, dizajn, informacija, znanje i know-how. Novi resursi postupno postaju dominantni u svim industrijskim i uslužnim granama. To podrazumeva promenu poslovne filozofije i strategije, kao i promenu načina na koji se vrši upravljanje ljudskim potencijalima.

Čovek se potvrdio kao najvažniji faktor generiranja nove dodatne vrednosti, što uključuje njegovo umrežavanje putem npr. samousmeravajućih timova koji ne mogu da funkcionišu bez demokratizacije organizacijskih odnosa. Stvaranje takve organizacije moguće je izvesti samo uz pomoć informacionih tehnologija i naprednih softverskih rešenja koje one donose sa sabom.

Planiranje ljudskih resursa

Važnost čoveka menja i statusnu poziciju zaposlenih koji se bave ljudskim resursima. planiranje ljudskih resursaNekada su to bili kadrovski odseci koji i nisu imali značajne organizacijske pozicije. U danas brojnim preduzećima ljudi koji se bave ljudskim potencijalima zauzimaju drugačije mesto u menadžerskom timu. Dinamični tržišni odnosi i konkurencija okruženja zahtevaju od menadžmenta da drugačije pristupaju upravljanju ljudskim potencijalima. Vodi se borba za kupca na svim poljima, pa i na međunarodnom tržištu. Moraju se ponuditi visoko kvalitetni proizvodi po konkurentskim cenama, i uz nove proizvode. Zaposleni generišu nove vrednosti. Zahteva se maksimalna prilagodljivost. Svaki član menadžerskog tima mora preuzeti deo obaveze o planu novih radnika i potrebe za dodatnim obrazovanjem. U svakom dobro i savremeno organizovanom privrednom subjektu nezaobilazna stavka je pravilno vrednovanje rada i pravovremeno plaćanje.

Kako se povećava broj zaposlenih u firmi sve je teže izaći u susret svim zaposlenim i pravilno vrednovati i nagraditi njihov rad bez upotreba informacionih tehnologija. IT nam nudi know-how rešenja koja omogućavaju sektoru ljudskih resursa da prati napredovanje zaposlenih, njihovu karijeru, redovno ih anketira, ispituje njihovo mišljenje i novodobijene podatke implementira u rad organizacije. Na taj način se stalno upotpunjava baza podataka o zaposlenim i omogućava se stvaranje korporativnog znanja što je neophodan uslov za uspeh na tržištu danas.

Prema istraživanju MANAGEMENT REVIEW - sept. 1999. korporativno znanje je raspoređeno na sledeći nači:

  • elektronska baza znanja - 12%
  • elektronski dokumenti - 20%
  • papirnati dokumenti - 26%
  • glave zaposlenih - 42%.

Dakle, najvažnije je da se zadrži kvalitetan kadar – to je jedini način za uspostavljanjem konkurentskih prednosti na tržištu XXI veka a to znači da upravljanje ljudskim potencijalima dobija novu dimenziju.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Verbalna i neverbalna komunikacija u organizaciji Plate direktora - zarade od kojih zastaje dah
Marketing Memo Notification Letter
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Strategijski i operativni menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.