Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

5 principa organizacije koja uči

// Kutak za menadžere i HR menadžere 

 

Trenutni trend u menadžmentu je izgradnja organizacije koja uči. To je organizacija koja kreira, generiše i transferiše znanje, i menja ponašanje ljudi nabolje pod uticajem novih znanja.

Organizacija koja uči preferira sistemsko rešavanje problema, eksperimentisanje sa novim idejama, učenje kroz iskustvo iz vlastite istorije, učenje iz iskustva drugih i brzi transfer znanja izvan preduzeća.

Menadžment koji je opredeljen za izgradnju  organizacije koja uči pravi okruženje koje podržava i podstiče učenje i deljenje informacija i znanja između svih zaposlenih u organizaciji.

Koncept organizacije koja uči bazira se na sledećih pet principa:

1. Princip sistemskog mišljenja

Ovaj princip znači da svaki zaposleni u organizaciji razume svoj posao kao i način na koji njegov  posao utiče na ukupan rezultat rada preduzeća i zadovoljstvo kupaca finalnim proizvodom.

2. Princip jasne vizije preduzeća

Princip jasne vizije kaže da svaki zaposleni u preduzeću ima jedinstven pogled na misiju i viziju preduzeća kao i na svoj uticaj da bi se one postigle.

3. Princip promene mentalnog modela

Ovo znači da se raniji rutinski prilaz poslu menja u misaoni proces rada, i da se sve više koristi krativnost ljudi za rešavanje problema.

4. Princip timskog učenja

Princip timskog učenja podrazumeva da zaposleni u preduzeću rade jedan sa drugim, zajednički. Oni zajedno razvijaju rešenja problema i vrše njihovu implemenaciju.

Radeći timski, a ne odvojeno, individualno, razvija se kolektivna organizaciona snaga koja omogućava brže i lakše postizanje organizacionih ciljeva.

5. Princip personalnog uticaja

Svi zaposleni u nekoj organizaciji ili preduzeću orijentisani su ka dubokom i bogatom razumevanju njihovog posla. To razumevanje omogućuje uspešno uvođenje i implementaciju promena u preduzeće, jer zaposleni razumeju njihovu svrhu, ne pokazuju otpor i ne konfrontiraju se sa promenama.

 

Autor: Miroslav Zorić

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Segmenti marketing plana Biznis plan
9 faza pripreme za preduzetništvo Poslujte, ali sa osmehom

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.