Kako se kaže - rečnik poslovnih jezičkih nedoumica

jezicke nedoumice
 
Komunikacija (lat. comunicatio) predstavlja veoma važnu aktivnost koju svakodnevno - svesno ili nesvesno - primenjujemo u različitim životnim situacijama. Ona podrazumeva protok informacija između pošiljaoca i primaoca. Kroz komunikaciju se afirmišemo kao društvena bića. Zato je veoma važno obratiti pažnju ne samo na sadržaj poruka koje razmenjujemo, već i na njihovu formu, jer vrlo često jedno utiče na drugo. Takođe, komunikacija je sastavni deo poslovanja, neophodna je za realizaciju ciljeva kompanije i za uspešnu saradnju među zaposlenima. Zato rad na kulturi kako usmene, tako i pisane reči treba da bude imperativ za sve one koji učestvuju u stvaranju utiska o firmi koju kao njeni zaposleni predstavljaju.

Pročitaj više »
  • 19.02.2013 10:04
  • 14 Komentara

Šta mediji žele od PR menadžera - infografik

 

saradnja novinara i PR menadzera

 

Ako su novinar i PR menadžer nekada bili ljuti protivnici, danas je njihov rivalitet - rivalitet braće.

Osoba zadužena za odnose sa javnošću uopšte ne može da obavlja svoj posao ukoliko ne razvija dugoročno dobre odnose sa novinarima, urednicima i ostalim čuvarima prolaza koji odlučuju koja će poruka dospeti u javnost.

Sa druge strane, predstavnici medija moraju da sarađuju sa PR menadžerima, jer su oni često najpotpuniji i/ili jedini izvor informacija o određenoj kompaniji. Postoje određene istine i zablude o PR profesiji i potrebno ih je razjasniti kako bi se što bolje definisali odnosi PR menadžera i novinara.

Pročitaj više »
  • 19.02.2013 10:01
  • Nema komentara

London Centre of Marketing predstavio nove sertifikacije

LCM sertifikacija

1. jula 2011. godine London Centre of Marketing predstavio je nove sertifikacije koje su razvijene sa ciljem da se zadovolje potrebe kandidata, edukativnih centara kao i tržišta u celini čime je omogućeno da u dve godine profesionalnog usavršavanja kandidati dostignu nivo Bachelor degree.

Pročitaj više »
  • 14.07.2011 10:12
  • Nema komentara

LINK group je od strane Instituta za sertifikaciju menadžera iz Velike Britanije dobio status CMI Approved Provider

link group cmi approved provider

5. jula 2010. godine LINK group je od strane Chartered Management Institute, Instituta za sertifikaciju menadžera iz Velike Britanije dobio status CMI Approved Provider, čime je ovlašćen za obuku, testiranje i izdavanje kvalifikacija iz oblasti First Line Management i Management and Leadereship.

Pročitaj više »
  • 03.08.2010 10:21
  • Nema komentara

Steknite sertifikat finansijsko-tehničkih analitičara - Certified Financial Technician - CFTe na BusinessAcademy

CFTe sertifikati na BusinessAcademy

BusinessAcademy je u saradnji sa Društvom za tržišne studije iz Bosne i Hercegovine, postala prva obrazovna ustanova u Srbiji koja omogućava sertifikaciju finansijsko-tehničkih analitičara - Certified Financial Technician - CFTe.

Pročitaj više »
  • 27.05.2010 10:38
  • Nema komentara