BusinessAcademy LINK group među najboljim poslovnim školama na svetu

ECBE unapređenje kvaliteta edukacije u oblasti savremenog poslovanja

Kompanija LINK group i BusinessAcademy zvanično su primljeni u članstvo European Council for Business Education (ECBE) sa sedištem u Belgiji, ugledne međunarodne organizacije za akreditaciju i vrednovanje kvaliteta programa poslovnih studija. Na listi članova ove institucije nalazi se oko osamdeset škola iz celog sveta, među kojima su i prestižne poslovne škole The Oxford Centre for Excellence i London Executive Business School. Kompanija LINK group jedna je od retkih članova iz ovog dela Evrope. 

Kao partner Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja (ENQA), ECBE je posvećen cilju da ohrabri i podrži konstantno unapređenje kvaliteta edukacije u oblasti savremenog poslovanja. ECBE prepoznaje, podstiče i akredituje one obrazovne institucije koje kontinuirano uvode inovacije u nastavni proces i koje su postigle izvrsnost u svome radu. Takođe, misija organizacije ECBE jeste da pripremi studente i polaznike obrazovnih ustanova članica za aktivno uključivanje u globalno kompetitivno tržište rada.

Prilikom procesa akreditacije obrazovnih ustanova ECBE koristi precizna merila, kriterijume i standarde na osnovu kojih identifikuje kvalitet programa koji određena obrazovna ustanova obezbeđuje svojim polaznicima ili studentima, analizirajući sve aspekte nastavnog procesa. Jednom kada postanu ECBE članice, obrazovne ustanove imaju dužnost da u budućnosti unapređuju kvalitet i efektivnost znanja koje pružaju svojim studentima i polaznicima. 

  • 20.02.2013 10:02

Komentar