Krizni PR u doba interneta

krizni PR u doba interneta

Dvadeset i prvi vek je vek komunikacija ili, bolje rečeno, brzih komunikacija! Od nastanka prvih organizovanih civilizacija pa do danas nikada nije ostvaren tako brz i epohalan napredak kao što se to desilo krajem 20. i početkom 21. veka. Slanje pisane poruke pre samo 100 godina podrazumevalo je slanje putem pošte, dok je danas komunikacija sa kraja na kraj sveta trenutna i unapređena mnogim tehničkim izumima i prečicama. Isto se dešava i sa vestima, a samim tim i sa odnosima sa javnošću!

PR, kako se to danas uobičajeno naziva, odnosno odnosi sa javnošću, možda deluje kao tekovina savremenih korporacija zapadnog sveta, ali to je zapravo delatnost koja postoji od davnina. Razlika je samo u kanalima komunikacije. Nekada je ribar išao po selu i i hvalio svoju svežu ribu, a danas kompanije u to ulažu milione. Ipak, princip je ostao isti… Donedavno!

krizni PR

Internet je proglašen za najbolji izum 20. veka jer je tada nastao, ali je u prvih deset godina 21. veka postao deo svakodnevne komunikacije. To se odrazilo i na način na koji percipiramo vesti, reklame i ostale poruke kojima smo bombardovani. U vreme dominacije štampanih medija, pa i u doba dominacije televizije selekcija, odnosno kontrola onoga što odlazi u javnost bila je mnogo jednostavnija. Urednici su bili ti koji su vršili selekciju plasiranih informacija i PR menadžeri kompanija imali su mnogo veći uticaj na to kako će javnost videti njihovu kompaniju. To je bilo posebno bitno u kriznim situacijama. A onda se desio – internet!

odnosi s javnoscu

Društvene mreže, forumi, komentari na internet portalima, kreiranje besplatnih sajtova za pet minuta… Sve su to kanali komunikacije kojima pristupaju milijarde korisnika u svetu svakog dana. Pristupaju sadržajima i kreiraju ih. Ukoliko se neko otrovao u vašem restoranu, dovoljno je da to objavi na svom Facebook profilu, Twitteru ili forumu…Zatim slede shareovanja, komentari i, pre nego što vi upalite svoj računar, 15.000 ljudi već zna šta se dogodilo! Isto će se desiti ukoliko pustite u prodaju seriju neispravnih proizvoda ili zaposlite nestručnu osobu da pruža određenu uslugu. Postavlja se pitanje da li je uopšte moguće kontrolisati i voditi odnose sa javnošću u doba interneta. Odgovor je da – donekle.

 

Ovo su nekoliko najvažnijih faktora na koje morate obratiti pažnju:

 

1. Budite prisutni na internetu

Ukoliko se protiv vaše kompanije vodi negativna kampanja na društvenim mrežama, vi je ne možete demantovati u novinama ili na televiziji! Morate biti prisutni na internetu, i to non-stop. Zato je vođenje korporativnih ili brend profila obavezno na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Pored toga što na ovim profilima možete promovisati svoju kompaniju, bićete u mogućnosti da kao kompanija reagujete na društvenim mrežama u kriznim situacijama.

 

2. Vreme za čekanje ne postoji

Vreme je svakako važan faktor u vođenju kriznog PR-a, ali na internetu možda i najvažniji. Demant u TV vestima ili u štampanim medijima je proces koji podrazumeva određenu pripremu. Na internetu onima koji vas napadaju treba sekund da objave ono što žele. Zato i vaša reakcija mora biti brza i momentalna.

 

3. Prepustite krizni PR kompanije stručnjacima

Ukoliko zaposleni u kompaniji, prijatelji ili rodbina primete negativnu kampanju na društvenim mrežama prema kompaniji za koju rade, njihova instinktivna reakcija će biti da stanu u odbranu kompanije. Takvim reakcijama će verovatno napraviti veću štetu nego korist. Zato, naročito kada je reč o kriznoj situaciji, PR na internetu i društvenim mrežama trebalo bi prepustiti profesionalcima. Velike kompanije to obavezno regulišu obavezujućim dokumentima koje zaposleni potpisuju.

 

4. Kreirajte strategiju na vreme

Krizni PR se priprema pre krize! To je jedini delotvoran način. U zavisnosti od delatnosti kompanije, mogu se predvideti neke (naravno, ne sve) krizne situacije. Za svaku od tih situacija kompanija bi trebalo da ima razrađenu strategiju nastupa u javnosti, između ostalog i na internetu, društvenim mrežama i forumima.

krizni PR kompanije

 

  • 16.10.2014 15:29

Komentar