Prečice na tastaturi za efikasniji rad

Da li provodite previše svog dragocenog vremena za kompjuterom? Ako je odgovor da, ovim tekstom predstavićemo vam neke od korisnih prečica na tastaturi, što može ubrzati vaš rad za kompjuterom.

Tasteri za komande na tastaturi

Iako su miš i tastatura znatno pomogli u olakšanom upravljanju kompjuterom, prečice na tastaturi su još uvek jedno od najpraktičnijih rešenja za rad u mnogim programima. Prečicama se najviše služe profesionalci koji većinu svog vremena provode za računarom. Zahvaljujući prečicama, može se uštedeti dragoceno vreme, a mogu čak učiniti i da rad za kompjuterom bude manje fizički opterećujući.

Osnovne komande za prečice na računaru zasnivaju se na određenim tasterima u kombinaciji sa brojevima i simbolima. Reč je o tasterima kao što su Shift, Ctrl, Alt, Windows, koji služe za kombinovanje sa drugim tasterima. Za početak bi trebalo obratiti pažnju na one komande čija je funkcija svuda ista.

Osnovne komande prečica na tastaturi

Postoje neke osnovne kombinacije među prečicama za koje možda nikada niste čuli i to ne treba da vas iznenadi. Umesto da se poslužimo prečicama, odnosno da pritisnemo jedno do dva dugmeta na tastaturi, za šta je potreban delić sekunde, većina nas je navikla da se umesto toga služi mišem.

Iako ovom prilikom nećemo moći da izdvojimo sve prečice, neke od najjednostavnijih prečica u kojima se koriste kombinacije osnovnih tastera i slova su:

Ctrl + A Odabir kompletnog teksta na strani
Ctrl + V Pejstovanje (nalepljivanje) kopiranog sadržaja
Ctrl + C Kopiranje označenog sadržaja
Ctrl + B Boldovanje odabranog teksta
Ctrl + K Unos web linka u tekst
Alt + E Otvaranje edit menija
Alt + F Otvaranje fajl menija
Ctrl + O Otvaranje novog fajla
Ctrl + I Menjanje selektovanog fonta u italic
Ctrl + F Aktiviranje pretrage
Ctrl + Z Undo dugme za poništavanje poslednje akcije
Ctrl + S Snimanje dokumenta
Win + L Zaključavanje ekrana
Alt + Tab Zatvaranje programa u kojem trenutno radite
Alt + F4 Zatvaranje programa u kojem trenutno radite
Ctrl + Home Odlazak na početak teksta
Ctrl + End Odlazak na kraj teksta
Win + D Spuštanje i podizanje svih aktivnih programa

Vrlo je moguće da ste za neke pomenute prečice i znali, ali ih ne koristite. Zapitajte se kako kopirate određeni sadržaj. Za kopiranje sadržaja bez tastature potrebno je da kliknete na desno dugme miša, a zatim da odaberete opciju Copy. Potom (opet preko istog dugmeta) birate opciju Paste kako biste preneli sadržaj na drugo mesto. A koliko će vam manje vremena biti potrebno za prečice Ctrl + C i Ctrl + V? Ovo je najbolji primer kako vam korišćenje prečica može olakšati tokom rada i uštedeti vreme.

Delovi tastature

Specijalni znaci na tastaturi 

Traženje određenog simbola na tastaturi zna da potroši mnogo vremena, a mnogi od njih i ne postoje na tastaturama. Mnogi se nakon beskrajne potrage iznerviraju, te specijalni znak pronađu na internetu i kopiraju u svoj tekst. Ovi načini snalaženja nisu potrebni ukoliko se zna da svaki specijalni simbol ima svoju šifru, koju je potrebno ukucati dok se drži taster Alt. Ovde ukazujemo na neke bitnije kombinacije tastera:

Alt + 156 £ – Simbol za funtu
Alt + 0128 € – Simbol za evro
Alt + 253 ² – Oznaka za kvadratni koren
Alt + 0176 ° – Simbol za celzijus
Alt + 0169 © – Copyright
Alt + 0134 † – Krst
Alt + 0154 š – Slovo latinice kada nemate instaliranu latiničnu tastaturu
Alt + 230 µ – Simbol za slovo mi grčkog alfabeta, tj. mikrometričku jedinicu
Alt + 0174 ® – Registrovani trademark simbol

Pretpostavljamo da do sada niste često koristili više tastera dok držite Alt dugme. Ukoliko želite da se upoznate sa listom prečica za specijalne znake, pogledajte ovde.

Prečice za naprednije korišćenje

Pored standardnih prečica, o kojima je gore bilo reči, trebalo bi obratiti pažnju i na one naprednije, koje mogu olakšati rad. Neke od ovih kombinacija nemaju alternativu, odnosno nemaju ikonicu na koju se može kliknuti. Većina ovih kombinacija zahteva primenu dugmeta Windows. Iako su mnogi kritikovali Microsoft što je uveo ovu opciju, ovaj taster postao je vrlo svrsishodan.

Win + Ctrl + D Kreiranje novog desktopa
Win + Shift + S Pravljenje screenshota odabranog dela ekrana
Win + Ctrl + Levo/Desno strelice Kretanje između otvorenih desktopa
Ctrl + Shift + V Pejstovanje (lepljenje) odabranog teksta bez formatiranja
Win + Ctrl + F4 Zatvaranje svih novootvorenih desktopa
Win + . Otvaranja menija sa emotikonima (smajlijima)

Od svih ovde navedenih komandi, kao najinteresantnija mogla bi biti ona za kreiranje kopije desktopa. Ovo može biti posebno korisno ako ste marketing menadžer i potrebno je da radite više poslova, i to skoro simultano. Uz ovu prečicu vrlo brzo i lako možete fizički razdvojiti one poslove koji se tiču, recimo, osmišljavanja i organizovanja marketinške kampanje i analize rezultata prethodne kampanje.

Prečice najpopularnijih programa

Vaš rad može biti brži ako naviknete da koristite prečice u programima u kojima svakodnevno radite. Zato je, recimo, dobro da se, na samom početku potrudite da usvojite neke veoma korisne prečice za Chrome.

Chrome komande na tastaturi koje mogu olakšati posao 

Jedan od najpopularnijih browsera na svetu jeste Google Chrome. Zbog toga smatramo da je korisno da ovde predstavimo kako da se u njemu lakše snađete. Neke od komandi primenljive su i u drugim browserima, kao što su Opera, Firefox, Bing (mada i oni imaju neke svoje osobenosti ).

Ctrl + Tab Prelazak na otvoreni tab nadesno
Ctrl + Enter Pretvaranje traženog pojma u adresu sajta (dodaje www. i .com)
Ctrl + Shift + N Otvaranje inkognito moda
Ctrl + Shift + T Otvaranje zatvorenog taba
Ctrl + Shift + Delete Otvaranje Clear Browsing Data opcija
Ctrl + Shift + B Prikaz/sklanjanje bookmark menija
Ctrl + Shift + Tab Prelazak na otvoreni tab nalevo
Ctrl + Shift + M Logovanje u Chrome sa drugim nalogom


Uz ove prečice, moguće je izbeći brojne suvišne akcije, koje otežavaju rad u Chromeu i oduzimaju mnogo vremena.

Korišćenje tastature na poslu

Efikasno kreiranje tabela uz prečice u Excelu 

Mnogima je rad u Excelu naporan zbog mnogo kliktanja na različita podešavanja, ćelije, redove, kolone itd. Međutim, rad u Excelu može biti znatno lakši i jednostavniji ukoliko se broj klikova smanji pomoću prečica. Onima koji bi želeli da postanu finansijski eksperti ili da se bave finansijama i komercijalom i kojima su tabele osnovni format poslovne dokumentacije (kreirane radi evidencije o proizvodima, cenama, popustima itd.) naredna saznanja mogu biti od velike pomoći.

Ctrl + Shift + U Razvijanje ili skupljanje polja za formulu
Ctrl + Shift + End Izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja
Ctrl + O Otvaranje fajla
Alt + H, H Odabir boje
Ctrl + W Zatvaranje fajla
Alt + H, B Dodavanje ivica (border)
Alt + Shift + F10 Prikaz menija ili poruke za dugme „proveravanje grešaka”
Ctrl + Alt + Shift + F9 Provera zavisnih formula, a zatim izračunavanje svih ćelija u svim otvorenim radnim sveskama
Alt + H, D, C Brisanje kolone

Ako vas interesuje dug spisak prečica na tastaturi za Excel, predlažemo da posetite zvaničnu stranicu Microsofta, posvećenu podršci za ovaj program.

Prečice na tastaturi za program Word

Za rad na tekstu posebno je popularan program Microsoft Word, koji pruža brojne opcije za efikasniji i lakši rad. Iako smo neke prečice već pomenuli, bitno je istaći da postoje i one posebno namenjene ovom programu Office paketa.

Alt + Ctrl + Tačka Tri tačke
Alt + R, U, L Podešavanje jezika za proveru
Ctrl + L Levo poravnanje teksta/td>
Ctrl + R Desno poravnanje teksta
Ctrl + Y Ponavljanje radnje
Ctrl + E Centriranje teksta

Budući da je broj Word prečica na tastaturi veliki, predlažemo da ih počnete postepeno koristiti kako bi što pre stekli naviku i tako olakšali svakodneni posao za računarom.

Lakši rad u Photoshopu sa prečicama na tastaturi 

Verovatno da je Photoshop najviše korišćen program za obradu i kreiranje slika. Razlog njegove popularnosti jesu mnogobrojne opcije koje ovaj program pruža. Tako se, na primer, u marketingu ovaj program posebno koristi u kreiranju vizuala za različite marketinške kampanje. Iako to nije uobičajeno za ovu poziciju, dobro je i korisno kada i marketing menadžer poznaje bar osnove ovog programa. Ovom prilikom izdvajamo neke prečice iskusnih profesionalaca:

Ctrl + Alt + Shift + I Informacije o fajlu
Shift + W Prebacivanje na Magic Wand/Quick Selection
Shift + L Kretanje kroz Lasso alate
Ctrl + Alt + Shift + O Open As opcija
Shift + C Prebacivanje sa Cropa na Slice alate
Ctrl + Alt + Shift + B Pretvaranje slike u crno-belu
Ctrl + Shift + K Podešavanje boja
Shift + M Kretanje kroz Marquee alate

U Photoshopu je čak moguće kreirati sopstvene prečice. Pogledajte ovde ako vas zanima kako se prave izmene u prečicama na tastaturi za komande u Photoshopu.

  • 28.06.2019 13:51

Komentar